OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!

Olağanüstü hal sonrası ihraç edilen kişilerin mecburi hizmet durumu yeni düzenlemede yer almadı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Kasım 2021 00:05
OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!

Bilindiği üzere, olağanüstü hal sonrasında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamu kurumlarından ihraç işlemleri ve ilgililer hakkında alınacak diğer tedbirler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 25 Temmuz 2018 tarihinde eklenen geçici 35 inci maddeyle düzenlenmiştir.

Öte yandan, olağanüstü hal döneminde yayımlanan ihraç kararnamelerinde şayet kişilerin kamu kurumlarına mecburi hizmeti bulunması halinde ilgililerin mecburi hizmet yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülüklerinin ortadan kalkacağı, buna ilişkin dava ve borç takibi işlemlerine son verileceği, bunlardan alınmış olan yüklenme senetleri ve muteber imzalı müteselsil kefalet senetlerinde yazılı olan tutarların ilgili kamu personelinden yahut kefillerinden talep ve tahsil edilmeyeceği hüküm altına alınıyordu. Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle olağanüstü hal sonrası yapılan düzenlemelerde mecburi hizmeti bulunan kişilerin ihraç edilmesi halinde kamu kurumlarınca bunların borç yükümlülüklerinin ve varsa davalık durumlarının nasıl sonuçlanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Durum böyle olunca, kamu kurumları mevcut duruma göre olağanüstü hal döneminde mecburi hizmetli olup ihraç edilenlerden borç takibi yapmazken, olağanüstü hal sonrası yürürlükte olan mevcut mevzuat hükmüne göre kamu görevinden çıkartılanlar hakkında borç takibi yapabilecektir.

Sonuç olarak, mecburi hizmeti olup kamu görevinden ihraç edilenler hakkında olağanüstü hal öncesi ve sonrasında aynı sürecin temini için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz