Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Kasım 2021 10:24
Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK kararlarına göre; Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi. Tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.

Sendika mahkemeleri kuruluyor

Buna göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak.
Ayrıca çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde de suça sürüklenen çocukların tüm davalarına bakacak mahkemeler belirlendi.

15 Aralık'tan itibaren hayata geçecek
Aynı şekilde tüketici ve ticaret mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı. İdari para cezalarının görüleceği sulh ceza hakimlikleri de belirlenerek, bu konuda da ihtisaslaşma imkanı sağlandı. HSK'nın ihtisas mahkemeleri kararı, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 'İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır' başlıklı ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi' başlıklı hedefleri kapsamında planlanan uzmanlaşma ve ihtisas mahkemeleri yönünde adım atıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla,

- Vergi Usul Kanununda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler,
- Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görevlerine bakacak mahkemeler,
- Bilişim suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler,
- 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda düzenlenen suçlara bakacak mahkemeler,
belirlendi.

Ayrıca
- İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hakimlikleri nezdinde,
- Finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde,
- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenen davalara bakacak mahkemeler nezdinde,
- Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde,
- Asliye Ticaret mahkemesinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak asliye hukuk mahkemeleri nezdinde,
- Tüketici mahkemesinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak asliye hukuk mahkemeleri nezdinde,
ihtisas hakimliklerinin belirlenmesi için karar alındı.

Kararı görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz