MEB'den 12 nci Sınıf Öğrencilerinin Devam - Devamsızlık Durumları hakkında açıklama

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının 12 nci sınıf öğrencileri hakkındaki Makam Oluru.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 00:05, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 22:41
MEB'den 12 nci Sınıf Öğrencilerinin Devam - Devamsızlık Durumları hakkında açıklama

Milli Eğim bakanlığınca; "Tüm örgün ortaöğretim kurumlarının 12 nci sınıf öğrencilerinden; ders kesiminin yapılacağı tarih itibarıyla doğrudan sınıf geçerek mezun olabilecek durumda olan ve toplam devamsızlık süresini aşanların devamlı öğrenciler gibi değerlendirilmesi, ayrıca dönem puanı oluşmayan ve ilgi Yönetmelik hükümleri gereği devamsızlık nedeni ile başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılmaları ve sonraki öğretim yılında örgün eğitime devam etmeleri..." hususunda makam oluru yayınladı.

İşte makam oluru;

Bu olura göre; "12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan sınıfta bırakılmayacağı, devam zorunluluğundan muaf olacakları" anlaşılmaktadır. Bu durum 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğundan muaf tutulmaları eğitim kurumlarında 12. sınıflarda fiilen ders ve ders niteliğindeki eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağı sonucunu doğuracaktır.

25.8.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin üçüncü kısmının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı ikinci bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesinde, "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar" hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, 12. sınıf öğrencilerinin devam zorunluluğundan muaf tutulmaları nedeniyle sınıf bütünlüğünde izinli sayılmaları ile bu çerçevede bu sınıflarda üzerlerinde ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri bulunan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda bu görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacakları hususunda bakanlıktan bir açıklama beklenilmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz