1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakam'ın sağlık memurunu görevlendirmeye yetkisi olmadığına dair Antalya İd. Mah. kararı

02 Nisan 2008 12:25
Yazdır

T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/2304
KARAR NO : 2008/129

DAVACI___________: TAHİR BOZKURT

Elmalı Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı - Elmalı/ANTALYA

DAVALI : ELMALI KAYMAKAMLIĞI - Elmalı/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ_____: Antalya İli, Elmalı Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığına bağlı

Elmalı 2 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliğinde Sağlık Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Yeşilkart Bürosunda görevlendirilmesine ilişkin davalı idarenin 17.03.2006 gün ve 239 sayılı işleminin; görev alanının dışında olduğu ve Yasaya uygun bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usulüne uygun savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya İli, Elmalı Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Elmalı 2 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliğinde Sağlık Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Yeşilkart Bürosunda görevlendirilmesine ilişkin davalı idarenin 17.03.2006 gün ve 239 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 111.Bölümünün "Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri" ni düzenleyen Il.kısmının 31 .maddesinin (G) fıkrasında " Kaymakam ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilmesi ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, belli bir hizmetin yürütülmesini sağlamak için zorunlu nedenlerin doğması halinde memurun süresi belli edilmek koşuluyla geçici olarak görevlendirilebileceği açıktır.

Nitekim, "anılan madde ile kaymakamlara, ilçedeki kamu görevlilerinden sadece uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerin görevlendirilmesi konusunda yetki tanınmış olup, bu yetkinin kullanılması valiliğe teklifte bulunulması suretiyle mümkün kılınmıştır." (Danıştay 5.Dairesinin 26.01.1995 gün ve E:1991/3136, K: 1995/454 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Sayı:90, Sayfa:529-532)

Dava dosyasının incelenmesinden, Elmalı Kaymakamlığı'nın 27.01.2006 tarih ve 125 sayılı yazısı ile yeşil kartla ilgili hizmetin daha etkili, verimli ve süratli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Sağlık Grup Başkanlığı'na yetki devrinin yapıldığı Sağlık Grup Başkanlığının bünyesinde sosyal hizmet uzmanı bulunmadığından yeşil kart araştırması ile ilgili sağlık memurlarının görevlendirildiği, Elmalı Sağlık Ocağı Tabipliğinde, sağlık memuru olarak görev yapmakta olan davacının da Yeşil Kart Bürosunda dava konusu işlem ile görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yetkisi olmayan Kaymakamlıkça yapılan görevlendirilme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz yolu açık olmak üzere 24/01/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Uye Uye

MUSTAFA KEMAL ÖNDER İŞIL YILMAZ YUNUS EMRE SILAY

33634 38443 97759

YARGILAMA GİDERLERİ

Başvuru Harcı 12,20.-

Karar Harcı 12,20.-

Yürütmeyi Durdurma Harcı 19,90.-

Posta Gideri 37.00.-

TOPLAM 81,30.-YTL

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:48 - Kuşadası Körfezi'nde 28'i çocuk 77 kaçak göçmen yakalandı00:46 - Denizde can pazarı: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı00:19 - Tekirdağ'da 45 kişi dönerden zehirlendi00:11 - 22 Temmuz 2019 tarihli tarım bakanlığına ait görevden alma kararı yayımlandı00:06 - Yaşı beklemek için istifa eden vefat ederse ne olur?00:03 - 22 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Maltepe Üniversitesi tercih tanıtım günleri başladı23:45 - Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama22:51 - Tekirdağ'da yemekten zehirlenen 45 kişi hastanelik oldu22:46 - 2. el otomobil piyasası en durgun dönemini yaşıyor
22:41 - Türk Eczacıları Birliği'nden işsizlik vurgusu22:36 - Yavuz Oğhan'dan iddialara yanıt22:32 - Şırnak polisi 12/24'e geçti22:31 - İsmail Küçükkaya FOX TV'den kovuldu mu?22:26 - Ömer Çelik'in desteğiyle gitmişlerdi, ikinci oldular22:21 - Okul inşaatından demir çalan kişi tutuklandı22:16 - Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti22:11 - Maddi hasarlı kazada yumruklar havada uçuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam