1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB Personel Genel Müdürlüğünden Beklentilerimiz

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün son yayımlamış olduğu yönetici atama genelgesi, mahkeme kararlarına inat işlem yapılmayacağı konusunda ümit verici niteliktedir. Bu noktada genel müdürlük yürütmek üzere görevlendirilen Sayın Necmettin Yalçın'a başarılar dileyerek bazı konularda hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Memurlar.net editörlerinin hazırladığı dosya için başlığa tıklayınız.
18 Ağustos 2008 07:10
Yazdır

3797 sayılı Kanunun 33.maddesinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şu şekilde belirlenmiştir:

a) Bakanlığın personel istihdamı ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek,
c) Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak."

MEB Personel Genel Müdürlüğünün uygulamaları Türk Milli Eğitim Sistemini direkt ilgilendiren uygulamalardır. Üzülerek söylüyoruz ki MEB Personel Genel Müdürlüğü uygulamaları son yıllarda sistemi karmaşık hale getirmiştir.

Hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle her seferinde yargı duvarına çarpan Genel Müdürlük hukuksuz ve yargı kararlarına aykırı uygulamalarda ısrar etmesi sonucunda işler tamamen içinden çıkılamaz hal almıştır.

Bu uygulamaların neticesinde AKP iktidarının ilk döneminin Müsteşarı ile 06.08.2008 tarihine kadar görevde kalan Personel Genel Müdürü yargılanmakla ve cezalarla karşı karşıya kalmışlardır.

Gelinen noktada Personel Genel Müdürü olan Necmettin YALÇIN'ı yılların biriktirdiği zor görevler beklemektedir. Bu görevler Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personellerinin sorunları olup personel genel müdürlüğünün görev alanları içersinde olan görevledir.

memurlar.net'te süreç içerisinde yayımladığımız bu sorunları tekrar paylaşıyor, daha doğrusu hatırlatıyoruz.

Konulara geçmeden önce Personel Genel Müdürlüğü uygulamalarında şeffaflık beklendiğini vurgulamak isteriz. Yapılan ya da yapılacak uygulamalarda şeffaf olunmalı kamuoyu çağımızın iletişim aracı olan İnternetten anında bilgilendirilmelidir. Örneğin birçok Web sitesinde yayımlanan 14.08.2008 tarih ve 2008/55 'nolu genelgenin dahi bakanlığın ya da Personel Genel Müdürlüğünün Web sitesinde şu ana kadar yayımlanmamış olduğunu hatırlatalım.

Konulara geçecek olursak:
1- Bir Öngörü: Necmettin Yalçın Görevi Kötüye Kullanmaktan Yargılanacak

http://www.memurlar.net/haber/117265/ linkinde yayımladığımız "2008 yılındaki öğretmen atama kılavuzda, "bu atama döneminden başlamak üzere" ifadesi yer almasına rağmen 2007 yılında sözleşmeli öğretmenlik görevine gitmeyen veya bu görevinden istifa edenlerin kadrolu öğretmenlik görevine başvurması engellenmektedir." içerikli haberle ilgili olarak başvuru dönemi henüz bitmediğinden bir açıklama ile bu öğretmen adaylarının mağduriyeti giderilmelidir. Bu husus Türk Eğitim Sen tarafından dava edilmiş, dava kazanıldığında sorun çok daha karışık olacaktır.

2- Öğretmenlerin, Tedavi ve Geçici Görev Yolluğu Sorununun Çözümüne İlişkin Bir Öneri

http://www.memurlar.net/haber/108541/ linkinde ele aldığımız konu ile ilgili olarak "Çalışanların tedavi ve geçici görev yolluklarının zamanında ödenmemesi" sorunu çözümlenmelidir.

3- MEB, Şef Atamaları İçin Neyi Bekliyor?

Yine büyük bir sorun olarak karşımızda duran ve yargı tarafından verilen karar gereği görevlerine son verilen Şef adayları ile tüm adayları kapsayan yeni bir sınav açılmalı ve atamalar derhal yapılmalıdır.

4- İl İçi Yer Değiştirmelerde Yönetmeliğe Aykırı Hususlar başlığıyla http://www.memurlar.net/haber/104487/ linkinde de dile getirdiğimiz gibi sıraların sadece 04 Ağustos'ta çalıştırılması yönetmeliğe aykırıdır. Bu nedenle bu işe yeni bir açıklamayla çözüm getirilmeli ve yer değiştirmek isteyen öğretmenler için sıralar bir takvime bağlanarak çalıştırılmalıdır. Eğitim öğretimin aksayacağı dönemlerde (yani öğretim döneminde) yapılacak sıra çalıştırmalarının ilişik kesmelerinin dönem sonlarına bırakılması gibi bir tedbir alınabilir.

5-Şehit Gazi Yakınları

http://www.memurlar.net/haber/110650/ linkinde "Sayın Başbakan'ın Şehit ve Gazi Yakını Öğretmenler Konusuna El Atmasını Bekliyoruz" başğıyla dile getirdiğimiz ve 2007 yılında uygulandığı halde 2008 yılında uygulanmayan Şehit ve Gazi yakınlarının Zorunlu Hizmet muafiyetleri ile ilgili soruna el atılmalıdır.

6- 24.04.2008 tarihli Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile İlgili Sorunlar Devam etmektedir.

Defalarca dile getirdiğimiz;
A- MEB'de, ödüller havada mı uçuşuyor?/Soru önergesi-M. İnce başlıklı haberde yer aldığı üzere ödüllerin dağıtılmasında son dönemde biraz abartıya mı gidilmiştir? Yoksa geçmişteki yöneticiler değişmişler midir? Yoksa 2008 ödül bonkörlüğü yılı olarak mı ilan edilmiştir. Bu link sadece bir örnektir sayılar gerçekten abartılı düzeydedir. Mahkeme kararına da uygun olarak 08.0.2008 tarihli değişiklik öncesi Takdir'de olduğu gibi Teşekkürde de sınırlama getirilmelidir. En Azından aynı yıl içerisinde alınan belgelerden en çok puana sahip olanın geçerli olması uygulamasına gidilebilir. Ya da Ödül yönergesinde yapılacak değişiklikle alınan ya da alınacak ödüllere kıstaslar koyulmalı keyfiyetten uzaklaşılmalıdır.

B- Yargının 2006 yılında da durdurduğu gibi durduracağı muhtemel olan 2008/50 nolu genelgede yer alan "Gerek mevcut yöneticilerin durumu gerekse ilk defa atanacak yönetici potansiyeli dikkate alınarak, her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bütün kademelerdeki yöneticiliklerinin atama duyurularının öncelikle yönetici ihtiyacı en çok olan ve nitelikli yönetici atanmasında zorluk çekilen özellikle il ve ilçe merkezleri dışındaki kenar semtlerde yeralan eğitim kurumları olacak şekilde yapılması gerekmektedir." ifadesi gözden geçirilmeli ve açık bulunan tüm kurumların açık ilan edilmesi sağlanmalıdır.

C- Sınav kazananlara öncelik verilerek atamalar yapılmaktadır. Sınav kazananların haklarının teslim edilmesi yerinde bir uygulamadır fakat 30.06.2006 tarihinde sınava alınmayanlar bulunmaktadır. Bunların haklarının gaspı söz konusu olup, 30.06.2006 tarihinde bu öğretmenler önceliğe sahip iken bu yönetmelikle neredeyse tamamen sistemin dışındadırlar. Bu hususların da yargıya taşındığı göz önüne alınmalıdır. Aksi taktirde ileride yaşanacak hukuki sonuçlar bizi daha kötü noktalara getirebilecektir.

Ayrıca 26.03.2005 sınavının yeniden değerlendirilmesi sonucunda barajı geçenlere başvuru hakkı verildiği halde 26.03.2005 sınavını kazanıp yeniden değerlendirmede puanı değişenlere bu olanağın verilmemesi de hukuki sonuç doğurabilecektir.

Yine 30.06.2006 sınavını kazanıp sınav geçerlilikleri 24 Temmuz 2008 de dolan öğretmenlerimizin bir kısmı askerde olduklarından (31.07.2008 de terhis olanlar çoğunlukta) başvuru yapamamışlardır. Sınav haklarını da kaybeden bu öğretmenlerimizin durumu göz önüne alınmalıdır.

Bu nedenlerle; http://www.memurlar.net/haber/115299 linkinde yer alan "Özetlenirse;
- 2005 ve 2006 sınavına katılıp başarılı olan tüm adayların sınav geçerlilikleri 2010 yılına kadar uzatılmalıdır.
- Sınav açılmalıdır.
- Bu sınava şu anda yönetici olmayan ve yönetici olmak isteyen tüm öğretmenlerin katılmasına olanak verilmelidir.
- Sınav puanının Ek-2 Yönetici değerlendirme formuna yansıtılmasıyla yapılacak değerlendirme neticesinde (2004,2005,2006) da olduğu gibi) tüm kurumların duyurulmasıyla atamalar yapılmalıdır.
- 2005 ve 2006 sınavlarına katılarak başarılı olanlar yeni açılacak sınavdan daha yüksek puan almışlarsa bu puanları aksi halde daha önce aldıkları puanları kullanarak başvurabilmelidirler.
- Tüm müdür yardımcılığı kadrolarının boşalması için atamalarda müdür-müdür başyardımcılığı-müdür yardımcılığı sıralaması izlenmelidir."
Önerilerimiz en azından gözden geçirilmelidir.

D- Danıştay 2.Dairesince durdurulan Ek-2 mahkeme kararı doğrultusunda ivedilikle düzenlenmelidir.

Atamalarda şeffaflık sağlanmalı hangi kuruma hangi öğretmenin kaç puanla yönetici olarak atandığının yanı sıra bu puanları hangi kriterler göre aldığı web sitelerinde duyurulmalıdır.

Kısacası Yönetici Atama çok büyük sorun olarak karşımızda olduğundan titiz davranılmalı ve yeni yeni iptallere meydan verilmemelidir.

7- Anadolu Liselerine Öğretmen Atamaları Sorunu

A- İdarenin mahkeme kararın geç uygulaması sonucunda büyük bir muammaya dönen 2005/73 Nolu Genelgeye göre atanan Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin sorunu bir an önce çözümlenmelidir.

http://www.memurlar.net/haber/117414/ linkinde de yer alan mahkeme kararı da göz önüne alınarak daha önce Anadolu Lisesinde görev yaparak bir şekilde ayrılmış ve 2005/73 sayılı genelgeye göre atanan öğretmenlerin atamaları öncelikle yapılmalıdır.

Bu öğretmenleri atamalarının iptali linkteki karara göre hukuka aykırıdır.

B- Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı 28 Haziran 2008 de yapıldığı ve sonuçlar açıklandığı halde atmaların halen yapılmaması düşündürücüdür. Eğitim öğretimin başlamasına az bir süre kaldığından atamalar bir an önce yapılmalıdır.

8- Özür gurubu yer değiştirmelerde yaşanan sorun çözümlenmelidir.

Örneğin 2007 yılında öğretmen atamaları 22 Ağustos 2008'de yapılmıştır. 2008 İller arası özür gurubu yer değiştirme başvuruları 20 Ağustos 2008'de sona ermektedir. 2007 ağustosta atanan öğretmenlerimizin adaylıkları kaldırılmadığından birkaç gün nedeniyle başvuruda bulunamamaktadırlar. Bu husus düzenlenmelidir. 04.03.2006 tarihinden önce var olan yönetmelikte adaylığın kaldırılmış olması şartı yokken 04.03.2006 da böyle bir uygulama getirilmiştir.

9-Yine bakanlığın büyük bir heves içerisinde allandıra ballandıra yürürlüğe koyduğu Uzman Öğretmenlik- Başöğretmenlik uygulaması ile ilgili olarak sadece Uzman Öğretmenlik için sınav açılmış daha sonraki süreçte en küçük gelişme olmamıştır. Bu konuda da çalışma yapılmalı en azından açıklama yapılmalıdır. Uzman ve Baş öğretmelik konusuna Uzman öğretmeler de dahil olmak üzere birçok öğretmenin olumlu yaklaşmadıklarını mesleğe zarar verecek bir uygulamaya dönüşebileceği yönünde kaygılarının olduğu da göz önüne alınmalıdır. Başarı ile çalışmış öğretmenler belli bir kıdem gözetilerek bu uzman ve baş öğretmenlere verilen tazminatların verilmesi yerinde bir uygulama olabilir. Bu konuda en azından öğretmenlerin katılımcılığına başvurulmalı ve onların istekleri doğrultusunda hareket edilmelidir.

10- Ücretli Öğretmenlik başta olmak üzere özellikle Sözleşmeli Öğretmenlik uygulaması da tekrar gözden geçirilmeli ve bu uygulamalara en kısa sürede son verilmelidir.

11- Merkez Teşkilatı ile İl, İlçe ve Okullarda çalışan memurlar ile hizmetli personellerin sorunlarına eğilinmelidir.

12- Bakanlıkta yıllardır olmayan kadrolarda geçici görevlendirilen Şube müdürleri konusuna el atılmalıdır.

13- Geçici görevli şube müdürünün 18 saat, kadrolu şube müdürünün ise 15 saat ek ders ücreti alması gibi gerçekten haksızlıklara yol açan uygulamalar gözden geçilmelidir.
?

Konular çok olmakla beraber süreç içerisinde mutlaka gündeme taşınacaktır.

Kısaca anlatmak gerekirsek MEB Personeli, Personel Genel Müdürlüğünden hakka, hukuka saygılı, demokratik, şeffaf bir yaklaşımın yanı sıra MEB Personel Genel Müdürlüğünün resmi Web sitesinin http://personel.meb.gov.tr/links/gorevleri.asp linkinde yer alan;

Vizyonumuz
" Geleceğe yönelik eğitim-insangücü projeksiyonları yaparak,
" Doğru insanı doğru yerde çalıştırmak ve
" Atama, yer değiştirme ve yükselmelerde bilimsel verileri esas alarak Türk Kamu Yönetiminde örnek ve önder bir birim olmak.

İlke ve Değerlerimiz
" Hizmet sunumunda dürüstlük, adalet ve açıklığın gerekli olduğunu biliriz.
" Eğitim yönetiminde ve personel istihdamında bilimsel ve verilere dayalı hareket ederiz.
" Kurumsal öğrenmenin yolunu bireysel öğrenmeden geçtiğini biliriz.
" Her türlü personel hareketlerinde kalite şaşmaz gerçeklerimizdendir.
" Bilgiye erişmede ve iletişimde hiyerarşinin olmadığını biliriz.
" Güler yüzlü hizmet sunmanın hizmetin bir parçası olduğuna inanırız.
" Daha iyi hizmet için iş süreçlerimizi sürekli sorgularız.
" Personel hareketlerinde verimlilik, etkililik ve kaliteyi ön planda tutarız.
" Personel değerlendirmesinde açıklık, genellik ve objektiflik esastır.
" İş yaparken zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak gerektiğini düşünürüz.
" Bilimsel veriler ışığında karar alırız,
" Hizmet verdiğimizi kişi ve kurumların memnuniyetini esas alırız.

Vizyon ile İlke ve Değerlere sahip çıkarak uygulamaların bu doğrultuda olması beklemektedirler.

Bu vizyon ile İlke ve Değerlerin 2008 Türkiye'sinde özelikle de Milli Eğitiminde temel felsefe olarak alınması kağıt üzerinde kalmaması arzu edilmektedir.
Bu vesileyle yeni Genel Müdür Sayın Necmettin YALÇIN'a başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla?

Ahmet KANDEMİR- Maksut BALMUK
Memurlar.Net Editörleri

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
161 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
31 Mart seçimleri için yapılan 'Altı üstü bir yerel seçim, savaş değil!' şeklindeki değerlendirmeyi doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam