Öğretmenler idari işlerde görevlendirilebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2012 00:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Öğretmenler İdari İşlerde Görevlendirilemez

Bu yazıda dikkat çeken hususlardan bir tanesi ?idari işlerde görevlendirilen sınıf öğretmenleri? dir. Bilindiği üzere Millî Eğilim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64. maddesi gereği ilköğretim okullarının 4 ve 5. sınıflarında branş öğretmenlerinin derslere girmesi halinde okuldaki eğitim öğretim uygulamalarının etkililiğinin artırılması için derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmenlerinin boş geçen bu ders saatlerinde yapması gereken görevlere ilişkin 2010/28 nolu Genelge Yayınlamıştı.

Bu genelgeyi ?MEB'den sınıf öğretmenine yeni görevler genelgesi? haberimizde yayınlamıştık.

Bunun haricinde norm kadro fazlası öğretmenlerin idari görev adı altında hiçbir şekilde görevlendirilmesi mümkün değildir.

Norm kadro yönetmeliği gereğince norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, kendilerine branşlarında ihtiyaç olmadığı nedeniyle norm kadro fazlası olarak belirlenmişlerdir.

Fakat her nedense bu öğretmenler idareciler tarafından maaş karşılığı adı altında branşları dışında çalıştırılmak istenmektedirler. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin kendi branşları dışında maaş karşılığı olarak nöbet, idari görev, kütüphane memurluğu, atölye görevi gibi görevler bulunarak maaş karşılığı görevlerini doldurmaları istenmektedir.

Unutulmamalıdır ki norm kadro fazlası öğretmenlere ihtiyaç bulunmadığı için bu öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenmiştir. Ve 4359 sayılı kanun gereğince milli eğitim bakanlığına verilen öğretmen serbest kadrolarına atanmışlardır. Maaş karşılığı bir görev yapmaları gerekmemektedir. Norm kadro fazlası öğretmenler kadroları kaldırılan devlet memurları statüsündedirler. Ayrıca idare bir kişiyi bir yerden alıp başka bir yere ataması halinde yeni atandığı yerdeki çalışma şartları önceki çalışma şartlarından ağır olamaz.

4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91. maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

Bunun yanı sıra; aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenler idari çalışmalarda görevlendirilebilir mi? Sorusuna Personel Genel Müdürlüğü 06/03/2000 tarih ve 24845 sayılı yazısı ile ?Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenlerin idari çalışmalarda görevlendirilmek suretiyle aylık karşılığı ders görevlerini tamamlattırma yoluna gidileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Nitekim norm kadro uygulaması kapsamında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevlerini görevli oldukları kurumlarda dolduramayan öğretmenlerin branşlarında Öğretmen ihtiyacı bulunan diğer kurumlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir.?şeklinde cevaplandırmıştır.

Bu konuyla ilgili geniş haberimiz ?Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Mevzuata Göre Hukuki Durumları? dosyamızda bulunmaktadır.

Sayın genel müdür Necmettin Yalçın'ın imzaladığı yazıda bu detayı unutması bir talihsizliktir. Yukarıdaki yazıda ?ders görevi olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmayan idari işlerde görevlendirilen sınıf öğretmenlerine,? ibaresini kullanarak öğretmenlere idari görev verilmesini legal hale getirmeye çalışan okul yöneticileri yukarıda açıkladığımız mevzuat hükümleri ve Personel Genel Müdürlüğünün bu konudaki diğer görüş yazısı üzerine hareket etmelidirler.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber