Sonradan boşalan okullar konusunda yönetici kadrolarına eklenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığında yönetici görevlendirmelerinde, duyuru sonrasında boşalan okulların yönetici kadrolarına eklenip eklenmemesi konusunda uygulama birliği bulunmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Ağustos 2021 11:43
Sonradan boşalan okullar konusunda yönetici kadrolarına eklenir mi?

Eğitim kurumlarına nasıl yönetici görevlendirmesi yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin "Sözlü sınav" başlıklı 24. maddesi 1 fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"(1) Yazılı sınav puanı ile Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır."

Bu hükme göre; eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır.

Üç katı kadar adayın sözlü sınava çağrılacak olması kesin bir hükümdür. Üç katı adayın çağrılması durumu, mülakatta elenebilecek olma ihtimallerine karşılık okulların boş kalmaması için yönetmelikte alınan bir önlemdir.

Diğer taraftan uygulamada, duyuru sonrasında boşalan okulların yönetici kadrolarına eklenip eklenmemesi konusunda sorun yaşanmaktadır. Sözlü sınavdan önce duyuruya çıkılan boş okul ve kurumların yönetici kadrolarına, sonradan boşalan kadrolar eklenememelidir.

Sonradan boş olan okulların/kurumların duyuruya eklenmesi durumunda, duyuruya sonradan eklenecek her okul için, yazılı sınavı kazanmış üç kişinin hak iddiasını doğurmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru" başlıklı 29. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecekler bakımından, ilk defa yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur." hükümlerindeki "ilk defa yönetici görevlendirilmesi yapılmadan önce olmak üzere" ibaresi gereğince duyuruya sonradan hiçbir okul/kurum eklenemez.

Fakat her zaman olduğu gibi ülkede uygulama birliği bulunmamaktadır. Örneğin A ili, sözlü sınavdan önce duyuruya çıkılan boş okul ve kurumların yönetici kadrolarına sonradan boşalan kadroları eklemekte iken B ili, bu durumda boşalan yerleri eklememektedir.

Ahmet KANDEMİR


Bu Habere Tepkiniz