Anayasa Mahkemesi 22 Eylülde 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 22 eylül tarihli gündemini açıkladı. Başkanlığın gündeme aldığı 20 dosyadan 5'i hakkında esastan karar verecek. 15 dosya hakkında ise ilk incelemeyi yapacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Eylül 2021 11:05
Anayasa Mahkemesi 22 Eylülde 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı 22 eylül tarihli gündeme göre beş dosya esastan görüşülecek

İşte esastan görüşülecek dosyalar:
- 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".sahipli..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
- 6/2/2018 tarihli ve 7080 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin ve ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
- 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 30. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.
- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk inceleme yapılacak dosyalardan bazıları ise;
- Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun.

Bilindiği üzere, MKEK Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirilerek anonim şirket statüsüne getirilmişti. Burada çalışan 2 binden fazla sözleşmeli personel ise diğer kurumlara nakledilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek.

Bu Habere Tepkiniz