Adliye çalışanlarının atama tebligatları yapılmıyor

Komisyonlar arası naklen ataması yapılan adliye çalışanlarının atama tebliğleri keyfi olarak yapılmıyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Eylül 2021 14:05
Adliye çalışanlarının atama tebligatları yapılmıyor

Adalet Bakanlığı yıllardır komisyonlar arası nakil çalışması yapmaktadır. Nakil çalışması sonucunda; adliye çalışanlarının naklen atamaları yapılmaktadır. Özellikle on yıl öncesine göre adliye çalışanlarının atamalarının yapılması kolaylaşmıştır. Komisyonlar arası nakil çalışması başlatılmadan önce adliye çalışanlarının naklen atanmaları mucize gibiydi. Halbuki, iyi niyetle ortaya çıkartılmış bu sistemin güzelliği, adliye çalışanlarının görev yaptığı birimlerdeki hakim veya savcılar tarafından baltalanmaktadır.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 25.06.2021 tarihinde kadrolu ve sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta olan adliye çalışanlarının komisyonlar arası nakil çalışmasından yararlanabileceklerine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuruya istinaden ilanda belirtilen şartları taşıyan adliye çalışanlarının atama sonuçları 28.08.2021 tarihinde açıklanmıştır.

Her ne kadar mer'i mevzuatta, atamaların tebliğine ilişkin süre bulunmuyor ise de; tebliğin yapılmaması ataması gerçekleşen personelin mağduriyetine neden olmaktadır. Atandığı yere çocuğunun okulu için kendisinden önce ailesini götüren bir çok adliye çalışanı bulunmaktadır. Bu personellerin ayrılışları atanmalarının kendilerine tebliğ edilmemesinden dolayı yapılamamaktadır. Dolayısıyla; ailesinden uzakta olan ve eski görev yerinde çalışmaya devam eden adliye personelinin bu durumu sürdürülebilir olmaktan çok uzaktır. Bu husus aynı zamanda aile birliğini de bozmaktadır.

Buradan hareketle; komisyonlar arası nakil çalışmasına başvurmuş olup da ataması yapılan adliye çalışanlarının atanma belgelerinin kendilerine ne zaman tebliğ edileceği ise ataması yapılan personelin çalıştığı birimdeki amirinin inisiyatifine bırakılmıştır. Amirlerin bazıları, atama yazılarını ne zaman tebliğ edeceğini belirtmemekte, bazıları ise yıl başına kadar tebliği bekleteceğini söylemektedir. Bu hususun Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir ve bu konuda amirler ihtiyari olmamalıdır. Ataması yapılan personelin görev yerinden en geç ne zaman ayrılışının yapılması gerektiği taşra teşkilatına gönderilecek yazıyla netliğe kavuşturulmalıdır.

Gerek çocuğunun okulundan dolayı gerekse muhtelif sebeplerden dolayı atandığı yere gitmesi gereken adliye çalışanlarının atandığı yerlere gitmeleri için atanma belgelerinin kendilerine tebliğinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda mağduriyetleri önleyici/giderici işlem/ler tesis etmek elzem olmaktadır.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, bu konuda ataması yapılan personelin en geç hangi tarihe kadar atanma belgelerinin tebliğinin bekletileceğini tüm teşkilata duyurmalıdır.

Konunun önemi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından dikkate alınıp gerekli düzenlemelerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK


Bu Habere Tepkiniz