Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Ekim 2021 10:02
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

21 yıl fiilen polislik yaptım ve yaşadığım sıkıntılar nedeni ile müstafi oldum. 95 yılında 15 gün SSK girişim var ve 2000 yılı 14 Ağustosta polis oldum ve 2021 yılı 5 Eylüle kadar fiilen çalıştım. Toplam hizmetim 26 yıl 6 ay yıpranmayla birlikte müstafi olduğum için hizmet birleştirme nedeni ile emekli ikramiyesi alamayacağım söylendi. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Emeklilik için gereken hizmet yılını tamamladıktan sonra müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Bazı durumlarda görevinden istifa etmek isteyen memurlar olabilir. Bu durumda memurların istifalarının yazılı talepleri sonucunda mutlaka kurumlarınca kabul edilmesi gerekir. Şayet istifaları kabul edilmeyen veya hiç istifa etme yolunu seçmeden memurluğu bırakma, yani görevine kesintisiz 10 gün süre ile gelmeme nedeni ile müstafi duruma düşme durumları da olabilmektedir. Bu durumlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinde belirtilmiştir.

Müstafi duruma düşen memur sosyal güvenlik haklarından mahrum olur mu memurluk hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenir mi?

Bugün için emeklilik hizmet şartlarını tamamlamış olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardır. 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için emekli ikramiyesi kuralları 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde yer almaktadır Bu maddede yer alan kurallara göre;

-Tüm hizmetleri memurluk hizmeti olanların istekleri üzerine emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödenmesinde hiçbir koşul aranmaz ve aylığı bağlandığında ödeme yapılır.

-Memurluk hizmetleri ile birlikte işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri bulunanlardan istekleri üzerine emekli olduklarında yine emekli ikramiyesi ödenmesinde hiçbir koşul aranmaz ve aylığı bağlandığında ödeme yapılır.

-ANCAK, memurluk hizmetleri ile birlikte işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri bulunanlardan müstafi duruma düşme, yani herhangi bir istifa talebi olmadan görevine en az 10 gün süre ile kesintisiz gelmeme hali ile memuriyetin son bulmasında memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde koşullar aranır ve bu koşulların neler olduğuna da 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki hükme bakılır. Yani, işçilere kıdem tazminatı ödemelerinde şayet kıdem tazminatı ödenmesi şartlarını taşımayanlara nasıl kıdem tazminatı ödenmiyorsa bu durum kıyas alınarak memurluktan müstafi sayılanlara da (müstafi sayılma hali Kurumların haklı sebepleri arasına girdiğinden) memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

Sonuç bağlamında, müstafi sayılan memurun hizmet sürelerinin içerisinde işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri varsa memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenemeyeceğini, ancak kurallarına uygun istifa edilmesi halinde ise ikramiye ödenebileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca son bir hatırlatma olarak hizmet yıllarını tamamlamış olanlar açısından (ayrıca 8 Eylül 1999 öncesi çalışma hayatına başlayıp 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış ve 3600 gün primli hizmeti olanlar dahil) görevlerinden ayrılmak isteyenler için tavsiyemiz, müstafi duruma düşmek yerine kurumlarına istifa etme müracaatlarını yapıp, sonucunun kabul edilmesini beklemeleri olacaktır.

Genel olarak da işlemler bu şekilde olmakla birlikte, mahkemelerce verilen kararlarda emeklilik için gereken hizmet yıllarını, yani kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını doldurmuş olanların, görevlerinden ayrılma hallerine bakılmadan memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği yönünde kararların verildiğini de belirtebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz