Anadolu imam hatip liselerinde bazı derslere hangi öğretmenler girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu imam hatip liselerindeki bazı uygulamalarla ilgili tereddütlere ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 00:10, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 09:40
Anadolu imam hatip liselerinde bazı derslere hangi öğretmenler girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 05.09.2023 tarih ve 82961954 sayılı görüş yazısında;

"Bilindiği gibi, ilgi (b) kararla kabul edilen "Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi"ne göre, İHL meslek dersleri; Kur'an-ı Kerim, Mesleki Arapça, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh, Tefsir, Dinler Tarihi, Hadis, Akaid, Kelam, Osmanlı Türkçesi, Hitabet ve Mesleki Uygulama, İslam Kültür ve Medeniyeti derslerinden oluşmaktadır.

Buna göre;

a) "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlı Türkçesi" derslerinin AİHL meslek dersi öğretmenlerince okutulması gerekmektedir. İhtiyaç olması halinde ise ilgi (a) karar gereğince, "İslam Kültür ve Medeniyeti" dersi "Tarih" öğretmenlerince; "Osmanlı Türkçesi" dersi ise "Tarih" ve "Türk Dili ve Edebiyatı" öğretmenlerince de okutulabilecektir.

b) İlgi (a) kararda belirtilen atama alanlarındaki öğretmenlerin okutacağı dersler arasında yer alan "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlı Türkçesi" dersleri Anadolu imam hatip liselerinin dışındaki ortaöğretim kurumlarımızın ilgi (b) kararla kabul edilen haftalık ders çizelgesindeki seçmeli dersler için öncelikli olup ilgi (b) kararı ortadan kaldırmamaktadır.

c) 9 ve 10. sınıflarda yer alan Arapça dersi Arapça öğretmenlerinin atama alanında; 11 ve 12. Sınıflardaki "Mesleki Arapça" dersi ise "dini metinleri anlama ve yorumlama, dini kavramları Arapça sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve yerinde kullanma ve mesleki uygulama gibi temel becerileri geliştirmenin yanısıra içerdiği kazanımlar, üniteler ve konular Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Kelam, Siyer vb. Temel İslam Bilimleri alanındaki dersleri tamamlayıcı nitelikte olmasından dolayı mesleki muhtevaya ve ıstılahlara şamil olduğu için ilgi (a) ve (b) karar gereğince İHL meslek dersleri atama alanında yer almaktadır.

ç) İlgi (a) ve (b) karar gereği; ancak ihtiyaç olması halinde "Arapça" dersini İHL meslek dersleri branşındaki öğretmenler; "Mesleki Arapça" dersini de Arapça branşındaki öğretmenler okutabilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz