AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 17 Kasım 2021 08:13
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

Ladik Belediye Başkanlığında memur olarak görev yapan bir kişi görevde yükselme sınavını kazanarak müdürlük kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır. Ancak bu talebi reddedilmiştir. İdare mahkemesine dava açan memur davayı kazanmış ve fen işleri müdürlüğüne atanmıştır.

Ancak bu kez fen işleri müdürlüğü görevinde sadece 6 gün görev yaptıktan sonra imar ve şehircilik müdürlüğüne atanmıştır. Tekrar dava açılmış ve idare mahkemesi tekrar işlemin iptaline karar vermiştir.

Ladik Belediyesi bu kez ilgiliyi 2016 yılında geçici olarak başkan danışmanı kadrosuna görevlendirmiştir. Başkan danışmanı olarak hiçbir hizmetin üretilemeyeceği, şantiye niteliğinde bir yere atanmıştır. Açılan davada idare mahkemesi bu işlemin de iptaline karar vermiştir. Karar gerekçesinde, "görevlendirme işleminin istisnai nitelikte olması nedeniyle kamu yararı açısından zorunluluk oluşması halinde bu işlemin tesis edilebileceği, ayrıca görevlendirme işleminin hukuken bir nedene bağlı olması gerektiği bildirilmiştir." denilmiştir.

İstinaf başvurusunda ise Samsun Bölge İdare Mahkemesi idarenin geniş takdir yetkisi bulunduğu gerekçesiyle mahkeme kararını kaldırmış ve idare işlemini hukuka uygun bulmuştur.

- Özel hayata saygı hakkına müdahale takdir yetkisini daraltır

Davacı bu kez bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi, geçici görevlendirme işlemi tesis edilirken hangi somut gerekliliklerin bulunduğunun açıkça ortaya konulmaması, ayrıca yargı kararları dikkate alınmaksızın başvurucunun atanmaya hak kazandığı kadroda çalışmasına imkan sağlanmaması nedeniyle idarenin tasarrufunda keyfilik bulunduğu yönündeki iddiaların temelsiz olmadığını belirtmiştir. Mahkeme heyeti kamu otoritelerinin naklen atama ve görevlendirme konusundaki takdir yetkisinin, işlemin kişilerin özel hayatına saygı hakkına müdahale teşkil ettiği hallerde daralacağına dikkat çekmiştir. Anayasa Mahkemesi istinaf mahkemesinin sadece takdir hakkına atıfta bulunarak karar vermesinin hak ihlali oluşturduğuna karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin önemli kararı için tıklayınız.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz