Ulusal Ajans ERASMUS Projeleri Hakkında MEB'i Uyardı

Ulusal Ajans, ERASMUS projesinin uygulanmasında görülen aksaklıklar nedeniyle MEB'i uyardı. Bu uyarı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 01.12.2023 tarih ve 91047808 sayılı yazılarıyla Erasmus+ projeleri kapsamında Bakanlığımıza bağlı birimlere tahsis edilen hibelerin proje yönetimi amacıyla yararlanıcı kurumlar tarafından organizasyon veya danışmanlık firmalarına devredilmesi nedeniyle proje uygulamalarının usule aykırı bir şekilde yetersiz ve düşük kalitede gerçekleştirildiği hususunda il milli eğitim müdürlüklerini uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 00:10, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 13:07
Ulusal Ajans ERASMUS Projeleri Hakkında MEB'i Uyardı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı 22.11.2023 tarihli ve E-52046305-100-87929 sayılı yazısında;

"Malumları üzere, Başkanlığımızca Erasmus+ projeleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar başta olmak üzere Bakanlığınıza bağlı kuramlara, her yıl yaklaşık 45 milyon avro hibe tahsis edilmekte ve on binlerce öğrenci ve öğretmenimizin yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılması sağlanmaktadır.

Projelere tahsis edilen hibe tutarları öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yurt dışında kaliteli eğitim almaları ve en iyi koşullarda seyahat etmeleri, konaklamaları ve yeme içme hizmeti almalarına imkan verecek düzeyde olmasına rağmen, uygulamada bu hizmetlerin usule aykırı bir şekilde yetersiz ve düşük kalitede sunulduğu durumlar görülmektedir.

Bu durumların ise proje sahibi kuramların proje yönetimini ve tahsis edilen hibeleri yüksek kar gayesiyle hareket eden firmalara devretmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Doğrudan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için harcanması gereken tutarların önemli bir kısmının organizasyon veya danışmanlık firması karına dönüştüğü değerlendirilmektedir.

Gelinen noktada, proje hibe yönetiminin organizasyon ve danışmanlık firmalarına bırakılması, yararlanıcı kurum ve okullarda görev yapan personelin bu firmalarla bir menfaat ilişkisi içinde olduğu intibaını uyandırmaktadır.

Proje faaliyetlerinin, ülkemizin eğitim politikalarına ve hedeflerine uygun şekilde icra edilmesi ve hibelerin en doğru şekilde kullanılması müşterek gayemizdir. Hibe yönetiminin kar amacı güden üçüncü taraflara teslim edilmesi bu gayeye ulaşmamıza engel teşkil etmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığınız tarafından aşağıdaki hususlarda ivedi tedbirler alınması gerektiği değerlendirilmektedir:

1.Projelerin kurumlanınız ve okullarımızın kendi personelinden oluşan proje ekipleri tarafından hazırlanması ve uygulanması, bu amaçla herhangi bir organizasyon veya danışmanlık firması kullanılmaması,

2.Proje hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olarak kuramlarımıza, Türkiye Ulusal Ajansı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve yurt dışı temsilciliklerine danışabileceklerinin hatırlatılması,

3.Kurumlanınız ve okullarımızın yurt dışındaki ev sahibi kuruluşlar ile doğrudan irtibat kurmaları ve faaliyeti ev sahibi kuruluş ile birlikte planlamadan ve yazılı mutabakata varmadan yurt dışına çıkılmaması,

4.Yurt dışı eğitim faaliyetine katılacak öğrenci ve öğretmenlerimizin yabancı muhataplarıyla iletişim kuracak düzeyde yabancı dil hazırlığı almadan yurt dışına çıkılmaması,

5.Uçak biletlerinin katılımcılar veya proje ekibi tarafından doğrudan havayolu firmalarının internet sitelerinden veya yetkili ofislerinden alınması,

6.Yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim saatlerinde eğitim yerlerinden ayrılmamaları konusunda gerekli tedbirlerin alınması.

Yukarıdaki tedbirlerin uygulanması neticesinde kuramlarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin hibelerden azami fayda elde etmeleri mümkün olacaktır. Aksi durumda projeler usulüne uygun şekilde gerçekleşmemiş sayılacak ve program kuralları gereği hibelerin tamamının veya bir kısmının yararlanıcı kuramlardan iade alınması söz konusu olacaktır." açıklamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığını uyardı.

İşte o yazı;

Milli Eğitim Bakanlığı bu yazı üzerine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01.12.2023 tarih ve 91047808 sayılı yazılarıyla il milli eğitim müdürlüklerini uyardı.

Söz konusu yazıda;

"Dışişleri Bakanlığından alınan ve ekte sunulan ilgi yazıda, Erasmus+ projeleri kapsamında Bakanlığımıza bağlı birimlere tahsis edilen hibelerin proje yönetimi amacıyla yararlanıcı kurumlar tarafından organizasyon veya danışmanlık firmalarına devredilmesi nedeniyle proje uygulamalarının usule aykırı bir şekilde yetersiz ve düşük kalitede gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Doğrudan öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulan hibelerin önemli bir kısmının söz konusu firmalara aktarılmasının, yararlanıcı kurum ve okullardaki personelin bu firmalarla bir menfaat ilişkisi içinde olduğu izlenimini uyandırdığı belirtilen yazıda hibelerin en doğru şekilde kullanılması amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereği bildirilmiştir:

1)Proje hazırlanması ve uygulanması amacıyla herhangi bir organizasyon veya danışmanlık firması kullanılmaması,

2)Proje hazırlama ve uygulama süreci ile ilgili konularda ihtiyaç halinde Türkiye Ulusal Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve yurt dışı temsilciliklere danışılması,

3)Yurt dışına çıkışlarda ev sahibi kuruluşlar ile doğrudan irtibat kurarak faaliyet planlarının yazılı mutabakata bağlanması,

4)Yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılacak öğrenci ve öğretmenlerimizin yeterli yabancı dil bilgisine sahip olması,

5)Uçak biletlerinin doğrudan havayolu firmalarının internet sitelerinden ya da yetkili ofislerinden alınması,

6)Yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim saatlerinde eğitim yerlerinden ayrılmaması.

Yazıda devamla yukarıdaki tedbirlerin alınmaması durumunda projelerin usulüne uygun şekilde gerçekleşmemiş sayılacağı ve hibelerin tamamının ya da bir kısmının yararlanıcı kuramlardan iade alınmasının gündeme geleceği bildirilmiştir." açıklamalarında bulunuldu.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber