İş yerinde 'asabi davranışlar sergilemek' tazminatsız atılma sebebi...

İşinde asabi davranışlarda bulundu tazminatsız işten atıldı! Yargıtay'da haklı buldu...

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ekim 2021 17:50
İş yerinde 'asabi davranışlar sergilemek' tazminatsız atılma sebebi...

Gözde alışveriş mekanlarından birinde çalışan balık satış elemanının aşırı öfkesi işinden etti. Üstelik Yargıtay tazminatını da alamaz dedi..

Balık satış elemanı mesai saatinde satışta olan ürünleri, güvenlik noktasından geçirirken, ürünlerin diğer çalışanlar tarafından sehven güvenlik görüldülerinin yaptırılmadığı anlaşıldı. Rutin gereği ürünlere el konuldu. Duruma çok sinirlenen ve öfkesine hakim olamayan mağaza çalışanı, mesai arkadaşlarına hakaret ve küfürler yağdırmaya başladı. Bununla da kalmayan çalışan elini güvenlik desteğine vurarak 'herkesin üstü aranacak' diye bağırmaya başladı. Olay üzerine işyeri tarafından işine tazminatsız son verildi.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

İşine son verilen çalışan soluğu İş Mahkemesinde aldı. Bir anlık sinirle ne söylediğini bilemediğini ifade eden çalışan, Feshin geçersizliğini ileri sürerek, işe iadesiyle birlikte mahrum kaldığı haklarını da talep etti.

Mahkeme, davacıya isnat edilen fiilin iş sözleşmesinin feshini gerektirir nitelikte olmadığı değerlendirdi.

Böylece, fesihten önce başka tedbirlerin uygulanması gerekir diyerek, feshin ağır bir yaptırım olduğu gerekçesi ile işe iade kararı verdi.

YARGITAY: ASABİ DAVRANIŞ ATILMA SEBEBİ

İşe iade kararı verilmesinden sonra işveren şirket kararı temyiz etti.Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, işe iade kararını bozarak, işverenin atılması 'Haklı Sebep' dedi.

Yüksek Mahkeme Kararında, '....feshin haksız olduğu gerekçesiyle işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiş ise de davacının olay günü güvenlik noktasından çıkarken görüldüsü yapılmamış ürünlere güvenlik görevlisi tarafından el konulduğu sırada küfür ettiği, asabi davranışlar sergilediği tüm dosya kapsamından ve davacının savunmasından anlaşılmaktadır. Davacının davranışları dikkate alındığında iş sözleşmesinin feshinde haklı sebebin varlığının kabul edilmesi gerekir..' dedi.


Bu Habere Tepkiniz