1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakam'ın sağlık memurunu görevlendirmeye yetkisi olmadığına dair Antalya İd. Mah. kararı

02 Nisan 2008 12:25
Yazdır

T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/2304
KARAR NO : 2008/129

DAVACI___________: TAHİR BOZKURT

Elmalı Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı - Elmalı/ANTALYA

DAVALI : ELMALI KAYMAKAMLIĞI - Elmalı/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ_____: Antalya İli, Elmalı Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığına bağlı

Elmalı 2 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliğinde Sağlık Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Yeşilkart Bürosunda görevlendirilmesine ilişkin davalı idarenin 17.03.2006 gün ve 239 sayılı işleminin; görev alanının dışında olduğu ve Yasaya uygun bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usulüne uygun savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya İli, Elmalı Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Elmalı 2 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliğinde Sağlık Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Yeşilkart Bürosunda görevlendirilmesine ilişkin davalı idarenin 17.03.2006 gün ve 239 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 111.Bölümünün "Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri" ni düzenleyen Il.kısmının 31 .maddesinin (G) fıkrasında " Kaymakam ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilmesi ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, belli bir hizmetin yürütülmesini sağlamak için zorunlu nedenlerin doğması halinde memurun süresi belli edilmek koşuluyla geçici olarak görevlendirilebileceği açıktır.

Nitekim, "anılan madde ile kaymakamlara, ilçedeki kamu görevlilerinden sadece uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerin görevlendirilmesi konusunda yetki tanınmış olup, bu yetkinin kullanılması valiliğe teklifte bulunulması suretiyle mümkün kılınmıştır." (Danıştay 5.Dairesinin 26.01.1995 gün ve E:1991/3136, K: 1995/454 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Sayı:90, Sayfa:529-532)

Dava dosyasının incelenmesinden, Elmalı Kaymakamlığı'nın 27.01.2006 tarih ve 125 sayılı yazısı ile yeşil kartla ilgili hizmetin daha etkili, verimli ve süratli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Sağlık Grup Başkanlığı'na yetki devrinin yapıldığı Sağlık Grup Başkanlığının bünyesinde sosyal hizmet uzmanı bulunmadığından yeşil kart araştırması ile ilgili sağlık memurlarının görevlendirildiği, Elmalı Sağlık Ocağı Tabipliğinde, sağlık memuru olarak görev yapmakta olan davacının da Yeşil Kart Bürosunda dava konusu işlem ile görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yetkisi olmayan Kaymakamlıkça yapılan görevlendirilme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz yolu açık olmak üzere 24/01/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Uye Uye

MUSTAFA KEMAL ÖNDER İŞIL YILMAZ YUNUS EMRE SILAY

33634 38443 97759

YARGILAMA GİDERLERİ

Başvuru Harcı 12,20.-

Karar Harcı 12,20.-

Yürütmeyi Durdurma Harcı 19,90.-

Posta Gideri 37.00.-

TOPLAM 81,30.-YTL

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:10 - MSB'den askere gideceklerle ilgili açıklama16:06 - Vefa Destek Grubu'na saldırmaktan tutuklu CHP'li başkana tahliye16:01 - Milli Güvenlik Kurulu 4 ay sonra yüz yüze toplandı16:00 - Bingöl Belediyesi zabıta alım ilanını düzeltti15:54 - İki metrelik sosyal mesafe, virüsün bulaşma riskine karşı daha etkili15:52 - Öğretmen, yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi15:43 - Şehit babasını, belediye başkanı makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü15:38 - Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda15:37 - Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye 20 bin liralık drift cezası!15:22 - İkinci el araç piyasası yükseldi, galericiler piyasaya yetişemiyor
15:16 - Seyir halindeki otomobilde cinayet... Katil otomobili alıp kaçtı15:10 - Erdoğan'ın Ankara mesaisi başladı... Beştepe'den ilk kare15:09 - Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı15:02 - Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı14:51 - Bakan Koca: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz14:47 - Kamu bankalarından 'kredi kampanyası' uyarısı14:44 - Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ölümünde 'panzehir yoktu' iddiası14:34 - Bakan Koca'dan 'hamilelik izni' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam