Osmaniye MEM duyuru yapmadan atama yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2008 10:47, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünün ?Eğitim Kurumları yöneticileri? Konulu, 27/06/2008 tarih ve 12370 sayılı yazısı ile boş bulunan yönetici kadroları duyurulmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin 9.maddesi; ?Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.? Hükümlerine göre; Osmaniye 80.Yıl Cumhuriyet Lisesine 1.müdür yardımcısı atama yapılması planlanıp duyuru yapılmıştır.

Buraya kadar her şey normal ve usulüne göre yapılmıştır.

Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/09/2008 tarihinde boş bulunan yönetici kadrolarına atama yapıldığına dair listeyi internet sitelerinde ilan etmeleri üzerine, ilan edilen listede; duyurusu yapılmayan Osmaniye 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesine atama yapıldığı görülmektedir.

Bu durum şöyle bir sakınca doğurmaktadır. 24 Nisan 2008 tarihli, 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama Yönetmeliğinin 11.maddesi şu şekildedir:

"(2) Anadolu statülü eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarında görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılır."

2008/50 sayılı genelgenin 8. maddesi ise şu şekildedir:

"8- Anadolu statülü eğitim kurumları, fen, sosyal bilimler ve spor liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu kurumlarda ilgili mevzuat gereğince görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılacaktır. Bu nitelikte aday bulunmaması halinde diğer kurumlarda görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilecektir. Bu şekilde atanmış olanlar yöneticilikten ayrılması halinde aynı kurumda öğretmen olarak kalamayacak, durumuna uygun eğitim kurumuna atanacaktır. Bu kurumlara yönetici olarak atanacak olanların bu hususu gözden kaçırmamaları bakımından yapılacak duyurularda özellikle belirtilmesinde yarar görülmektedir."

Buna göre, Bu hükümlerde sayılan okul ve kurumlarda görevli veya daha önce görev yapmış öğretmenlere, yönetici atamalarında öncelik tanınmaktadır.

Duyuru listesi ile Atama listesi karşılaştırıldığında Osmaniye 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi yapılan atamanın Osmaniye 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi müdür yardımcısı kadrolarına yapılan başvurular arasından yapıldığı anlaşılmaktadır. Osmaniye 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesine duyuru yapılmadan atama yapılmıştır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen hükümlere göre buralara başvurabilecek kişiler engellenmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber