Bilgi edinme başvurularının yüzde 84'üne olumlu cevap veriliyor

TBMM'nin yayımladığı istatistiklere göre 2020 yılında yapılan toplam 2 milyon 43 bin 467 bilgi edinme başvurusunun yüzde 84'ü cevaplanarak talep edilen bilgi ve belgelere erişim sağlandı. 9 bin 170 başvuru gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak erişimine imkan sağlandı. Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin sayısı ise 2 bin 628 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 09 Temmuz 2021 11:39
Bilgi edinme başvurularının yüzde 84'üne olumlu cevap veriliyor

TBMM'nin yayımladığı istatistiklere göre kamu kurumları bilgi edinme başvurularının yüzde 84'üne olumlu cevap veriyor.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2020 yılı içerisinde toplam 2.043.467 bilgi edinme başvurusu yapılmıştır.

Bu başvurulardan 1.723.379 adedi olumlu cevaplanmıştır. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam başvuruların yaklaşık %84,33'üne olumlu cevap verildiği görülmektedir.

Toplam başvurulardan 166.978 kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verilmiştir. Bu sayının toplam başvurulara oranı ise yaklaşık % 8,17'dir.

Toplam başvurulardan 143.940 adedi reddedilmiştir. Böylece toplam başvuruların yaklaşık % 7,04'üne olumsuz cevap verilmiştir.

Toplam başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanan başvuruların adedi 9.170 olup, bu başvuruların toplam başvuru sayısına oranı yaklaşık %0,44'tür.

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı ise 2.628 olmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarına 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2020 yılında yapılan başvurular, 2019 yılma göre artma eğilimi göstermiştir. Bu kapsamda, 2020 yılındaki toplam başvuru sayısı (2.043.467), 2019 yılına göre (1.435.025) yaklaşık % 29,77 oranında artmıştır.
Yine 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi edinme taleplerini karşılama oranının 2019 yılma benzer şekilde yüksek bir seyir izlediği ve başvuruların % 84,33 gibi yüksek bir oranda olumlu cevaplandığı görülmektedir. (Bu oran 2004 yılında % 87,9, 2005 yılında % 86,5, 2006 yılında % 86,4, 2007 yılında % 79,9, 2008 yılında % 86,2, 2009 yılında % 86,8, 2010 yılında % 81,2, 2011 yılında % 87,5, 2012 yılında % 92, 2013 yılında % 90, 2014 yılında % 95, 2015 yılında % 85,6, 2016 yılında % 84,2, 2017 yılında % 80,7, 2018 yılında % 82 ve 2019 yılında %86,1 olarak gerçekleşmiştir.)

Reddedilen veya başka bir deyişle olumsuz cevap verilen başvurular ise yaklaşık %7,04 gibi düşük bir seviyede seyretmiştir. (Bu oran 2004 yılında % 5,1, 2005 yılında % 8,6, 2006 yılında ise % 8, 2007 yılında % 7,4, 2008 yılında % 7,4, 2009 yılında % 7,5, 2010 yılında % 6,6,2011 yılında, 2012 yılında % 4,2013 yılında %3,2014 yılında % 3,2015 yılında % 7,2016 yılında % 7,2, 2017 yılında % 6,4, 2018 yılında % 8 ve 2019 yılında %6,7'dir.) Dolayısıyla reddedilen başvuruların toplam başvurulara göre oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU'NA BAŞVURU SAHİPLERİNCE YAPILAN İTİRAZLAR İLE KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞ TALEPLERİ
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri 12 Kasım 2019 tarihli ve 30946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11 Kasım 2019 tarihli atama kararı ile seçilmiş ve ilk toplantısını 27 Kasım 2019 tarihi itibariyle gerçekleştirmiştir. Kurul 2020 yılında 38 toplantı yapmıştır. 2020 yılı içerisinde Kurul'a 1.140 itiraz başvurusu yapılmış, Kurul tarafından ise 1.853 başvuru karara bağlanmıştır. (2018 ve 2019 yıllarına ait başvurular dahildir.)

Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna 2020 yılında yapılan itiraz başvurularının sayısı 1.140 (2019 yılında 1.033) iken, aynı yıl idari yargıya yapılan başvuru sayısı 2628 (2019 yılında 796) olmuştur


Bu Habere Tepkiniz