1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdarî Yargı Hâkim ve Savcı atama kararnamesi yayımlandı

29 Temmuz 2005 09:40
Yazdır

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdarî Yargı hâkim ve savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 09.07.2005 / 06
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 18797 Turan AKŞAHİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 26447 Hayrettin ÖZDEMİR,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Vergi Mahkemesi Başkanı 26625 Mehmet KUŞCU,

Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 26654 Hatice ÖKSÜZER,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 26716 Metin KARACAN,

Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 26719 İrfan AYDIN,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 26731 Şerif AYKUT,

İzmir Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26751 Şükran AYDIN,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26758 Yılmaz SALAMCI,

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 26764 Evin ÜZÜM,

İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı 27047 Altan ŞAHİN,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27051 Seval KIRKLAR,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27053 Emine AKTEPE,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27249 Atilla SARP,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 27250 Hüseyin YILDIZ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli İdare MahAkemesi Başkanı 27251 İsmet TÜRKEL,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Başkanı 27386 Muhammet Ertan ALİEFENDİOĞLU,

Danıştay Savcılığına, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 27387 Mehmet SAĞLAM,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 27398 Hüseyin Cahit BİLGEN,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne İdare Mahkemesi Üyesi 27480 Osman Ali İNCEKARA,

Antalya İdare Mahkemesi Başkanlığına, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 27486 Uğur Hamit ÇAKMUR,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27488 Gökalp YANARDAĞOĞLU,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı 27515 Ayla ŞAHİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 28253 Mahmut Celâl ÇENBERCİ,

Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı 31223 Ramazan ÖZDEMİR,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32644 Sevil BOZKURT,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32674 İsa YEĞENOĞLU,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32680 Hüseyin Ünal KARA,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32681 Ahmet ARSLAN,

Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Adana İdare Mahkemesi Başkanı 32689 Ali Yaşar YURDABAK,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı 32695 Kamil Turgay KOÇER,

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Konya İdare Mahkemesi Başkanı 32699 Osman ERMUMCU,

Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Muğla İdare Mahkemesi Başkanı 32732 Mehmet GÖKPINAR,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32748 Mehmet Engin ÇAKMAK,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Vergi Mahkemesi Başkanı 32752 İlhan DİNÇ,

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 32778 Mehmet ÇABUK,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32802 Ünal DEMİRCİ,

Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32828 Safiye Sema KAYHAN KABUKÇU,

Mersin İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32881 Mustafa KOÇAK,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 33582 Sadettin YAMAN,

Adana İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33589 Tülay BULGURCU,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 33592 Nermin ZEĞEREK PÖGE,

Konya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon İdare Mahkemesi Başkanı 33596 Mustafa GÖKÇEK,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Mersin İdare Mahkemesi Başkanı 33599 Ali İhsan ŞAHİN,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne Vergi Mahkemesi Başkanı 33602 Muammer ARSEVEN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 33608 Halil KOÇ,

Kayseri Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Samsun Vergi Mahkemesi Başkanı 33609 Adil MEMİŞ,

Edirne Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı 33610 Yusuf BİNİCİ,

Kayseri İdare Mahkemesi Başkanlığına, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33616 Ramazan EROL,

Van Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kayseri İdare Mahkemesi Başkanı 33619 Kemal ORANCA,

Trabzon İdare Mahkemesi Başkanlığına, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33622 Erhan ÇAKAN,

Antalya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Malatya İdare Mahkemesi Başkanı 33634 Mustafa Kemal ÖNDER,

Muğla İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33766 Metin ARITI,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33779 Koray NAZİK,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33785 Kadir Coşkun KAYAALP,

Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33816 Hasan ÖNAL,

Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sivas İdare Mahkemesi Başkanı 33817 Ekrem ÖZÜBEK,

Edirne İdare Mahkemesi Başkanlığına, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33829 Ahmet Erkal KOCADAĞ,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Malatya Vergi Mahkemesi Başkanı 33834 Nedret ENGİN,

Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 36474 Ali Fuat UÇAR,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 36667 Songül ŞAHİN,

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 37742 Kemalettin İŞLEK,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi 37745 Kemal DEMİR,

Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi 37751 Egemen Sancaktar MAY,

Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 37754 Semra TEMÜRTÜRKAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37756 Nuray ÖZTÜRK TEKİN,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 37760 İbrahim ÇINAR,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 37776 Ali ÇOPUR,

Samsun İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 37778 Levent Barış TÜFENKÇİ,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 37782 Abdurrahman BEŞER,

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 37784 Yaşar KÜÇÜKERGÜLER,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 37788 Zeynep Oya GÜNAL,

Sivas İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 37790 Recep Yılmaz KORKMAZ,

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 37791 Hasan DEMİR,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi 37795 Cemalettin YALIM,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 37798 Cihan MEZKİT,

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37828 Zühal YAVUZ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 37829 Kürşat URAL,

Kastamonu İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 37830 Makbule ÇİÇEK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37835 Sevil KARAKAYA,

Samsun Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Konya Vergi Mahkemesi Üyesi 37845 Şenay TÜFENKÇİ,

Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 37846 Harun ÇEVİK,

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 37849 Bülent Savaş GÜLER,

Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi 37851 Kamber ÜNAL,

Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 37852 Zekeriya OKUMUŞ,

Denizli İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi 37854 Recai KESKİNKILIÇ,

Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 37855 Kemal TÜRK,

Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 37857 Abidin ŞAHİN,

Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi 37861 Mehmet BARIŞ,

Aydın İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi 37876 Engin ÜNAL,

Ordu İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37877 Barbaros Hakan ŞAŞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37882 Şule YURDAKUL KELEBEK,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ordu İdare Mahkemesi Üyesi 37889 Barış CERMAN,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi 37894 Nuriye UYKUN,

Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi 37902 Ertan ERCAN,

Sivas Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi 37903 Maksut TEMİZEL,

Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi 37906 Tekin YALIM,

Samsun İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37915 Selim KURÇENLİ,

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 37917 Erkan ATILI,

Adana Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi 37918 Hayrani AKYOL,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi 37923 Levent HATİPOĞLU,

Kayseri Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 37924 Ali AKDEMİR,

Malatya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 37925 Orhan BOYRAZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 37926 Nafi ALANTAR,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi 37928 Kemal KUKU,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi 37964 İbrahim GÜNENÇ,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Vergi Mahkemesi Üyesi 37965 Mehmet TORUN,

Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi 37966 Mahir DENİZ,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 37967 Mehmet TOPRAK,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi 37970 Fatih CİHANGİR,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi 37977 Ahmet ÇİMEN,

Malatya Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi 37983 Ömer DEMİR,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 37986 Melike GÜNER,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 38000 Munise KABAKULAK,

Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 38004 Halit BAŞYURT,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 38006 Mahmut BUDUNOĞLU,

Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38008 Hasan UZUNOVA,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 38012 Ayfer PARMAKSIZ,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 38015 Nilüfer GÜRPINAR,

Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi 38016 Uğur KARADOĞAN,

Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38017 Selçuk GÜLEN,

Bursa İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 38018 Kaplan ÜLGÜ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 38019 Resul YILDIRIM,

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 38032 Fikriye DOĞRU,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 38040 Engin ÖZTÜRK,

Adana Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 38041 İsmail KURUMLU,

Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 38047 Ahmet DÖKMECİ,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 38052 Tarık ÖZDİREK,

Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38055 Mürsel İYİDOĞAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 38345 Bülent KÜFÜDÜR,

Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 38347 İlhan BARIŞ,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38422 Hannan YILBAŞI,

Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 38423 Fatih ZENCİRCİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 38451 Ali ÜN,

Erzurum Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyesi 38453 Bilal Tamer ÇİÇEK,

Adana Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 38459 Hüseyin Ozan ÜLKÜ,

Sivas İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi 38462 Ali ÇATAL,

Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 38464 Yıldız İLTER,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 42960 Serkan KIZILYEL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 42964 Burakhan MELİKOĞLU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 42968 Ragıp ATLI,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi 42969 Hamit YUMUK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi 42973 İbrahim KAYLAN,

Naklen atanmışlardır.

?????

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 11.07.2005/ 07

1-Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı 16709 İsmail YÜCEL,

Bursa Hâkimliğine, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 17237 Mustafa Erdoğan DEMİRAĞ,

Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Karşıyaka Hâkimi 17244 Şahabettin AKBAY,

Nevşehir Hâkimliğine, Van Hâkimi 18240 Uğur Cengiz TEKİN,

Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Hâkimi 18414 Ahmet ATEŞ,

Kartal Çocuk Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 18528 Tacettin TOK,

Kayseri Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 18543 Yakup ŞAFAK,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 18749 Hüseyin ERCAN,

Denizli Hâkimliğine, Konya Hâkimi 19111 Erol DURAL,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 19324 Cemal DURGUN,

Şişli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 19699 Mustafa EMRE,

Kartal Hâkimliğine, Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanı 19766 Erhan COŞKUN,

Gaziantep Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 19982 Cuma SİYAHHAN,

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 20263 Ali BAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 20289 Hayriye GÜL,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 20292 Mehmet KOLUKISA,

Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı 20320 Cengiz ERTUTKUN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 20321 Hanife KURT,

Pendik Hâkimliğine, Üsküdar Hâkimi 20362 Tayyip AKYAZILI,

Diyarbakır Hâkimliğine, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20369 Ayşe TUFAN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20380 Kerim TALU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 20450 Ali ERSOY,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 20502 Yalçın GENÇSOY,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 20513 Nurettin AYDIN,

Üsküdar Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 20614 Mehmet MEHAN,

Kayseri Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 20634 Mustafa ÇOKSÜRER,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Sultanbeyli Cumhuriyet Savcısı 20646 Mehmet Ali KUTCA,

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20659 Erkan YILDIRIM,

Kartal Hâkimliğine, Üsküdar Hâkimi 20670 Cumhur İŞMAR,

Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili 20690 Durmuş YARGI,

Ankara Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 20695 Hikmet Bilir YÜCE,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Çocuk Mahkemesi Başkanı 20709 Salih ÖZTÜRK,

Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Savcısı 20721 Tekin ÇELEBİ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 20771 Şener ARSAL,

Ermenek Hâkimliğine, Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20783 Sezai GÖNÜLTAŞ,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 20798 Muzaffer ERKAN,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20799 Halit YURTÇU,

İzmir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 20818 Ali Mümtaz TALU,

Kayseri Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 20904 Abdurrahman YILDIZ,

Adana Hâkimliğine, Kayseri Ticaret Mahkemesi Başkanı 20910 Mehmet Sabri KUMSAL,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 20920 Mehmet Erol TANRIYAKUL,

Hatay Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 20966 Hasan Yaşar OKTAY,

Beyoğlu Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ceza Hâkimi 20969 İsmail SASANLAR,

Gaziantep Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Hâkimi 21001 Vedat YILDIRIM,

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili 21004 Mehmet OCAK,

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mersin Hâkimi 21103 Ahmet Hulûsi YEŞİL,

Bakırköy Hâkimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21162 Ferit ARSLANKURT,

Üsküdar Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Hâkimi 21164 Nizamettin AYHAN,

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 21166 Ali HAYDAROĞLU,

Ankara Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 21284 Mehmet Önder KABASAKAL,

Gaziantep Hâkimliğine, Karşıyaka Hâkimi 21314 Ali ÖZKAN,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Hâkimi 21342 Abdullah YILDIZ,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili 21347 Numan KANARYA,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21490 Hasan TEKBAŞ,

Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 21526 Mustafa COŞKUN,

Beyoğlu Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 21662 Ferit ALTIN,

Ankara Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 21782 Dr. Afak İLLEEZ,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 21791 Muammer ILDIRIŞIK,

İzmir Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 21817 Cemil MANİSALI,

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı 21859 Esat SEMERCİ,

Bolu Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 21868 Yusuf ZABUN,

Zonguldak Hâkimliğine, Adana Hâkimi 21908 Latif TEFON,

Eyüp Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 21971 Turgut KONUKLU,

Bursa Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Hâkimi 22019 İdris PAKER,

Üsküdar Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 22056 Hasan ÖĞÜTCÜ,

Tekkeköy Hâkimliğine, Terme Hâkimi 22115 Faris BAŞARAN,

Sincan Hâkimliğine, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı 22477 Rasim AGİÇ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 22503 Ali VELİOĞLU,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Menderes Cumhuriyet Savcısı 22818 Sabahattin AÇIKGÖZ,

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muğla Hâkimi 22835 Haydar ELGİN,

Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 22885 Cevdet ÖZFİLİZ,

Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 22903 Yaşar Sinan ULAŞ,

İstanbul Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 22940 Ümit KAPTAN,

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Şişli Hâkimi 23012 Ali Ahmet GÜRGÜL,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 23053 Ziya Mete ÖZALPMAN,

Kadıköy Hâkimliğine, Pendik Hâkimi 23061 Hasan BÜYÜKKILIÇ,

Kartal Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, Kartal Hâkimi 23097 Nurettin TURAN,

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Hâkimi 23101 Kadir ÜNAL,

Ankara Hâkimliğine, Konya Ticaret Mahkemesi Başkanı 23116 Mustafa KOÇOĞLU,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 23118 Ahmet HASTÜRK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 23122 Mustafa TEFON,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 23138 Ali YILMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 23158 Mehmet Emin CAN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 23246 Cahit ATALAY,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 23358 Hanifi TİRYAKİ,

Sakarya Hâkimliğine, Pendik Hâkimi 23662 Mehmet Ali ÖNEN,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 23671 Hacı ÖZTÜRK,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 23676 Tahir GÜZELTEPE,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 23682 Ramazan Serdar ERKUT,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 23722 Ümit Hulusi KOÇAL,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 23768 Mevlüt BAYRAKTAROĞLU,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Çay Cumhuriyet Savcısı 23774 Alper AYDENİZ,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Hâkimi 23780 Mustafa ŞAHİN,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 23808 Selahattin KAPLAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 23809 Mustafa DEMİRBAŞ,

Fatih Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 23823 Mustafa ALICIOĞLU,

Kayseri Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 23827 Ömer Faruk YILDIZ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 23847 Ali ÇELEN,

Sivas Hâkimliğine, Fatih Hâkimi 23885 Yalçın YURDASİPER,

Kadıköy Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 23886 Nermin TANIL,

Üsküdar Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 23965 Mustafa ÖZÇELİK,

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 23978 Abdüllatif ÇAKIR,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Aydın Cumhuriyet Savcısı 23982 İlhami DÜNDAR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 24025 Yahya ERDOĞMUŞ,

Bursa Hâkimliğine, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 24056 Mehmet YILMAZ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 24057 Cemal Tayyar SEVÜK,

Adana Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 24162 Mehmet İzzettin AKSEL,

Osmaniye Hâkimliğine, Kars Hâkimi 24408 Muammer AKÇAY,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı 24427 Ömer Faruk KÖKSAL,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Başsavcısı 24451 İzzet BELLEK,

Bakırköy Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 24460 Uğur BAHADIR,

Bakırköy Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi 24512 Halit YILMAZ,

Tuzla Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 24543 Ömer YOLAL,

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı 24548 İbrahim AKBAŞ,

Gürün Hâkimliğine, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24549 Zübeyir OĞHAN,

Polatlı Hâkimliğine, Kazan Hâkimi 24561 Nesrin TAK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 24581 Recep KILIÇ,

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Hâkimi 24599 Tevfik CANER,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 24604 Ahmet AĞGÜL,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 24711 Hasan Hilmi KAFKAS,

Kocaeli Hâkimliğine, Konya Hâkimi 24727 Nusret Sefa TANER,

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 24756 Hüseyin EKEN,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24904 Reşit KAHYAOĞLU,

Çankırı Hâkimliğine, Gölbaşı (Ankara) Hâkimi 24962 Hasan Hüseyin ÇİFTÇİ,

Kayseri Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 24974 Adnan AYDIN,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 25103 Ahmet Muharrem ALTA,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 25106 Alaaddin DEMİR,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 25113 Sebahattin ARAS,

Çubuk Hâkimliğine, Kazan Hâkimi 25121 Serdar KARABIYIK,

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Batman Hâkimi 25127 Durmuş Ali GÜRDAL,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı 25137 İsmail IŞIK,

Mersin Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 25141 Refik EĞRİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 25150 Arslan ÜNSAL,

İstanbul Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 25151 Refik ÖZCAN,

Sincan Hâkimliğine, Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25153 Safiye Bilge PEKGÖZ,

Kayseri Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 25168 Mehmet Muti YERSEL,

İstanbul Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 25174 Ahmet DUYMAZ,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 25184 Mustafa YÜCEL,

Kadıköy Hâkimliğine, Pendik Hâkimi 25201 Reyhan BÜYÜKKILIÇ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 25228 Doğan KARAKOÇ,

Bakırköy Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 25246 Ali VURUR,

İstanbul Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 25255 Füsun AKSU,

Eskişehir Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 25263 Nuran BERKER,

Nevşehir Hâkimliğine, Çayeli Hâkimi 25264 Sadettin KIZILKAYA,

İzmir Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 25283 Ali SOYER,

Kırklareli Hâkimliğine, Kars Hâkimi 25393 Bilal BİNİCİ,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 25401 Hüseyin POLATCAN,

İmamoğlu Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 25405 Azmi YILMAZ,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 25410 Recep YAKAR,

İstanbul Hâkimliğine, Konya Hâkimi 25445 Mustafa ÖVÜÇ,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 25453 Basri AYDIN,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 25517 Osman Şükrü KOÇAŞ,

Tokat Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 25562 Selahattin ŞEYDA,

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 25567 Leylâ Elen KÖKSAL,

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 25593 Necmettin GÜLER,

Bakırköy Hâkimliğine, Pendik Hâkimi 25642 Selma BELLEK,

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25646 Mustafa Kemal KISACIK,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 25672 Mithat ÖZCAN,

İstanbul Hâkimliğine, Konya Hâkimi 25690 Sevgi ÖVÜÇ,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı 25691 Kenan SAĞLAM,

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25740 Yusuf Ziya GÖKLÜ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 25743 Rabia ARIKAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 25964 Refika CİHANGİR BAHADIR,

Adana Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 25969 Süleyman KÖSE,

Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Hâkimi 25979 Hafize Gülgün VURALOĞLU,

Ankara Hâkimliğine, Konya Hâkimi 26011 Sebahat BAHŞİ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 26017 Faruk KURT,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 26027 Ahmet GÜMÜŞ,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 26058 Ahmet AKTI,

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Şişli Hâkimi 26063 Nermin CEYLAN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı 26071 Ferit GÜNEŞ,

Manisa Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 26111 Durmuş Ali ERBİL,

Kartal Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 26181 Aydan ERİŞ BÜYÜKYILDIZ,

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 26201 Ayşe ALBAYRAK DOĞAN,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, İnebolu Cumhuriyet Savcısı 26205 Mehmet ÇELİK,

Eyüp Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 26222 Hikmet GÜLAY,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 26227 Oktay YILMAZ,

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 26270 Hakkı Haluk KAYA,

Geyve Hâkimliğine, İnebolu Hâkimi 26482 Burhan YAYICI,

Ankara Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 26484 Aziz AKTAŞOĞLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 26870 Günay Serap YÜKSEL,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kazan Hâkimi 27271 Ümit ERKIVANÇ,

Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığına, Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcısı 27547 Vuslat DİRİM,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 27576 Zeynep TOPALOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 27667 Radiye ŞAHİN,

Antalya Hâkimliğine, Adalet Müfettişi 27678 Ahmet AKKENT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Akyurt Hâkimi 27741 Zeynep DOĞAR,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı 27770 Cemal ARSLAN,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 27802 Kuddusi Celalettin ESEN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Başsavcı Vekili 27829 Işık KESKİN ÖZBAY,

Ankara Hâkimliğine, Konya Hâkimi 27837 Gökten KOÇOĞLU,

Uşak Hâkimliğine, Kars Hâkimi 27900 Namık Kemal ÖZKUL,

Adana Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 27911 Şenay KAHYAOĞLU,

Hatay Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 27923 Cuma ATEŞ,

Ankara Hâkimliğine, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 27971 Feridun BAHŞİ,

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 28122 Nermin ONARAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 28162 Mehmet ÇAMUR,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 28173 Zekai Müfit RONA,

Kars Hâkimliğine, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 28223 Zübeyde Gülhan ÖZGÜR,

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 28224 Ömer Kurtuluş AKSOY,

Uşak Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 28239 Mustafa Ali GÜMÜŞÇAĞLAYAN,

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 28241 Aliye KAYA,

İzmir Hâkimliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 28280 Mehmet SAYAR,

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Gürün Hâkimi 28284 Birol ER,

Erzincan Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 28317 Recai KOCAAĞA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28342 İhsan AKTAŞ,

Edirne Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 28350 Semra AYDUK,

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı 28353 İsmet EFE,

Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Hâkimi 28356 Meryem ÜSTÜNER,

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Denizli Hâkimi 28370 Yakup KUKUL,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 28379 Mehmet ÇAKIRTAŞ,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 28381 Şaik YURTMAN,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 28430 Hayrullah Kale AKA,

Ankara Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 28471 Ahmet ARSLAN,

Adalar Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 28473 Adil ÖZER,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 28522 Doğan ORHAN,

Karşıyaka Hâkimliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28554 Suat CANİKLİOĞLU,

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 28564 Ergün KURDAK,

Üsküdar Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 28757 Haydar ÖZTOP,

Ankara Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 29112 Mustafa KARADAĞ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 29208 İsmet MARAŞ,

Bursa Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29211 Coşkun DEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 29230 Şemsettin SUNGUR,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 29238 Mustafa YENİYURT,

Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Hâkimi 29275 Mehmet GÜLMEZ,

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29278 Mehmet Vehip EKİNCİ,

Kayseri Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29286 Kemal ORUÇ,

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı 29296 Reşit ÖZCAN,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı 29320 Hüseyin YAVAŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 29331 Talip ARMAĞAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 29335 Ali ÇELEBİ,

Mardin Hâkimliğine, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 29342 Selçuk BÖK,

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığına, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı 29345 Vedat DAMAR,

Kadıköy Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 29352 Bahar EFE,

İzmir Hâkimliğine, Foça Hâkimi 29354 Sevim ADAR GÜLŞEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 29362 Gürsel ÇAMUR,

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Hâkimi 29363 Erhan PEKER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 29367 Erdal URFALI,

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Denizli Hâkimi 29368 Tamer BİNGÖL,

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı 29484 Sadettin ARSLAN,

Hatay Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 29486 Vedat AZGIT,

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 29534 Can KONUKLAR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 29566 Erdoğan BİROL,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 29610 Zeynel Abidin IŞIK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 29658 Cemal DÖNMEZ,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 29858 Yüksel BİNİCİ,

Ankara Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 29873 Sedat DEMİRTAŞ,

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 29885 Bekir Rayif ALDEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29929 Ali GÜNDEŞ,

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29932 Celal ÜNAL,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 29934 Seyithan GÜNEŞ,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı 29950 Fuat ARI,

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Balıkesir Hâkimi 29951 Eyüp YEŞİL,

Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Aydın Hâkimi 29960 Turgay KAYA,

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 29963 Ahmet Nedim ÜNAL,

Karşıyaka Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 30020 Hasan Fahri GÖNCÜ,

Antalya Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 30027 Ali GİRGİN,

İzmir Hâkimliğine, Diyarbakır Çocuk Mahkemesi Başkanı 30045 Abdullah YEŞİL,

Denizli Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 30115 Güler BAŞKAYA,

İstanbul Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 30126 Tülay DAĞ,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30151 Belkıs KARAKAŞ,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 30158 Halil İbrahim BAŞER,

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı 30217 Osman ÖZTÜRK,

İzmir Hâkimliğine, Adana Hâkimi 30257 Abdullah ERGİN,

Adana Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 30380 Şehnaz ÖZCAN,

Karşıyaka Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 30614 Uğur ERÇETİN,

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı 30629 Kadir KARACA,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 30653 Mustafa ÇAVUŞOĞLU,

Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30696 Mehmet AKARCA,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 30705 Bayram GÖKHAN,

Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı 30708 Ali CAN,

İstanbul Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 30715 İshak EKEN,

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı 30723 Radi AKYOL,

Pendik Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı 30749 Canip YETİŞİR,

İzmir Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30849 Mehmet ÖZTAŞ,

Karşıyaka Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30850 Muammer KARATAŞ,

İzmir Hâkimliğine, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30861 Ömer Faruk CEYLAN,

Samsun Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Samsun Hâkimi 30864 Bülent KÖKSAL,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30884 Cengiz ÇOBAN,

Manisa Hâkimliğine, Adana Hâkimi 30886 Mustafa BAĞARKASI,

Sincan Hâkimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 30894 Erol TATAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Biga Hâkimi 30908 Kutsi GÜRLER,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 30929 Celil BÜYÜKTERZİ,

Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 30948 Nesibe ERSÖZ,

Ankara Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 30992 Nazmiye BEYAZITOĞLU KUŞÇUOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 30999 Bekir ÇELİK,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 31022 Ahmet ÖZTÜRK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 31126 Mustafa Şahin TANRIÖVER,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı 31155 Güngör UÇAR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 31164 Zeki POLAT,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili 31182 Muharrem MORGÜL,

Beyoğlu Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 31389 Nermin SARIBUĞA,

İstanbul Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 31398 Selvinaz EKEN,

İstanbul Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 31425 İnci TANSİ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 31433 İnsaf GÜNDÜZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 31434 Makbule ÇAVUŞOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 31441 Ayhan PARMAKSIZ,

Bursa Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 31446 Atilla METEHAN,

Ankara Hâkimliğine, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31463 Tekman Savaş NEMLİ,

Kocaeli Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 31466 Yaşar BEDİR,

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcısı 31476 Abdullah BAYIR,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı 31477 Abdulkadir ŞAHİN,

Samandağ Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 31481 Ali ÇELİK,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 31484 Ali ÖZDEŞ,

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı 31488 Ali Ceyhun CEYLAN,

Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31502 Hamza YAMAN,

Eyüp Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 31550 Recep BAŞ,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 31562 Suat ÇALIŞKAN,

Üsküdar Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 31569 Bahri AYDOĞAN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 31578 Halil ACIOĞLU,

Ordu Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 31590 Mehmet Emin SÖNMEZLER,

Samsun Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 31610 Sabri SEMİZ,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 31616 Mevlüt BAŞARAN,

Pütürge Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 32021 Turan DOĞAN,

Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığına, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı 32025 Hüseyin ÇINAR,

Almus Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcısı 32123 Zekeriya KABASAKAL,

İzmir Hâkimliğine, Adana Hâkimi 32138 Ayşe Yeşim AKÇELİK,

Sarayköy Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 32147 Gülperi GÜNEŞ,

Bergama Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 32152 Hülya ERAY,

Erzincan Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 32172 Rabia MAHMUTOĞLU ÖZTÜRK,

Malatya Hâkimliğine, Konya Hâkimi 32174 Ayşe ERMUMCU,

Kayseri Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 32182 Yunus AKYILDIRIM,

İzmir Hâkimliğine, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32200 Kemal GÖKER,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 32209 Metin SERHANTAŞ,

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı 32211 Mustafa YABANOĞLU,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Başmüfettişi 32219 Yaşar ŞİMŞEK,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Fatsa Cumhuriyet Savcısı 32235 Cihan ERGÜN,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 32236 Adnan Menderes YILMAZ,

İzmir Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 32241 Yusuf BAYRAM,

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32252 Ramazan YILMAZ,

İzmir Hâkimliğine, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32255 Süleyman MUTLU,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 32260 Alaaddin DOKUR,

Üsküdar Hâkimliğine, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32273 Dursun KAYA,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 32290 Hüseyin GÜLER,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı 32299 Erkan BULAT,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 32300 Mehmet GÜNCAN,

İzmir Hâkimliğine, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32301 Kamuran ÇOKAL,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı 32303 Göksel EĞRİDERE,

Gebze Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 32305 Dursun RAMAZAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 32306 Gürsel AKPINAR,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Havza Cumhuriyet Savcısı 32319 Ali İlker DÜLGER,

Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32351 Muzaffer KARADAĞ,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 32357 Cemil CEYLAN,

Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı 32358 İbrahim Ethem KURİŞ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 32366 Veysi BOZKURT,

Mersin Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 32370 Selçuk ZÖHRE,

Konya Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 32373 Mustafa ÇAĞLAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 32383 Tuncay ASLAN,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Başmüfettişi 32388 Hacı Osman KAYA,

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı 32411 Vahit Kemal ESENGİN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ayancık Cumhuriyet Savcısı 32416 Göksel ER,

Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 32419 Seyfettin TUNCER,

Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 32433 Ahmet ADAÇOĞLU,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 32436 Fırat SÜRÜCÜ,

Samsun Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 32437 Erkan UÇAR,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 32443 İsmail Zafer KAYA,

Ankara Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 32444 Mustafa ATEŞ,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32450 Halit DÖNMEZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32458 Mustafa KILIÇ,

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı 32461 Durmuş Akif ÖZBEK,

Sincan Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 32471 Ergün ERCAN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 32478 Hüseyin YILDIRIM,

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Tarsus Hâkimi 32483 Şaban ALTUNIŞIK,

İzmir Hâkimliğine, Serik Hâkimi 32485 Celal ATAY,

Sincan Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 32501 Remzi ÖZDEMİR,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 32525 Ramazan KARA,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 32532 Ahmet YİĞİT,

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığına, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı 32633 Bayram ERAY,

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 32634 İsmail DALAN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 32790 Metin AFŞAR,

Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kahramanmaraş Hâkimi 32888 Ömer KÖROĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Serik Hâkimi 33186 Feryal ATAY,

Diyarbakır Hâkimliğine, Van Hâkimi 33187 Nalan KAYAALP,

Eskişehir Hâkimliğine, Kastamonu Hakimi 33188 Nuriye Yasemin CEYLAN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 33192 Şule YILDIZ,

Ankara Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 33199 Selma DURDU,

Gölbaşı (Ankara) Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 33206 Bülent KATAR,

Ankara Hâkimliğine, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33210 Vedat YILDIRIM,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcılığına, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı 33212 Osman KAÇAR,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 33214 Taner TABEL,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 33225 Muhittin ÇİÇEK,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 33226 Sabri KESKİN,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 33232 Nezihi Uğur ŞANLI,

Trabzon Hâkimliğine, Ayancık Hâkimi 33234 Mustafa KARABİNA,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 33246 Ahmet YAVUZ,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 33261 Mehmet KIRAN,

Erzurum Hâkimliğine, Söke Hâkimi 33264 Özkan TUNCER,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Kemer Cumhuriyet Savcısı 33266 Ahmet TEKNE,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 33267 Bayram KUŞ,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Selçuk Cumhuriyet Savcısı 33268 Hami ŞİMŞEK,

Malatya Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 33270 Atilla ÖZEMRE,

İstanbul Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 33274 Selda KUTLUATA,

Diyarbakır Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 33281 Şenay CENGİZ,

Kartal Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 33284 Hatice YILMAZ,

Ödemiş Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 33285 Kamuran DAMAR,

Ankara Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 33288 Ayşe SARISU PEHLİVAN,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 33298 Aliye SAAT KAÇAR,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 33306 Muzaffer SAYIN,

Bursa Hâkimliğine, Tire Hâkimi 33309 Fahrettin BAŞ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 33312 Halit KIRŞEHİRLİ,

Bursa Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 33313 Derya GİRGİN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Ayancık Cumhuriyet Savcısı 33314 Nuri KATLANDUR,

Malatya Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 33321 Mehmet GÖVLER,

Samsun Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 33322 Metin BOYRAZ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 33323 Okan KILINÇ,

Antalya Hâkimliğine, Serik Hâkimi 33331 Tuncay ÖZMEN,

Denizli Hâkimliğine, Adalet Başmüfettişi 33337 Bilal KARADAĞ,

Denizli Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 33356 Ali SERİN,

Bursa Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 33358 Hikmet KANIK,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 33365 Aydın BOZTAŞ,

Pendik Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 33375 Ümit MÜDERRİSOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 33383 Ercan ŞAFAK,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 33385 Fikret YILMAZ,

Kayseri Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 33395 Mehmet Mutlu BARTAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı 33397 Lütfi KARABACAK,

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı 33400 Ekrem YİĞİT,

Konya Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 33404 Mehmet Akif ÖNDAŞ,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 33406 Halil İbrahim MARİFET,

Ankara Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 33409 Eyüp SARICALAR,

İzmir Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 33410 Mustafa KURTARAN,

Denizli Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 33416 Akın SİDELİ,

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı 33417 Nihat EROL,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 33422 Halil İbrahim ÇELEBİ,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 33424 Gökhan ERGENEKON,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 33440 Sadık BAYINDIR,

Diyarbakır Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33443 Fuat ŞENOĞLU,

Sincan Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 33456 Feridun ÇAKIR,

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Seferihisar Hâkimi 33459 Muhammet GÜNEY,

Denizli Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 33463 Ali İhsan ÖZTEKİN,

Konya Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 33471 Orhan BALBAL,

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı 33490 Hayreddin AKÇIL,

Edirne Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 33493 Bülent GÜNAYDIN,

Karşıyaka Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 33500 Fazıl AKSOY,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 33504 Murat YÖNT,

Kadıköy Hâkimliğine, Kartal Cumhuriyet Savcısı 33505 Alper Şevket ATİKALİOĞLU,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Savcısı 33508 Bilgin AKPINAR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 33513 Birol ÇENGİL,

İstanbul Çocuk Mahkemesi Üyeliğine, Kozan Cumhuriyet Savcısı 33514 Erdoğan ŞİMŞEK,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 33528 Erdoğan YILDIRIM,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 33543 Ali Can ÇILDIR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 33551 Abdüsselam GÜRCÜ,

Bursa Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi 33553 Ömer Faruk HERDEM,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 33567 Muhammet Ali HIZLISOY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Hâkimi 33578 Ertan YÜZER,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 33625 Yüksel URALÇİN,

Ankara Hâkimliğine, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33629 Bülent İLKILIÇ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 33630 Metin ÖZER,

Kırıkkale Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 33782 Adnan KARA,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 33796 Şenol DAĞ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 33832 Kazım ŞİNGAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 33837 Mustafa AKSU,

Van Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 33855 Özlem ŞİMŞEK,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Çubuk Cumhuriyet Savcısı 33860 Cemile ASLAN,

Aksaray Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 33865 Suzan ASLAN,

Sincan Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 33867 Sibel ÖZDEMİR,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 33870 Berrin AKSOYAK,

Kütahya Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 33871 Aysun YILDIRIM,

İstanbul Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 33873 Aydan ŞİMŞEK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Hâkimi 33877 Esma ÖZKAN,

Mersin Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 33887 Hasibe ZÖHRE,

Kocaeli Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 33888 Nuran KARABAĞ,

Sincan Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 33890 Betül TORTAMIŞ,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 33892 Nermin SÜRÜCÜ,

Denizli Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 33893 Günay ÇİFTÇİOĞLU,

İstanbul Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 33906 Sultan BOZTAŞ,

Ankara Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 33909 Hülya TIRAŞ,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Muratlı Cumhuriyet Savcısı 33923 Nevin ÖZKAN,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 33924 Fatma BAĞLAMA,

Erzurum Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 33932 Gülsultan ÇAKMAK TABEL,

Ordu Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 33939 Ayşe SÖNMEZLER,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 33943 Yusuf ARSLAN,

Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı 33947 Cengiz Topel ÇİFTÇİOĞLU,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 33952 Mustafa Sefa ÖZGELEN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı 33965 Mehmet Cihan KISA,

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33968 Şerafettin SAKA,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Savcısı 33971 Arap Lütfü KARAKUŞ,

Adalar Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 33973 Aydın KARABIÇAK,

Samsun Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 33982 Reyhan YAMAN,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33990 Süleyman İNCE,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 33993 Gökhan GÖKTAŞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Hâkimi 33995 Mehmet ÖZKAN,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 33996 Yusuf ŞINIK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 34000 Hüseyin GÖRÜŞEN,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Geyve Cumhuriyet Savcısı 34004 Hacı Emin TÜRKOĞLU,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 34005 Abdulhamit ERDEM,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 34011 Haşim GÜVERCİN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kazan Cumhuriyet Savcısı 34016 Önder AKDAĞ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 34019 Abdi CENGİZ,

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34020 Süleyman SAVUT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 34030 Harun KODALAK,

Zonguldak Hâkimliğine, Tire Hâkimi 34041 Yüksel ULUTAŞ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Çubuk Cumhuriyet Savcısı 34046 Ali KUŞÇUOĞLU,

Konya Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 34048 Mehmet Murat DEMİRASLAN,

Silifke Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 34058 Kemal AYTEKİN,

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34062 Hüseyin Turgut BAYRAKTAR,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 34064 Şenol DEMİR,

Mersin Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi 34071 Nuh GÜLER,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 34078 Hacı Hasan BÖLÜKBAŞI,

Kazan Hâkimliğine, Balâ Hâkimi 34080 Tamer DEMİRSOY,

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34083 Mustafa AKARSU,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Çeşme Cumhuriyet Savcısı 34091 Selahattin PİŞTAV,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 34095 Murat AKYAMAÇ,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 34096 Önder YAMAN,

Bayındır Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 34100 Gültekin AVCI,

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34104 İsmail ADEMOĞLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 34106 Osman ATALAY,

Kırıkkale Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 34108 Adnan YILMAZ,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 34113 İbrahim AKGÜN,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 34115 Bünyamin KURT,

Malatya Hâkimliğine, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34118 İbrahim SAĞIR,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 34121 Cengiz ÇALLI,

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34128 Metin USLU,

Bursa Hâkimliğine, Ayancık Hâkimi 34132 Abdülgafur AVCI,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 34133 Erhan ÜNLÜ,

Tire Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 34137 Mehmet SOLMAZ,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 34139 Mehmet AYDIN,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ereğli (Konya) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34141 Hacı İbrahim GÖZÜKARA,

Erzurum Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 34144 Orhan KIZILTAŞ,

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34145 Nuh KALKAN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Bayındır Cumhuriyet Savcısı 34147 Yalçın DEMİR,

Yalova Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 34156 Kemal AYDIN,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Urla Hâkimi 34157 Eray GÜRTEKİN,

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 34169 İbrahim ÖZER,

Gebze Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 34174 Kamil ASLI,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 34176 Tahsin KOTAN,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 34179 Feridun MİRZABEY,

Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Marmaris Hâkimi 34181 Ferhat DEMİRCAN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 34185 Fatih DİRİCAN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Yatağan Cumhuriyet Savcısı 34186 Arif SOUKSU,

Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 34187 Ömer Faruk ÇERÇİ,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Ferizli Cumhuriyet Savcısı 34188 Seyfullah ÖSELMİŞ,

Gaziantep Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 34189 Ahmet TURAN,

Ankara Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 34190 Şener KABAKULAK,

Gaziantep Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 34192 Ali BÜLBÜL,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Bulancak Cumhuriyet Savcısı 34193 Osman Turan ŞAHİN,

Samsun Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34196 Erol BAK,

İzmir Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 34211 Hulisi AKDERE,

Şişli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 34224 Aydın İPEK,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 34229 Göksel YILDIRIM,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 34231 Ogün KÖSE,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34237 Kemal Arif ÖZÇELİK,

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34238 Selfet GİRAY,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 34240 Zeynel SARIBUĞA,

Pozantı Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 34246 Murathan ŞAHİN,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 34248 Hasan İŞLEYİCİ,

Konya Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 34249 Mehmet ERYILMAZ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Biga Cumhuriyet Savcısı 34253 Vedat KARAMAN,

Tekirdağ Hâkimliğine, Ayancık Hâkimi 34259 Naci ERGİN,

Gaziantep Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 34260 Ragıp GÜCEZ,

Konya Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 34267 Harun CAN,

Bursa Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 34269 İsmail YILMAZ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Biga Cumhuriyet Savcısı 34270 Duran SÜNBÜL,

Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Terme Cumhuriyet Savcısı 34273 Vedat Kadri ÖZÜER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Merzifon Cumhuriyet Savcısı 34291 Erkan YILDIRIM,

Bulanık Hâkimliğine, Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34303 Süleyman SAKİN,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 34307 Ümit BABAYİĞİT,

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı 34317 Zeki TAŞPINAR,

Bursa Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 34323 Sadettin SALTIK,

Denizli Hâkimliğine, Gülşehir Hâkimi 34325 Abdullah Fuat GÖLCÜK,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 34327 Yahya KÜÇÜK,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Emet Cumhuriyet Savcısı 34330 Hikmet TURAN,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı 34332 İsmail IŞIK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 34333 Mustafa CENGİZ,

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34338 Mehmet YILDIRMAZ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 34340 Aydın İPEK,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Savcısı 34347 Saadettin ULUSOY,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 34349 Mehmet ÇOBAN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 34353 Salih SÖZEN,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 34358 Ramazan UĞURELLİ,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Tire Cumhuriyet Savcısı 34359 Osman BAĞLAR,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 34363 Birol ÇELİK,

Bağcılar Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 34364 Mehmet ŞAHİN,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 34365 Mesut ATMACA,

Turgutlu Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 34372 İlkay ORMAN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 34375 Beyazıt SERDAR,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 34376 Yusuf YILDIRIM,

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 34378 Mustafa KÜÇÜK,

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Mucur Cumhuriyet Savcısı 34379 Atilla ASLAN,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 34382 Hikmet PAK,

Kayseri Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 34394 Mustafa Çetin VURALKAN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 34396 Şahizer HAMURCU,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 34399 Muhammet MUTLU,

Eyüp Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 34403 Ömer GÜVENÇ,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Geyve Cumhuriyet Savcısı 34405 İdris KURT,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 34406 Mustafa DAĞ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 34407 Ahmet KÜÇÜKPINAR,

Gaziantep Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 34411 Vedat KARAKURT,

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Didim Hâkimi 34417 Erol OFLUOĞLU,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 34420 Fatih KOCAKÖSEOĞLU,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34428 Nihat Nuri AKAR,

Sincan Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 34431 Murat GÖKÇE,

Kocaeli Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 34442 Kemal GÜNGÖR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34446 Hüseyin KOCABEY,

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 34452 Bestami TEZCAN,

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı 34453 Fevzi BÜYÜKTÜMTÜRK,

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34454 Mustafa SİMAVLI,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 34457 Turgay SEVİM,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 34460 Fikret SEÇEN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 34465 Şadan SAKINAN,

Pendik Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 34468 Mahmut ERDEMLİ,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 34470 Yılmaz ŞENKAL,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 34473 İhsan KILIÇ,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Pazar Cumhuriyet Savcısı 34482 Mustafa Erkan KOÇTEKİN,

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı 34486 İlhan CİHANER,

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, Siverek Cumhuriyet Başsavcısı 34490 Neyzen ÖZCAN,

Malatya Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 34491 Aslan SOYSAL,

Gebze Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 34493 Kadriye ERDOĞAN,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 34494 Aziz KIZIL,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 34505 Ali Kemal TEKİN,

Adana Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 34507 Orhan BULGURCU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 34508 Ömer Faruk TARAK,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 34599 Nihat YORGANCI,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Biga Cumhuriyet Savcısı 34648 Ertunç CENGİZ,

Trabzon Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 34649 Ali Rıza AKKAYA,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 34651 Adem ERYILMAZ,

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Elmalı Cumhuriyet Savcısı 34653 Hakan ARSLAN,

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34656 Işık Bektaş BAYRAKTAR,

Denizli Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 34774 Orhan YILMAZ,

Konya Hâkimliğine, Çarşamba Hakimi 34806 Ahmet Vedat SERİN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 34807 Ejder Oğuz ÖZDEMİR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 34808 Mehmet YÜCESOY,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Müfettişi 34813 Atila CENGİZ,

Söke Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 34814 Celal MEŞE,

Kilis Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 34819 Leyla İLTERBERK,

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Karaburun Cumhuriyet Savcısı 34865 Feridun SÜZER,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Görele Cumhuriyet Savcısı 34877 Mehmet Murat YÖNDER,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı 34884 Yıldırım BAYYURT,

Gaziantep Hâkimliğine, Biga Hâkimi 34885 Selda KARAMAN,

Söke Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 34889 Fatma MEŞE,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 34910 Mehmet ÇALKAN,

Çubuk Hâkimliğine, Kalecik Hâkimi 34914 Cemile ÇALIŞGAN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 34922 Ayhan AY,

Eskişehir Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 34924 Figen AYDIN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Ezine Cumhuriyet Savcısı 34944 Orhan KESİM,

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34948 Ferhat BURSAL,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Kumluca Cumhuriyet Savcısı 34973 Hasan AYDOĞDU,

Adana Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 34976 Abdurrahman BALDIRAN,

Sakarya Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 34985 Hüseyin Avni TURGUT,

Sarıyer Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 34992 Gülay AKPINAR,

İzmir Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 34993 Şule BULAT,

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Gölhisar Cumhuriyet Savcısı 35016 Evrim UZUNSOY,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 35018 Hasan Ali AYDIN,

Eyüp Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 35031 Zahide MUTLU,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 35036 Mustafa Cevad TELLİ,

Aydın Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 35045 Fethiye BİLİCİ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Vakfıkebir Cumhuriyet Savcısı 35046 Musa VERİM,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 35056 Mehmet KAYGIN,

Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 35065 Gül Dilan HAMAMCIOĞLU,

Hayrabolu Cumhuriyet Savcılığına, Hopa Cumhuriyet Savcısı 35097 Sait YAKIŞAN,

Trabzon Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 35101 Abdullah DOĞANAY,

Tire Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 35114 Enver PAKYÜREK,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 35121 Nurbay AKTAŞ,

Bursa Hâkimliğine, Kars Hâkimi 35123 Munise TÜRKPENÇE,

Kayseri Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 35126 Fatma ÖZEN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı 35131 Ayhan METİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaneli Hâkimi 35139 Figen NAZSIZ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 35151 Bünyamin ÖZEN,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 35160 Semra KANLI,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çumra Cumhuriyet Savcısı 35166 Hakan SAKMAK,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 35185 Ferruh GÜN,

Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Daday Cumhuriyet Savcısı 35196 Fehim TERZİOĞLU,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 35205 Ufuk ERMERTCAN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 35206 Birsen TÜRKOĞLU,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Ardeşen Cumhuriyet Savcısı 35209 İbrahim Taner ÖZKESER,

Ağrı Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 35219 Emine AVCIOĞLU,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcısı 35239 Tahsin YARALI,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 35244 İbrahim ÇİÇEK,

Gaziantep Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 35245 Şenel ÖZ,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 35255 Abdulkadir Cem GÖKMEN,

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35259 Fatih Mehmet TOSUNER,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Şile Cumhuriyet Savcısı 35263 Sabiha GÜNDOĞ SÜRER,

Balıkesir Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 35268 Gül PAK,

Çankırı Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 35279 Yegâne ESENGİN,

Elmalı Hâkimliğine, Karaburun Hâkimi 35295 Hicran SÜZER,

Çorum Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 35313 Süreyya ARMUTCU,

Bağcılar Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 35331 Zeynep ŞAHİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 35333 Melahat ASLAN,

Adana Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 35339 Ali CIRIK,

Ereğli (Konya) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Edirne Hâkimi 35341 Menderes YILMAZ,

Malatya Hâkimliğine, Erbaa Hâkimi 35355 Cahit KARGILI,

Erzurum Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 35357 Erol TEKMEN,

Zonguldak Hâkimliğine, Pamukova Hâkimi 35439 Selma ALP,

Fatih Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 35440 Necla UĞURLU,

Kazan Hâkimliğine, Yerköy Hâkimi 35486 Kemal ŞAHİN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 35766 Aydoğan Levent GEDİK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 35772 Yücel KÖKTÜRK,

Bakırköy Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 35773 Filiz KÖKTÜRK,

Kayseri Hâkimliğine, Ortaca Hâkimi 35776 Sıdıka URFALI,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 35822 İhsan ALTUĞ,

Zonguldak Hâkimliğine, Pamukova Hâkimi 35830 Yılmaz ALP,

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına, Zile Cumhuriyet Başsavcısı 35834 Mehmet ARZİK,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Selendi Cumhuriyet Savcısı 35845 Murat EFE,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 35847 Bora COŞAR,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı 35854 Murat YERDEYATAR,

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ilgaz Hâkimi 35881 Ali BAĞBOZAN,

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı 35899 Tarık GÜR,

Giresun Hâkimliğine, Buldan Hâkimi 35907 Zafer YENİTEPE,

Zile Cumhuriyet Başsavcılığına, Tavas Cumhuriyet Savcısı 35911 Oğuz AYDIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Hâkimi 35917 Bayram TEMİZ,

Ödemiş Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 35929 Cengiz SARIÇAM,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Haymana Cumhuriyet Savcısı 35933 Bülent YÜCETÜRK,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı 35941 Ali ONÜŞ,

Nazilli Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 35945 Elife AYDOĞDU,

Turgutlu Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 35951 Jülide ORMAN,

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35967 Abdullah Özden DOĞAN,

İncirliova Hâkimliğine, Çifteler Hâkimi 35979 Yüksel GEZGİN,

Tarsus Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 35985 Ayşe Burcu GÖKTAŞ,

Malatya Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 35994 Özlem DÜZOVA,

Bafra Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 36005 Hüseyin KAHRAMAN,

Bafra Hâkimliğine, Erzin Hâkimi 36007 İbrahim COŞKUN,

Nevşehir Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 36019 Serdar ŞENER,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Haymana Hâkimi 36026 Ebru YÜCETÜRK,

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığına, Kalecik Cumhuriyet Savcısı 36027 Mehmet ÇAĞLAYAN,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı 36033 Doğu AKTAŞ,

Trabzon Hâkimliğine, Görele Hâkimi 36058 Fatma DANACI TAŞCI,

Kırıkkale Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 36065 Lütfiye KAYGIN,

Fethiye Hâkimliğine, Çan Hâkimi 36087 Ömer Murat KÜÇÜK,

İstanbul Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 36094 Ünal Ferda AKPINAR,

Gemlik Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 36097 Ali Rıza SIVACI,

Keşan Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 36099 Gülben KÖMÜRCÜGİL,

Şişli Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 36104 Davut VARLI,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 36112 Doğan KORKMAZ,

İstanbul Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 36121 Halit COŞKUN,

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çavdır Hâkimi 36126 Derviş ERYILDIRIM,

Çanakkale Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 36128 Haluk SONUZUN,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 36464 Lütfi AKSOY,

Kocaeli Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 36643 Şenay TOPRAK,

Adana Hâkimliğine, Vize Hâkimi 36815 İffet CANTÜRK ASLAN,

Tirebolu Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 36817 Yavuz PEHLİVAN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Ayaş Cumhuriyet Savcısı 36828 İsmail KAYA,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Amasra Cumhuriyet Savcısı 36829 Murat ÖKSÜZ,

Sultanbeyli Hâkimliğine, Görele Hâkimi 36833 Zeynel DAŞLIÇAY,

Sakarya Hâkimliğine, Muradiye Hâkimi 36835 Cevdet BAK,

Adana Hâkimliğine, Vize Hâkimi 36838 Memet Tonguç ASLAN,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 36844 Bahadır SAKAOĞLU,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Borçka Cumhuriyet Savcısı 36845 Süleyman ŞAHİN,

Karabük Hâkimliğine, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36850 Abdullah GÖK,

Ezine Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 36856 Şenol DEMİR,

Kemer Cumhuriyet Savcılığına, Muratlı Cumhuriyet Savcısı 36858 Mehmet UĞUR,

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı 36865 Abidin BOZKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 36868 Ayhan ULU,

Van Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 36872 Filiz ÖZER,

Bozüyük Hâkimliğine, Karaburun Hâkimi 36877 Hülya Nurcan ÜNSAL,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Eceabat Cumhuriyet Savcısı 36882 Mehmet YILMAZTÜRK,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilova Cumhuriyet Savcısı 36884 Cevat Mert KOPARAL,

Gönen Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 36888 Nihat BAHÇECİ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırşehir Hâkimi 36891 Özlem EĞRİDERE,

Zeytinburnu Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 36903 İlhan DOĞRU,

Kuşadası Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 36907 Jale ERTAN,

Bafra Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 36910 Özden KAHRAMAN,

İstanbul Hâkimliğine, Çeşme Hâkimi 36918 Fevziye BACAK,

İskenderun Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 36920 Gülen ARSLAN DUYMAZ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı 36923 Celal NEFES,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 36928 Cesim EREN,

Biga Hâkimliğine, Ürgüp Hâkimi 36953 Gülsüm SADIKOĞLU,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı 36958 Hüsamettin BİNİCİ,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 36966 Taner AKSAKAL,

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığına, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı 36971 Mehmet ŞAFAK,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Tavas Cumhuriyet Savcısı 36974 Nevzat KANDIRMAZ,

Ermenek Hâkimliğine, Perşembe Hâkimi 36976 Emine Talay YAVUZ,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı 36979 Akif ÖZGÜN,

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Ayaş Cumhuriyet Savcısı 36983 Mustafa PEKER,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı 36984 Sadi GEGİN,

Bodrum Hâkimliğine, Gülşehir Hâkimi 36989 Sevim AKGEDİK,

Terme Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 36992 Onur ÖZSARAÇ,

Biga Cumhuriyet Savcılığına, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı 36993 İlker SADIKOĞLU,

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Niksar Hâkimi 36996 Oğuz Han SELÇUK,

Turgutlu Hâkimliğine, Bigadiç Hâkimi 37012 İsmail ŞAHİN,

Kırşehir Hâkimliğine, Aydıncık Hâkimi 37014 Bevran BAHADIR AKYÜREK,

Tarsus Hâkimliğine, Sarayönü Hâkimi 37015 Gülaser GÖKDEMİR TEKDAL,

Antalya Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 37023 Aysel GİRGİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 37026 Ümran GÖRMEZ,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 37030 Abbas TEMİZ,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Develi Cumhuriyet Savcısı 37032 Ercan KAYHAN,

Menderes Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 37036 Mesure BİLEK KAHRAMAN,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Orhaneli Cumhuriyet Savcısı 37047 Sinan İNAL,

Ordu Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 37057 Mustafa HİMYERİ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Ulus Cumhuriyet Savcısı 37060 İbrahim Ethem BABA,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Ferizli Cumhuriyet Savcısı 37061 Mehmet YÜKSEL,

Kırşehir Hâkimliğine, Demre Hâkimi 37063 Aslan DİKMEN,

Aksaray Hâkimliğine, Borçka Hâkimi 37077 Zübeyde POLAT ŞAHİN,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı 37085 Murat Volkan ÖZTÜRK,

Gelibolu Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 37087 Şermin GÖLÜNÇÜR,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Göynük Cumhuriyet Savcısı 37088 Mehmet Sıddık ÇİNKO,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Gülşehir Cumhuriyet Savcısı 37092 Talip AKGEDİK,

Çorlu Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 37099 Nebahat FIRAT BAYRAKTAR,

Silivri Hâkimliğine, Pazar Hâkimi 37110 Metin TAMİRCİ,

Geyve Cumhuriyet Savcılığına, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı 37115 Hidayet SAKALLI,

Çorum Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 37116 Beyza İffet KOÇAK,

Dalaman Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Cumhuriyet Savcısı 37120 Aziz HÜKÜM,

Erdek Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 37122 Üzeyir TOSUN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Buldan Cumhuriyet Savcısı 37129 Çetin DEMİRCİ,

Menderes Cumhuriyet Savcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 37145 Erkut Güçlü KAHRAMAN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 37146 Cüneyt AKDENİZ,

Manavgat Hâkimliğine, Ayvacık Hâkimi 37148 Nükhet KAYABALI,

Diyarbakır Hâkimliğine, Çınar Hâkimi 37149 Okan ERDOĞAN,

Zile Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 37154 Fadime AYDIN,

Niğde Hâkimliğine, Suluova Hâkimi 37167 Hacı Hüseyin ORHAN,

Kestel Cumhuriyet Savcılığına, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı 37177 Sacit AKDAĞ,

Bağcılar Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37186 Serdar GÜR,

Yozgat Hâkimliğine, Akyurt Hâkimi 37187 Harun DİNÇ,

Kestel Cumhuriyet Savcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 37197 Ali DOĞAN,

Turgutlu Hâkimliğine, Osmaneli Hâkimi 37199 Beyhan AYTEKİN,

Ortaca Hâkimliğine, Zile Hâkimi 37203 Asuman Zeynep TAŞTAN,

Kars Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 37206 Süleyman TOPRAK,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Boyabat Cumhuriyet Savcısı 37207 Salih İlkin DOLUNAY,

Alanya Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 37211 Ayşegül EKİNCİ,

Bayburt Cumhuriyet Savcılığına, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı 37223 İlkay ÖZCAN,

Ödemiş Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 37226 Tülay SARIÇAM,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 37229 Ali Metin DOĞAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 37233 Mustafa LOKMAN,

Eyüp Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 37235 Mustafa KARAYILDIZ,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 37246 Mustafa AKIN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Cumayeri Cumhuriyet Savcısı 37250 Mustafa ASLAN,

Burhaniye Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 37260 Halil İbrahim KİBAR,

Çatalca Hâkimliğine, Artova Hâkimi 37266 Sedat Sami HAŞİLOĞLU,

Gemlik Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 37281 Murat OKŞAN,

Alaşehir Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 37284 Bülent OĞUZ,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı 37286 Hilmi KARAKAYA,

İncirliova Cumhuriyet Savcılığına, Söğüt Cumhuriyet Savcısı 37289 Özcan ŞİŞMAN,

Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Azdavay Cumhuriyet Savcısı 37290 Rağıp TEPEDÜZÜ,

Erzurum Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 37294 Mustafa KARATAY,

Ceyhan Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 37297 Hüsnü ÖKSÜZ,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 37300 Selim BERBER,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Niksar Cumhuriyet Savcısı 37302 Tuncer ÇETİN,

Kastamonu Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 37303 Fahrettin CENİK,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Karahallı Cumhuriyet Savcısı 37304 Yusuf Taner YILDIZ,

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sivaslı Hâkimi 37306 Ramazan AKYOL,

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çayıralan Hâkimi 37309 Ali ATAY,

Tire Cumhuriyet Savcılığına, Sındırgı Cumhuriyet Savcısı 37310 Hasan PİŞİRİCİ,

Dikili Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi 37311 Tahir İNAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Bayramiç Cumhuriyet Savcısı 37313 Abdullah GÜNDÜZ,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 37317 Ercan ÖZALTUNBULAK,

Geyve Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 37322 Ahmet ÇAM,

Çorum Hâkimliğine, Çine Hâkimi 37327 Ali BORA,

Salihli Hâkimliğine, Ferizli Hâkimi 37328 Ayşegül ÖSELMİŞ,

Mudanya Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 37332 Esin KARAGÖZ SEVİNÇ,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 37337 Onur EKİNCİ,

Manavgat Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 37341 Rukiye BİNGÖL,

Keşan Hâkimliğine, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37350 Arzu CANİKOĞLU,

Çorum Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 37354 Şehsuvar KOÇAK,

Milâs Hâkimliğine, Yeşilova Hâkimi 37361 Hatice ÇALIŞ KOPARAL,

Gaziantep Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 37362 Ayşıl KULALI,

İnegöl Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 37363 Sevgi AĞCA,

İnegöl Hâkimliğine, Kocaali Hâkimi 37369 Hasan GÜLVER,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi 37373 İlker ÇİL,

Zeytinburnu Hâkimliğine, Ferizli Hâkimi 37380 Hatice SAYIN,

Selçuk Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 37387 Naciye KIRKIK,

Erzincan Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 37388 Nalan DOĞAN,

Kozan Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 37390 Gülten YALÇIN,

Osmaneli Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 37397 Önder KANYILMAZ,

Alaşehir Hâkimliğine, Çay Hâkimi 37399 Muammer AYMAK,

Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Eruh Cumhuriyet Savcısı 37400 Mendires ARICAN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 37401 Cengiz TURAK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Abana Hâkimi 37404 İhsan Tayfun DEMİRCİ,

Elazığ Hâkimliğine, Maçka Hâkimi 37407 Sonay ÖZDEMİR,

Karacabey Hâkimliğine, Kula Hâkimi 37409 Şaban KAPLAN,

Mersin Hâkimliğine, Karahallı Hâkimi 37415 Ayten YILDIZ,

Köyceğiz Hâkimliğine, Yığılca Hâkimi 37457 Günay KARACABEY ÖZKAYNAK,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı 37461 İsmail Ersin AĞCA,

İnegöl Hâkimliğine, Ilgın Hâkimi 37462 Dilek ÖZBEN BULUÇ,

Iğdır Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 37469 Selma ÇAMOĞLU,

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı 37470 Ahmet GENÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 37471 Şerife AYYILDIZ,

Giresun Hâkimliğine, Finike Hâkimi 37474 Selvinaz BULUT,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, İncesu Cumhuriyet Savcısı 37475 Recep OSOYDAN,

Tatvan Hâkimliğine, Gümüşhacıköy Hâkimi 37477 Mehtap İŞKAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Nallıhan Hâkimi 37478 Mehtap ONÜŞ,

Üsküdar Hâkimliğine, Kocaali Hâkimi 37488 Sevgi YÜCE,

Çanakkale Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 37495 Hatıran ALPER,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Gülnar Cumhuriyet Savcısı 37498 Remzi ÇANTA,

Serik Hâkimliğine, Zile Hâkimi 37499 Ahmet ATAŞ,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı 37506 Mustafa DURMUŞ,

Aksaray Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 37507 Hasan Hüseyin YANARDAĞ,

Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Güdül Cumhuriyet Savcısı 37512 Zekayi SARIBAY,

Kazan Hâkimliğine, Güdül Hâkimi 37513 Mustafa AYDIN,

Akhisar Hâkimliğine, Maçka Hâkimi 37524 Hacim ÇİFTCİ,

Trabzon Hâkimliğine, Sarayköy Hâkimi 37525 İzzet KABAL,

Çarşamba Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 37528 Mustafa Hakan ÜNAL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı 37529 Turhan ELBİSTAN,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 37530 Minire BİLİCİ TUTAV,

Ünye Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 37533 İsmail CEVHER,

Kastamonu Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 37535 Gülcan ARKÇI,

Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kula Hâkimi 37544 Abdulkadir ÇAKIR,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Kumru Cumhuriyet Savcısı 37545 Özkan BALCI,

Eyüp Hâkimliğine, Muratlı Hâkimi 37548 Muhammet Murat ÖZKAN,

Körfez Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 37549 Yurdanur BALKAN,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Kocaali Cumhuriyet Savcısı 37552 Ersoy YÜCE,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Besni Cumhuriyet Savcısı 37554 Hasan EMİROĞLU,

Silifke Hâkimliğine, Havran Hâkimi 37556 Kader UYANIK,

Manavgat Hâkimliğine, Ayvacık Hâkimi 37558 Fatih KAYABALI,

Kuşadası Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 37560 Tülay BERBER,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Genç Cumhuriyet Savcısı 37566 Cengiz KAPUSUZ,

Zile Cumhuriyet Savcılığına, Çamardı Cumhuriyet Savcısı 37575 Mahmut TOKMAK,

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 37576 Bülent KARAKAYA,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Ayvacık Cumhuriyet Savcısı 37578 Uğur Yaşar GÜNGÖR,

Çeşme Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 37579 Metin ÖZTÜRK,

İznik Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 37580 Mehmet Cabbar ÜLGEN,

Malatya Hâkimliğine, Gölmarmara Hâkimi 37586 Mükerrem ASLAN,

Düzce Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 37605 Arzu NOGAY,

İzmir Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 37611 Gürler DURSUN,

İzmir Hâkimliğine, Saruhanlı Hâkimi 37616 İrfan EGE,

Çatalca Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 37618 Ülkü Münife BOZKURT,

Amasya Hâkimliğine, Göynücek Hâkimi 37624 Dilek KAYRAK ŞEN,

Çanakkale Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 37658 Veli KAFES,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Kınık Cumhuriyet Savcısı 37660 Atilla ULUPINAR,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 37674 Mehmet Özgür TURHAN,

Tavşanlı Hâkimliğine, Yavuzeli Hâkimi 37682 Murat YALÇINKAYA,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Demirci Cumhuriyet Savcısı 37685 Kenan ZEYBEK,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 37933 Hasan Mete UYANIK,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 37934 Kerim KANLI,

Bandırma Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 37936 Okan BATO,

Bayındır Hâkimliğine, Havran Hâkimi 37937 Tayfun ÖZANT,

Adıyaman Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 37938 Gülseren ÖKDEMİR KARABULUT,

Biga Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 37940 Cüneyt BÖLÜKBAŞI,

Fethiye Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 37950 Tamer KESKİN,

Amasya Hâkimliğine, Araç Hâkimi 37952 İbrahim BALIK,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Çumra Cumhuriyet Savcısı 37953 Kemal MECİT,

Balâ Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 37960 Ali Cenk DÜZGÜN,

Fatsa Hâkimliğine, Suluova Hâkimi 38056 Ayfer PİRDAL,

Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tavşanlı Hâkimi 38057 Hüseyin ÖZTÜRK,

Erdemli Hâkimliğine, Gölpazarı Hâkimi 38058 Ali ASLAN,

Karaman Hâkimliğine, Develi Hâkimi 38059 Ercan GÜZELOĞLU,

Van Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 38066 Mehmet TUNÇ,

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mahmudiye Hâkimi 38067 Şamil İNAN,

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığına, Perşembe Cumhuriyet Savcısı 38069 Yener YAVUZ,

Kınık Cumhuriyet Savcılığına, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı 38070 Yakup ÖZDEMİR,

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Feke Hâkimi 38072 Halil İbrahim KEBEŞOĞLU,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Gülşehir Cumhuriyet Savcısı 38073 İsmail DEĞİRMENCİ,

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 38076 Ömer Fatih TAZE,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı 38080 Ramazan ALPTEKİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Felâhiye Hâkimi 38083 Serkan AKKUM,

İpsala Cumhuriyet Savcılığına, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı 38097 Emin CEVAHİROĞLU,

Acıpayam Hâkimliğine, Reşadiye Hâkimi 38102 Ahmet YILMAZ,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kalkandere Cumhuriyet Savcısı 38106 Ramazan ŞEREMET,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı 38107 Mustafa ŞERAN,

Kemer Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 38112 Kamil YILDIZ,

Keşan Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 38113 Mehmet İlhan KÖMÜRCÜGİL,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Mesudiye Cumhuriyet Savcısı 38114 Zeynelabidin ZEYFEOĞLU,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı 38116 Ahmet KARACA,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Eğil Cumhuriyet Savcısı 38121 Hasan KAYA,

Fethiye Hâkimliğine, Araban Hâkimi 38123 Bülent YILMAZ,

Polatlı Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi 38125 Abdurrahman Orhun DAĞ,

Pınarhisar Hâkimliğine, Hani Hâkimi 38126 Bahar KOZANHAN TÜRK,

Selçuk Cumhuriyet Savcılığına, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı 38127 Evliya ÇALIŞKAN,

Pendik Hâkimliğine, Yeşilhisar Hâkimi 38136 Uzay YILDIZ,

Babaeski Hâkimliğine, Tekman Hâkimi 38138 Ali BELEN,

Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 38139 Doğan GEDİK,

Yatağan Cumhuriyet Savcılığına, Sason Cumhuriyet Savcısı 38141 Tarık FIRAT,

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erbaa Hâkimi 38144 Mahmut ANTEPLİ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 38145 Önder YENİÇERİ,

Salihli Hâkimliğine, Zile Hâkimi 38146 Ceylan ARZİK,

Kozan Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 38151 Çetin SÖNMEZ,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Sındırgı Cumhuriyet Savcısı 38157 Turgay TALAS,

Sapanca Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 38172 Mustafa Hakan KAYA,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Pütürge Cumhuriyet Savcısı 38177 İsmail AKSOY,

Didim Hâkimliğine, Pınarhisar Hâkimi 38182 Orhan YİĞİT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 38184 Ali AVCI,

Gemlik Cumhuriyet Savcılığına, Akseki Cumhuriyet Savcısı 38185 Orhan GÜNGÖR,

Niksar Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 38195 Mehmet Ruşen GÜLTEKİN,

Zonguldak Hâkimliğine, Çine Hâkimi 38200 Saim Can ÇAYCOŞAR,

Horasan Cumhuriyet Savcılığına, Avanos Cumhuriyet Savcısı 38205 Olcay AKSOY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 38210 Mehmet ÇELEBİ,

Muratlı Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Cumhuriyet Savcısı 38212 Selahattin KANBUR,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Küre Cumhuriyet Savcısı 38213 Cüneyt Gülabi VURUCU,

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına, Mihalgazi Cumhuriyet Savcısı 38214 Lütfi DURSUN,

Sürmene Cumhuriyet Savcılığına, Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı 38216 Murat KAYANÇİÇEK,

Fethiye Hâkimliğine, Malkara Hâkimi 38217 Demet TANRIVERDİ KESKİN,

Şile Cumhuriyet Savcılığına, Keles Cumhuriyet Savcısı 38222 Hüseyin GÜMÜŞ,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı 38228 Erdoğan BAYRAKTAR,

Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 38230 Ömer UYSAL,

Foça Hâkimliğine, Kınık Hâkimi 38233 Şükran OCAK,

Niğde Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 38234 Mehmet Ali GÜRBÜZ,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 38235 Ali DİKİCİ,

Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 38240 Ergün TOKGÖZ,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Cumhuriyet Savcısı 38241 Fettah ÇAVUŞ,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 38244 Ali Engin MADEN,

Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Beylikova Cumhuriyet Savcısı 38252 Sacit YILMAZ,

Çınar Hâkimliğine, İncesu Hâkimi 38253 Gülsay TURAN,

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 38254 Aydın AKTAŞ,

İskenderun Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38258 Hülya ERİM DALASLAN,

Akyurt Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 38272 Ayşe KARADAĞ,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 38279 Ali Murat ESENCAN,

Altınekin Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 38282 Fazlı DOĞAN,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, İliç Cumhuriyet Savcısı 38293 Mehmet ÇAKIR,

Yenişehir Hâkimliğine, Derik Hâkimi 38295 Mustafa ŞEN,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı 38297 Ekrem BEYAZTAŞ,

Fethiye Hâkimliğine, Çan Hâkimi 38298 Fadime İNAN KÜÇÜK,

Kırşehir Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 38304 Nehare MECİT,

Bilecik Hâkimliğine, Hanak Hâkimi 38306 Mehtap ŞİŞMAN,

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sorgun Hâkimi 38307 Yavuz KARAARSLAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı 38312 Yaşar BOYRAZ,

Bartın Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 38318 Hatice ALTINKAYNAK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı 38320 Ferat ASLANTAŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 38385 Kudrettin LAFÇI,

Bakırköy Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38391 Bilge IŞIK,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 38394 Mehmet TURGAY,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 38399 Müge Zelda HÜNER,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 38401 Ali URUNCA,

Mersin Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 38402 Hanım URUNCA,

Eyüp Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 38404 Gülbeş BAŞ,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Almus Cumhuriyet Savcısı 38426 Hüsamettin KÜRTÜN,

Babaeski Cumhuriyet Savcılığına, Halfeti Cumhuriyet Savcısı 38427 Adnan ÇAVUŞ,

Alanya Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 38431 Fatma ALBAY,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Dazkırı Cumhuriyet Savcısı 38432 Mustafa ALPER,

Gönen Hâkimliğine, Çavdır Hâkimi 38435 Bülent BULUT,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 38436 Sırrı TOPLUYILDIZ,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 38467 Yavuz TEMİZEL,

Amasya Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı 38469 Orhan SANCAK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı 38476 Hüseyin GÜRBÜZ,

Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı 38478 Kemal YALÇIN,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı 38485 Yaşar Sami BÖLÜKBAŞI,

Bağcılar Cumhuriyet Savcılığına, Göynük Cumhuriyet Savcısı 38487 Ömer KARAÇAL,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Dereli Cumhuriyet Savcısı 38489 Kenan ASTAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 38492 İlker YAZICI,

Çarşamba Hâkimliğine, Ilgaz Hâkimi 38496 Salih ERŞENEL,

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 38497 İbrahim BEREKET,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Savaştepe Cumhuriyet Savcısı 38501 Orhan KARAKURT,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 38504 Ahmet BAYAZITOĞLU,

Mudanya Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 38506 Tuncay SEVİNÇ,

Karaburun Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 38509 Nuh Hüseyin KÖSE,

Kazan Cumhuriyet Savcılığına, Kulu Cumhuriyet Savcısı 38520 Necip Cem İŞÇİMEN,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 38522 Metin YARAMIŞ,

Merzifon Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 38523 Mehmet Aydın AYDIN,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 38524 Ersel YILDIZ,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Erzin Cumhuriyet Savcısı 38527 Mustafa ŞAHİN,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı 38529 Aladdin ARKÇI,

Akhisar Hâkimliğine, Şuhut Hâkimi 38530 Ülkü Nilşat DİVARCI,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 38533 Mehmet FIRAT,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 38534 Güler AKIN,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Hâkimi 38536 Bülent SELİM,

Elmadağ Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 38541 Fahri Mutlu TOSUN,

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına, Kangal Cumhuriyet Savcısı 38544 Ramazan SOLMAZ,

Karaman Hâkimliğine, Develi Hâkimi 38545 Fatma GÜZELOĞLU,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Almus Cumhuriyet Savcısı 38551 Lokman DOĞAN,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Senirkent Cumhuriyet Savcısı 38556 Burhan GELGÖR,

Çifteler Cumhuriyet Savcılığına, Tufanbeyli Cumhuriyet Savcısı 38559 Ataman KARAPINAR,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Cumhuriyet Savcısı 38560 Bekir TOPRAK,

Silivri Hâkimliğine, Güroymak Hâkimi 38569 Atilla TANRIVERMİŞ,

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, İscehisar Hâkimi 38579 Harika HORASAN GÖÇ,

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 38584 Mustafa Kemal ÖZTÜRK,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Ardeşen Cumhuriyet Savcısı 38586 Muammer YÜCEL,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 38593 Atilla Ferit ŞEREN,

İnebolu Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 38594 Cemile FİDAN,

Kütahya Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 38598 Emine Esin ATİK,

Aksaray Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 38607 Seval SEYHUN VİDİNLİ,

Edirne Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 38609 Sibel KURTOĞLU,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 38610 Adnan Rıza KURTOĞLU,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 38615 Metin KUTLAR,

Kilis Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 38616 Şehri KUTLAR,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 38625 Faruk SÖKER,

Marmaris Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 38642 Fatma Sonan DOLUNAY,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Datça Cumhuriyet Savcısı 38644 Mustafa KIZILATEŞ,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Lâdik Cumhuriyet Savcısı 38647 Fikret GÜNAY,

Kadirli Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 38652 Filiz DÜZENLİ,

Biga Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 38653 Mustafa ABLAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hilvan Hâkimi 38654 Levent ÜNSAL,

Maçka Hâkimliğine, Mazıdağı Hâkimi 38676 Muzaffer Seher KOÇAK,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 38677 Levent ÇAĞIL,

Erdemli Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 38682 Nevin FIRINCIOĞULLARI,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 38683 Rıza Yetkin ORCAN,

Dinar Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Van) Cumhuriyet Savcısı 38686 Mehmet Nazif YAŞAR,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı 38693 Fahrettin Kemal YERLİ,

Karasu Cumhuriyet Savcılığına, Palu Cumhuriyet Savcısı 38699 Bülent YENİGÜN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı 38701 Bilal YILDIZ,

Silopi Cumhuriyet Savcılığına, İpsala Cumhuriyet Savcısı 38704 Kerem UÇKAN,

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Kalecik Cumhuriyet Savcısı 38707 Kemal ÇETİN,

Niğde Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 38708 Sibel MADEN,

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 38710 Hayati KESKİN,

Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Lâdik Cumhuriyet Savcısı 38712 Yıldırım ÖZGÜR,

Bartın Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 38714 Naci AYDIN,

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı 38720 Yılmaz KABASAKAL,

Karaman Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 38721 Şenay DAĞOĞLU,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Bingöl Cumhuriyet Savcısı 38731 Hasan Onur DİNÇ,

Fatsa Cumhuriyet Savcılığına, Zara Cumhuriyet Savcısı 38733 Nurettin İPEK,

Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Halfeti Cumhuriyet Savcısı 38754 Tuncay ELARSLAN,

Akhisar Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 38762 Nilüfer KIRHAN ORCAN,

Merzifon Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 38764 Rüksan ERKAN ERBİL,

Susurluk Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Cumhuriyet Savcısı 38766 Zafer TEKİR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mihalgazi Cumhuriyet Savcısı 38769 Ahmet TAŞYURT,

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 38770 Ender Nebi KAYA,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Hozat Cumhuriyet Savcısı 38771 Kamil Erkut GÜRE,

Kemer Hâkimliğine, Şaphane Hâkimi 38772 Adnan ÖZDEMİR,

Manavgat Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 38775 Cemile KANDEMİR,

Menderes Cumhuriyet Savcılığına, Pertek Cumhuriyet Savcısı 38782 Hünkar Ersen KIRLANGIÇ,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Ezine Cumhuriyet Savcısı 38792 Harun Veli KOÇALİ,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 38793 Kubilay TAŞTAN,

Havran Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 38796 Hacer AVŞAR,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Şarkikaraağaç Hâkimi 38801 Dilek BİNİCİ,

Bulancak Cumhuriyet Savcılığına, İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı 38802 Mustafa DEMİREL,

Çayeli Hâkimliğine, Yenipazar Hâkimi 38804 Turhan BALKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Senirkent Cumhuriyet Savcısı 38805 Mustafa USLU,

Terme Hâkimliğine, Marmara Hâkimi 38813 Necmiye ÇATAL,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Abana Cumhuriyet Savcısı 38816 Murat KILIÇ,

Karaman Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 38817 Atila KARATOY,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 38820 Bilgehan ERTAN,

Havran Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 38830 Abdurrahman Hakan AVŞAR,

Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığına, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı 38857 Ömer CİCİM,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık Cumhuriyet Savcısı 38859 Selahittin DURGUN,

Urla Hâkimliğine, Saruhanlı Hâkimi 38862 Güler ÖZER DEMİREL,

Oltu Hâkimliğine, Daday Hâkimi 38958 Muharrem TERZİ,

Ayvacık Hâkimliğine, Narman Hâkimi 39470 Metin SERT,

Bandırma Hâkimliğine, Pertek Hâkimi 39474 Murat AKPINAR,

İvrindi Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 39475 İlhan KÖSE,

Ferizli Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 39476 Muammer AKKAŞ,

Kandıra Hâkimliğine, Eleşkirt Hâkimi 39480 Esma AKSOY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 39483 Haydar ERSÖZOĞLU,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı 39484 İbrahim USTA,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 39485 Tarık FIRAT,

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 39487 İlhan OCAK,

Söke Cumhuriyet Savcılığına, Tercan Cumhuriyet Savcısı 39488 Mustafa ÇİĞDEM,

Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığına, Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı 39490 Vedat YİĞİT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çermik Hâkimi 39492 Abdullah TURGUT,

Bayburt Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 39494 Ahmet KIRTEPE,

Kalecik Hâkimliğine, Çatak Hâkimi 39495 Osman Nuri YİĞİT,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 39498 Sevgi DURMUŞ,

Malkara Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 39499 Fikret ARAS,

Nallıhan Cumhuriyet Savcılığına, Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 39500 İsmail Savaş YÜKSEL,

Savaştepe Cumhuriyet Savcılığına, Pülümür Cumhuriyet Savcısı 39504 İbrahim Murat Serdar NİZAMOĞLU,

Alaca Hâkimliğine, Selim Hâkimi 39509 Ömer SEVGİLİOCAK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 39510 Selami DURAK,

Bilecik Hâkimliğine, Akpınar Hâkimi 39511 Hasan KILIÇ,

Gürün Cumhuriyet Savcılığına, İyidere Cumhuriyet Savcısı 39513 Muhammet Emre EJDER,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Kavak Cumhuriyet Savcısı 39516 Sevgi TOPUZ,

Dinar Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 39520 Sadullah GÜLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beytüşşebap Hâkimi 39526 Cengiz OTACI,

Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Çelikhan Cumhuriyet Savcısı 39531 Mustafa Aslan BATI,

Sultanhisar Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 39537 Ekrem SEVİMLİ,

Ezine Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 39538 Alim YAŞAR,

Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı 39539 Recai ŞAHİN,

Kadirli Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 39541 İsmail DÜZENLİ,

Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı 39543 Ali İNANICI,

Osmaniye Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 39544 Süleyman YUMMA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Cumhuriyet Savcısı 39546 Serdar GÖÇER,

Gediz Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 39547 Necati GÖRGÜLÜ,

Araklı Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 39548 Bilal POLAT,

Ayancık Hâkimliğine, Baykan Hâkimi 39550 Yakup KAYA,

Karasu Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 39551 Mehmet HAMZAÇEBİ,

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 39552 Doğan Bülent BELLİ,

Foça Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 39554 Mehmet VELİCAN,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 39557 Ümit SADE,

Kaş Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 39559 Bayram KANTIK,

Yenişehir Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 39562 Sadettin AVCI,

Alanya Hâkimliğine, Bozkır Hâkimi 39567 Oğuzhan YAŞAR,

Yozgat Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 39569 Murat ÖZTÜRKTEN,

Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 39571 Ahmet DİLER,

Hopa Cumhuriyet Savcılığına, Pülümür Cumhuriyet Savcısı 39572 Ahmet ÇİÇEKLİ,

Saruhanlı Hâkimliğine, Genç Hâkimi 39575 Seher YILDIZ,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 39578 Hasan KOL,

Kaş Hâkimliğine, Beytüşşebap Hâkimi 39579 Mustafa GÜRBÜZ,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Göksun Cumhuriyet Savcısı 39581 Namık Kemal VAROL,

Karaburun Cumhuriyet Savcılığına, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı 39584 Serkan BEYOĞLU,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Tortum Cumhuriyet Savcısı 39586 Erdinç AVŞAR,

Ayvalık Hâkimliğine, İdil Hâkimi 39587 Mehmet EKİNCİ,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Cumhuriyet Savcısı 39590 Serkan AĞALDAY,

İmamoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı 39591 Abdulkadir AKIN,

Kırşehir Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 39592 İsmail ÖZTÜRK,

Buldan Cumhuriyet Savcılığına, Yazıhan Cumhuriyet Savcısı 39598 Levent KENT,

Tavas Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı 39599 Mustafa KÖYLÜ,

Develi Cumhuriyet Savcılığına, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı 39600 Celal ALBAY,

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 39601 Faruk BÜYÜKKARAMUKLU,

Mihalıççık Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 39602 Muzaffer İREN,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, İyidere Cumhuriyet Savcısı 39603 Eşref KÖSE,

Burdur Hâkimliğine, Bahçesaray Hâkimi 39607 Umut İMAL,

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı 39611 Özkan GÜLTEKİN,

Ayancık Cumhuriyet Başsavcılığına, Samandağ Cumhuriyet Savcısı 39615 Mehmet DAVRAN,

Sındırgı Hâkimliğine, Harran Cumhuriyet Savcısı 39619 Mehmet ÖZDEMİR,

Ilgaz Hâkimliğine, Ağın Hâkimi 39623 Yalçın KARACA,

Çal Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 39625 Mehmet YAZICI,

Tosya Cumhuriyet Savcılığına, Pervari Cumhuriyet Savcısı 39627 Emin KARAGİŞİ,

Bayramiç Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 39628 Ahmet ÇATAL,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Çiftlik Cumhuriyet Savcısı 39629 Metin DİKEÇ,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 39630 Akif KARAKUŞ,

Kadirli Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 39632 Ahmet ATEŞ,

Kandıra Cumhuriyet Savcılığına, Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı 39635 Hüseyin AKSOY,

İskenderun Hâkimliğine, Kumru Hâkimi 39637 Osman EROL,

Şarkikaraağaç Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 39638 Fatih KILINÇASLAN,

Boyabat Hâkimliğine, Çayırlı Hâkimi 39639 Necdet ARSLAN,

Beyşehir Hâkimliğine, Besni Hâkimi 39642 Önal AYDIN,

Zile Cumhuriyet Savcılığına, Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı 39648 Murat NECCAROĞLU,

Yozgat Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 39651 Gülsemin AKÇİN TEMİZEL,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Tuzluca Hâkimi 39655 Cemanur ÖZCAN,

Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Dicle Cumhuriyet Savcısı 39656 Burhanettin GÜL,

Nallıhan Cumhuriyet Savcılığına, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 39663 Serdar COŞKUN,

Sinop Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 39664 Ferhat SAYALI,

Gülşehir Hâkimliğine, Andırın Hâkimi 39665 Bayram KORKMAZ,

Kandıra Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 39666 Mahmut AKGÜN,

Tavas Cumhuriyet Savcılığına, Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı 39667 Hakan DEMİRCİ,

Gönen Hâkimliğine, Kofçaz Hâkimi 39670 Yusuf DOĞAN,

Çan Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 39671 Ayşen DÜNDAR,

Mucur Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 39673 Ahmet DEMİRYÜREK,

Kula Hâkimliğine, Kozluk Hâkimi 39674 Mehmet ÇAĞLAR,

Fındıklı Cumhuriyet Savcılığına, Nurhak Cumhuriyet Savcısı 39675 Abdurrahim ALAN,

Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı 39678 İlyas ÖZBEK,

Sivrihisar Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 39679 Recep KALKAN,

Ferizli Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 39680 Ergün ŞAHİN,

Kemer Hâkimliğine, Harran Hâkimi 39684 Ümit POLAT,

Emet Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 39691 Hüseyin GÜNAY,

Ulukışla Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 39694 Özlem PAKİŞ,

Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığına, Başkale Cumhuriyet Savcısı 39695 Bülent BAŞAR,

Akçakoca Hâkimliğine, Digor Cumhuriyet Savcısı 39697 Hüseyin EKER,

Nallıhan Hâkimliğine, Arpaçay Hâkimi 39699 Murat DEMİRELLİ,

İskilip Hâkimliğine, Beylikova Hâkimi 39703 Atila ÖZTÜRK,

Mustafakemalpaşa Hâkimliğine, Olur Hâkimi 39706 Ahmet SEZER,

Kozan Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 39708 Dursun Fatih KABASAKAL,

Artvin Hâkimliğine, Gercüş Hâkimi 39709 Metin TÜZEMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 39710 Mustafa ÖZMEN,

Kula Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 39711 Süleyman YAŞAR,

Turgutlu Hâkimliğine, Doğanşehir Hâkimi 39721 Özgür AKBEL SERTBAŞ,

Bandırma Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 39722 Nihal KİRAZCI DİNÇ,

Çan Cumhuriyet Savcılığına, Gemerek Cumhuriyet Savcısı 39724 Hakan DÜNDAR,

Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı 39726 Yücel ERKMAN,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Akkuş Cumhuriyet Savcısı 39732 Abdullah Mirza COŞKUN,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Akkuş Cumhuriyet Savcısı 39738 Birol IŞIK,

İncirliova Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 39739 Hüsnü YILDIRIM,

Sivrihisar Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 39740 Bayram ŞEN,

Ayancık Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 39743 Metin ÇAKIR,

Honaz Cumhuriyet Savcılığına, Sason Cumhuriyet Savcısı 39744 Ahmet Mithat TEMEL,

Çarşamba Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 39745 Mustafa GERS,

Akçakoca Cumhuriyet Savcılığına, Pütürge Cumhuriyet Savcısı 39746 Murat İNAM,

Çumra Cumhuriyet Savcılığına, Baykan Cumhuriyet Savcısı 39747 Mehmet ARSLAN,

Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Solhan Hâkimi 39749 Hikmet ERDOĞAN,

Seydişehir Hâkimliğine, İliç Hâkimi 39753 Atilla ARIKAN,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimliğine, Çat Hâkimi 39757 Müslüm UZUN,

Kumluca Cumhuriyet Savcılığına, Şemdinli Cumhuriyet Savcısı 39759 Tekin KÜÇÜK,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Kiğı Cumhuriyet Savcısı 39764 Mustafa ÖZDEN,

Tavas Hâkimliğine, Türkeli Hâkimi 39766 Serdar ERGÜL,

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 39767 Durali KARACA,

Çumra Cumhuriyet Savcılığına, Tortum Cumhuriyet Savcısı 39768 Bahattin KAYA,

Lâdik Hâkimliğine, Tutak Hâkimi 39769 Ahmet COŞAR,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 39773 Fatih ÖZKUL,

Kestel Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 39775 Erdal ŞENSOY,

Kestel Hâkimliğine, Uludere Hâkimi 39779 Aytekin BAYSAL,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 39783 Mustafa KÜÇÜKOĞLU,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Tercan Hâkimi 39785 Murat SEVİNÇ,

Mucur Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 39786 Kamuran Haydar ARSLANOĞLU,

Eceabat Cumhuriyet Savcılığına, Kulp Cumhuriyet Savcısı 39788 Hakan Ali ERKAN,

Bozdoğan Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 39793 Önder Kemal SEKÜCÜ,

Erbaa Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 39794 Fatih DENİZKUŞLARI,

Amasya Hâkimliğine, Araç Hâkimi 39796 Fatma BALIK,

Yatağan Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 39797 Ömer ÜNAL,

Bozüyük Hâkimliğine, Meriç Hâkimi 39798 Metin ÖZDEMİR,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Şefaatli Hâkimi 39806 Deniz Emre BARUTÇU,

Bartın Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 39807 Yunus ŞAHİN,

Aliağa Cumhuriyet Savcılığına, Darende Cumhuriyet Savcısı 39810 Necmettin İLHAN,

Akseki Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 39812 Mustafa BAKLACI,

Turgutlu Hâkimliğine, Palu Hâkimi 39814 Nazan Esma SOMAK,

Seferihisar Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 39816 Tekin KARACA,

Van Hâkimliğine, Almus Hâkimi 39819 Yusuf YILMAZ,

Horasan Hâkimliğine, Avanos Hâkimi 39821 Ayşe KARAKAŞ AKSOY,

Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 39828 Hüseyin AKÇAY,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Feke Cumhuriyet Savcısı 39829 Fatih KOÇAK,

Pazarcık Hâkimliğine, Hani Hâkimi 39830 Ömer ÖZTÜRK,

Hacıbektaş Hâkimliğine, Sulakyurt Hâkimi 39836 Sadettin KILIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 39838 Vahdettin TOKLUCU,

Mut Hâkimliğine, Keles Hâkimi 39839 Çağan HANIMELİ,

Çine Hâkimliğine, Tutak Hâkimi 39840 Metin CEYLAN,

Giresun Hâkimliğine, Sarıveliler Hâkimi 39841 Burhan ALICI,

Ürgüp Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 39844 Hayrettin SEVİM,

Horasan Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 39846 Yakup MOĞUL,

Yeşilyurt Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 39850 Ümmü Leyla DEMİR,

Ardeşen Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 39851 Yunus GENÇ,

Develi Hâkimliğine, Derinkuyu Hâkimi 39853 Yayla SARAÇ,

Gürün Hâkimliğine, Akpınar Hâkimi 39856 Köksal ÇELİK,

Menemen Hâkimliğine, Divriği Hâkimi 39860 İbrahim DURAK,

Ayancık Cumhuriyet Savcılığına, Beşiri Cumhuriyet Savcısı 39861 Ümit Zafer ÇOLAK,

Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Gemerek Cumhuriyet Savcısı 39864 Talip BAKIR,

Bitlis Hâkimliğine, Sivaslı Hâkimi 39865 Hatice POLAT,

Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, Varto Cumhuriyet Savcısı 39866 Ekrem ARSLAN,

Ergani Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 39870 Lütfi BAYDAR,

Keçiborlu Hâkimliğine, Çermik Hâkimi 39871 Kadir ALPAR,

Çarşamba Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 39873 Hulusi PUR,

Demirci Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Cumhuriyet Savcısı 39875 Kamil ALOĞLU,

Tirebolu Hâkimliğine, Palu Hâkimi 39877 İbrahim BOZYEL,

Söğüt Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 39878 Muhammet GÖKER,

Devrek Hâkimliğine, Kale Hâkimi 39881 Mustafa BEKTAŞ,

Elmalı Hâkimliğine, Taşova Cumhuriyet Savcısı 39883 Ahmet AYDIN,

Koçarlı Cumhuriyet Savcılığına, Şemdinli Cumhuriyet Savcısı 39885 Gürsel ORER,

İncesu Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Cumhuriyet Savcısı 39886 Mine SOYLU İZMİR,

Nizip Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 39889 Faris KARAK,

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına, Bozova Cumhuriyet Savcısı 39890 Mehmet ÇABUK,

Elmalı Hâkimliğine, Taşova Hâkimi 39893 Serap AYDIN,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Şefaatli Hâkimi 39895 Yaşar BARUTÇU,

Akyazı Cumhuriyet Savcılığına, Diyadin Cumhuriyet Savcısı 39898 Naim KARAAĞAÇ,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 39899 Mahmut POLAT,

Giresun Hâkimliğine, Nurhak Hâkimi 39901 Necati TÜRKMEN,

Kulu Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 39905 Ahmet ERDİK,

Erbaa Hâkimliğine, Sulakyurt Hâkimi 39909 Lokman ÖZKAN,

Çorum Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 39910 Mustafa ALÇIK,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Araban Hâkimi 39911 İbrahim ÜNAL,

Borçka Cumhuriyet Savcılığına, Tomarza Cumhuriyet Savcısı 39913 Mücahit ERDOĞAN,

Bolvadin Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 39918 Bülent COŞKUN,

Finike Cumhuriyet Savcılığına, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 39923 Bekir ŞAHİNER,

Alanya Hâkimliğine, Erbaa Hâkimi 39924 Müjgan COŞAR DURAN,

Reyhanlı Hâkimliğine, Şiran Hâkimi 39925 Erhan YILDIRIM,

Sındırgı Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 39927 Mustafa İhsan DURSUN,

Çankırı Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 39928 Mustafa ÇORUMLU,

Gerede Cumhuriyet Savcılığına, Narman Cumhuriyet Savcısı 39929 Yılmaz ÇİFTCİ,

Çorum Hâkimliğine, Kalkandere Hâkimi 39932 Yüksel KARAKUŞ,

Nusaybin Hâkimliğine, Gölova Hâkimi 39933 Erdoğan BOZKURT,

Alaca Hâkimliğine, Aralık Cumhuriyet Savcısı 39934 İsmail DAĞDEMİR,

Tavas Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 39935 Hadice KÖYLÜ,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Erbaa Cumhuriyet Savcısı 39937 Bekir DURAN,

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 39940 Murat KESKİN,

Söğüt Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 39942 Halil İbrahim KAYI,

Dörtyol Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 39947 Nusret YILDIZ,

Kaman Hâkimliğine, Aralık Hâkimi 39951 Mehmet YERTÜM,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 39953 Şeref GÜRKAN,

Banaz Hâkimliğine, Çüngüş Hâkimi 39955 Muhsin Gökhan KAYRA,

Alanya Hâkimliğine, Emet Hâkimi 39957 Semra TURAN,

Viranşehir Hâkimliğine, Gündoğmuş Hâkimi 39959 Osman ALTUN,

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Baykan Cumhuriyet Savcısı 39963 Hasan ŞAHİN,

Kadınhanı Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 39965 Ramazan SABAN,

Tarsus Hâkimliğine, Tercan Hâkimi 39967 Vedat KOÇ,

Dinar Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 39969 Zekeriya ŞEN,

Hacıbektaş Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 39971 Bülent CANOĞLU,

Kumluca Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 39972 Sinan EKİCİ,

Buldan Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 39974 Fatma DÜLGAR KENT,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 39975 Cemalettin UÇAR,

Sivrice Hâkimliğine, Altunhisar Hâkimi 39983 Bekir SOYTÜRK,

Osmaniye Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 39986 Şeyhmus YEŞİLTAŞ,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Horasan Cumhuriyet Savcısı 39987 Levent KANDEMİR,

Çerkeş Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 39988 Ömer Serdar ATABEY,

Koçarlı Cumhuriyet Savcılığına, Solhan Cumhuriyet Savcısı 39991 Metin ETİL,

Elmadağ Cumhuriyet Savcılığına, Başkale Cumhuriyet Savcısı 39993 Erdal DEMİR,

Ürgüp Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 39995 Ercan FIRAT,

Havza Cumhuriyet Savcılığına, Selim Cumhuriyet Savcısı 39996 Zekeriya BAYAZIT,

Tirebolu Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 40004 İslam ÇİÇEK,

Hacıbektaş Hâkimliğine, Tekman Hâkimi 40005 Serdar Murat YÜKSEL,

Ayancık Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 40007 Fatma ALP DAVRAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 40009 Ramazan BOZTEPE,

Mudurnu Hâkimliğine, Akyaka Hâkimi 40010 Bayram KAMÇI,

Maçka Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 40018 Kadir ABDİİMAMOĞLU,

Van Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 40019 Erkan SARIÇAM,

Kızıltepe Hâkimliğine, Akkuş Hâkimi 40020 Amil ECE,

Nevşehir Hâkimliğine, Almus Hâkimi 40022 Hüsamettin YUCA,

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 40024 Ayhan ÖNDER,

Gazipaşa Hâkimliğine, Yusufeli Hâkimi 40027 Abidin GÜRPINAR,

Kastamonu Hâkimliğine, Bozova Hâkimi 40028 Osman KANDEMİR,

Akdağmağdeni Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 40031 Mehmet KIRAN,

Serik Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 40033 Ayhan BORA,

Haymana Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 40035 Filiz GÜNGÖR ÜNAL,

Merzifon Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 40037 Mehmet Ali ERBİL,

Artvin Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 40038 Doğan DEMİRCİ,

Bünyan Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 40039 Mustafa DÖNEN,

Seyitgazi Hâkimliğine, Arpaçay Hâkimi 40042 Ertuğrul KUŞDERİCİ,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 40048 Habib KORKMAZ,

Zile Hâkimliğine, Göle Hâkimi 40051 Volkan KOÇTEPE,

Osmancık Hâkimliğine, Şemdinli Hâkimi 40052 Fikret DEMİR,

Sungurlu Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 40055 Mehmet UĞURBAŞ,

Gökçeada Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 40057 Ahmet KAYA,

Kırıkhan Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 40062 Savaş KARAAĞAÇLI,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Reşadiye Cumhuriyet Savcısı 40063 Ahmet AKÇA,

Sındırgı Cumhuriyet Savcılığına, Gercüş Cumhuriyet Savcısı 40065 Rıfat SARI,

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Nurhak Hâkimi 40067 Şimşek KÜYÜK,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Varto Cumhuriyet Savcısı 40071 İsmail SAÇ,

Alaçam Hâkimliğine, Akkuş Hâkimi 40072 Beytullah BEKTAŞ,

Şırnak Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 40075 Özben ARSLAN,

Akşehir Hâkimliğine, Hassa Cumhuriyet Savcısı 40076 Hasan AY,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 40078 Orhan Nihat ÜNSAL,

Ferizli Hâkimliğine, Şirvan Hâkimi 40079 Ömer YALDIZ,

Karaburun Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 40080 Tansel İNAN,

Sorgun Hâkimliğine, Ömerli Hâkimi 40089 Süleyman KELEŞ,

Orhaneli Cumhuriyet Savcılığına, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 40091 Selçuk KOCAMAN,

Düzce Hâkimliğine, Göle Hâkimi 40093 Mehmet DEMİR,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 40094 Ahmet DÖNMEZ,

Merzifon Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 40097 Mehmet ASANOĞLU,

Fatsa Cumhuriyet Savcılığına, Gölova Cumhuriyet Savcısı 40100 Ahmet YAVUZ,

Ordu Hâkimliğine, Besni Hâkimi 40102 Zeynep İNANOĞLU,

Alanya Hâkimliğine, Bozkır Hâkimi 40103 Emine YAŞAR,

Bulancak Cumhuriyet Savcılığına, Devrekâni Cumhuriyet Savcısı 40106 Müslüm Ahmet ÇAKIR,

Ilgaz Cumhuriyet Savcılığına, Baskil Cumhuriyet Savcısı 40107 Ramazan OKUR,

Cihanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 40108 Hasan Mutlu ALTUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 40117 Durmuş Ali GENÇ,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Şuhut Cumhuriyet Savcısı 40123 Mehmet Ali DİVARCI,

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şenkaya Hâkimi 40124 Murat KIZILYAR,

Pozantı Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 40126 Kurtca EKER,

Dalaman Cumhuriyet Savcılığına, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı 40127 Mücahit Abdullah AYTAÇ,

Pamukova Cumhuriyet Savcılığına, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı 40128 Mustafa KOÇ,

Ilgın Hâkimliğine, Eskipazar Hâkimi 40129 Faruk ŞENER,

Seydişehir Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 40130 Mehmet Nuri ÖZBEY,

Çay Hâkimliğine, Derik Hâkimi 40133 Muharrem ENDES,

Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına, Andırın Cumhuriyet Savcısı 40137 Mustafa YAPICI,

Dalaman Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 40141 Ali GİRGİN,

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığına, Tekman Cumhuriyet Savcısı 40142 Fehmi GEDİK,

Pazarcık Hâkimliğine, Şiran Hâkimi 40145 Şükrü GÖKOĞLU,

Perşembe Hâkimliğine, Ömerli Hâkimi 40148 Muzaffer AYDIN,

Şereflikoçhisar Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 40151 Mesut KARADENİZ,

Çorum Hâkimliğine, Kumru Hâkimi 40153 Hacı Mustafa YAZICI,

Amasra Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcısı 40159 Rüştü YAMAK,

Yozgat Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 40164 Ebru CANSU KARAKUŞ,

Mut Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 40167 Harun YİĞİT,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 40168 Nurettin TOKLU,

Kars Hâkimliğine, Reşadiye Hâkimi 40171 Duran SOLAK,

Atabey Cumhuriyet Savcılığına, İspir Cumhuriyet Savcısı 40174 Mustafa KAZANKAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 40177 Halide KARAMAN,

Zile Hâkimliğine, Kulp Hâkimi 40178 Nahit KÖSEOĞLU,

Kandıra Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 40180 Mesut ÖZCAN,

Şarkışla Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Cumhuriyet Savcısı 40183 Mevlüt KISIR,

Pamukova Hâkimliğine, Güroymak Hâkimi 40184 Ali ÖZTÜRK,

Kiraz Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 40186 İsmet Ertuğrul GEREDE,

Susurluk Hâkimliğine, Tuzluca Hâkimi 40187 Numan KILIÇ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı 40188 Ramazan KOCAÖZ,

Kars Hâkimliğine, Andırın Hâkimi 40189 Hayati KARAASLAN,

Düziçi Cumhuriyet Savcılığına, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 40191 Yakup YAR,

Seyitgazi Cumhuriyet Savcılığına, Gercüş Cumhuriyet Savcısı 40193 Hüseyin ÖNELGE,

Gümüşhacıköy Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 40194 Serkan ÇAĞLAYAN,

Akdağmadeni Hâkimliğine, Ağın Hâkimi 40196 İlker İLKILIÇ,

Kars Hâkimliğine, Eskil Hâkimi 40197 Bekir ALTUN,

Çorum Hâkimliğine, Sarız Hâkimi 40198 Ömer GÜNAYDIN,

Hendek Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 40208 Tarık Dursun BENDEZ,

Çaycuma Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 40210 Ahmet ODABAŞI,

İpsala Hâkimliğine, Pülümür Hâkimi 40213 Vahdet YELTEPE,

Buldan Hâkimliğine, Dereli Hâkimi 40214 Muhammet KARACA,

Gürün Hâkimliğine, Sivrice Hâkimi 40219 Ömer ŞEN,

Havran Hâkimliğine, Kurşunlu Hâkimi 40220 İlhan SARIYER,

İnegöl Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi 40221 Berrin TÜMER YERDEYATAR,

Birecik Hâkimliğine, Hadim Hâkimi 40222 Tuğrul HANÇERKIRAN,

Karamürsel Hâkimliğine, Koyulhisar Hâkimi 40223 Metin TEPE,

Kadınhanı Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 40224 Hüseyin CAN,

Giresun Hâkimliğine, Arapkir Hâkimi 40225 Hatice KÖSE,

Şarköy Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 40227 Serkan İÇÖZ,

Tavşanlı Hâkimliğine, Çat Hâkimi 40228 Yusuf BULUT,

Gerze Hâkimliğine, Beşiri Hâkimi 40235 İsmail YAVUZ,

Pamukova Hâkimliğine, Aladağ Hâkimi 40236 Mithat AKGÜN,

Finike Hâkimliğine, Ahlat Hâkimi 40238 Arzu ŞAHİNER,

Ödemiş Hâkimliğine, Nazımiye Hâkimi 40239 Hakkı ÖZLÜ,

Samandağ Cumhuriyet Savcılığına, Beşiri Cumhuriyet Savcısı 40240 Deniz UTKANER,

Muratlı Cumhuriyet Savcılığına, Hazro Cumhuriyet Savcısı 40243 Yılmaz KISTI,

Yenipazar Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 40244 Fatih Mehmet USLU,

Seydişehir Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 40245 Canan ÖNDER,

Kastamonu Hâkimliğine, Eruh Hâkimi 40250 Ali Rıza DOLMUŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 40251 Alaattin BÜK,

Birecik Cumhuriyet Savcılığına, Zara Cumhuriyet Savcısı 40252 Bülent ÜZÜM,

Terme Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 40253 Mehmet Ali KONUK,

Ulukışla Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 40256 Mehmet PAKİŞ,

Sungurlu Hâkimliğine, Tefenni Hâkimi 40260 Yaşar TURAN,

Emirdağ Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 40266 Hasan Ertuğrul ŞAHİN,

Zile Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 40267 Bülent KINAY,

Van Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi 40293 Şener YILDIRIM,

Tavşanlı Hâkimliğine, Çıldır Hâkimi 40297 İhsan KERÇİN,

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kozluk Hâkimi 40300 Ahmet KALPAK,

Vize Hâkimliğine, Varto Hâkimi 40302 Ahmet TORUN,

Artvin Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 40304 Ahmet Nazmi ALP,

Zile Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı 40306 Şehmus ERNAS,

Honaz Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 40307 Ahmet KUTLU,

Avanos Cumhuriyet Savcılığına, Olur Cumhuriyet Savcısı 40310 Muhammet Tayip ÖZDEMİR,

Borçka Hâkimliğine, Kozluk Hâkimi 40311 Yalçın ÖKTEN,

Amasra Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Cumhuriyet Savcısı 40313 Aydın CAN,

Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 40316 Habip ATAK,

Sivas Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 40318 Himmet BACAKSIZ,

Taşova Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 40319 Muhiddin PAÇA,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Gölova Cumhuriyet Savcısı 40321 Harun ÖZCAN,

Finike Hâkimliğine, Sason Hâkimi 40322 Özgür YORULMAZ,

Emet Hâkimliğine, Digor Hâkimi 40324 Fahrettin YILDIZ,

Afşin Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 40325 Mehmet Adnan KAPLAN,

Malkara Hâkimliğine, Ortaköy (Çorum) Hâkimi 40326 Cemal KAYA,

Erbaa Hâkimliğine, İliç Hâkimi 40330 Hasan Hüseyin GÜRSES,

Çifteler Hâkimliğine, Akyaka Hâkimi 40333 Tamer PAMUK,

Erdemli Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 40334 Cebrail YAŞAR,

Bitlis Hâkimliğine, Sivaslı Hâkimi 40335 Salih POLAT,

Sarıgöl Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 40337 Ayhan KULA,

Havsa Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 40342 Lütfi TÜRK,

Taşova Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 40350 Fahrettin KIRBIYIK,

Sungurlu Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 40351 Recep UYANIK,

Afşin Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 40354 Ömer YILDIRIM,

Osmancık Hâkimliğine, Pütürge Hâkimi 40355 Niyazi ACAR,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 40359 Cengiz DÖKÜNLÜ,

Malkara Hâkimliğine, Eskipazar Hâkimi 40360 Özgür AKTUĞ,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Çiftlik Cumhuriyet Savcısı 40392 Hikmet GÜRBÜZ,

Tatvan Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 40416 Selahattin KOLCU,

Ergani Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 40446 Yusuf ALTUN,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 40452 Ali Ulvi YILMAZ,

Çivril Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 40743 Cemal Alper ÜNAL,

Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Devrekâni Cumhuriyet Savcısı 40748 Talip DEMİREZEN,

Uludere Cumhuriyet Savcılığına, İvrindi Cumhuriyet Savcısı 40758 Bircan ÖZKAN,

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcılığına, Halfeti Hâkimi 40764 Ferhat GÜVEN,

Gazipaşa Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 40766 İlhan ACAR,

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına, Tefenni Cumhuriyet Savcısı 40771 Ahmet Haşim BARDAKÇI,

Göle Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 40775 Ozan KAYA,

Birecik Hâkimliğine, Keles Hâkimi 40794 Bahtiyar ÇOLAK,

Suluova Hâkimliğine, Taraklı Hâkimi 40798 Ertem KÜÇÜK,

Gölyaka Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 40800 Levent YÜKSEL,

Pülümür Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 40805 Hamza YOKUŞ,

Yerköy Hâkimliğine, Kuluncak Hâkimi 40808 Cuma AFŞAR,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 40819 Tamer BAYRAKTAR,

Germencik Hâkimliğine, Olur Hâkimi 40820 Kemal KARANFİL,

Bigadiç Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 40828 Onur TEKER,

Saruhanlı Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 40831 Nilay BAHÇECİ YILDIZBAKAN,

Ayvacık Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 40844 Şengül ELİŞ BİÇİCİOĞLU,

Kurşunlu Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 40845 Şükrü ULUYOL,

Yüksekova Hâkimliğine, Alucra Hâkimi 40854 Sevinç IŞIK,

Osmaneli Hâkimliğine, Darende Hâkimi 40862 Oğuzhan KARAHAN,

Keskin Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 40866 Meryem ESİRGEMEZ,

Çay Cumhuriyet Savcılığına, Yahyalı Cumhuriyet Savcısı 40870 Ahmet ALTUN,

Gömeç Cumhuriyet Savcılığına, İdil Cumhuriyet Savcısı 40887 Yasin ARSLAN,

Söğüt Cumhuriyet Savcılığına, Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı 40896 Mahmut GÜNGÖR,

Karakoçan Hâkimliğine, Osmancık Hâkimi 40897 Mehmet TAŞDEMİR,

Yazıhan Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 40904 Erhan KÖSE,

Suluova Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 40917 Olcay ERGE,

Gerger Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 40924 Erdinç YILMAZ,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 40940 Hakan TÜRKÖN,

Lalapaşa Hâkimliğine, Nazımiye Cumhuriyet Savcısı 40942 Celal PEKER,

Devrek Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 40955 Uğur OCAK,

Ilgaz Hâkimliğine, Gercüş Hâkimi 40968 Mahmut CEVİZLİKOYAK,

Yahyalı Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 40974 Ali Rıza MUTLU,

Bozyazı Cumhuriyet Savcılığına, Harran Cumhuriyet Savcısı 40979 Gökhan KANGAL,

Datça Cumhuriyet Savcılığına, Ardanuç Cumhuriyet Savcısı 40981 Emin Kamil ÖZALP,

Gölmarmara Hâkimliğine, Ovacık (Karabük) Hâkimi 40985 Gürdal ERGÜN,

Baskil Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar Cumhuriyet Savcısı 41003 Mehmet Senar KOYUNCU,

Gümüşhacıköy Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 41006 Abdullah TANRIVERDİ,

Ayaş Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 41010 Cengiz ÖNER,

Niğde Hâkimliğine, Savur Hâkimi 41024 İzzet DURAK,

Pasinler Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 41037 Cemalettin ŞAHAN,

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı 41054 Mehmet IŞIK,

Ardanuç Hâkimliğine, Söğüt Hâkimi 41057 Metin ERDAĞ,

Vize Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 41070 Bahattin YURT,

Akyurt Hâkimliğine, Solhan Hâkimi 41073 Murat TÜRKMEN,

Çine Hâkimliğine, Araban Hâkimi 41086 Ali ACAR,

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı 41092 Ramazan ARTUN,

Cihanbeyli Hâkimliğine, Eruh Hâkimi 41096 Uğur ÖZENİR,

Havsa Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 41100 Aynur ÖZTOPRAK,

Akyazı Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 41101 Selçuk Uğur ÖZDEMİR,

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına, Olur Cumhuriyet Savcısı 41112 Mehmet Tufan YAĞCI,

Dinar Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 41113 Ali Mustafa KUZUGÜDEN,

Baskil Hâkimliğine, Yavuzeli Hâkimi 41117 Ünver ÖZGÜL,

İncesu Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 41119 Erol BAŞKÖK,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı 41124 Mehmet Bakır ÖZKAN,

Atabey Hâkimliğine, Tortum Hâkimi 41129 Neşet KOCAMAN,

Ceyhan Hâkimliğine, Orta Hâkimi 41367 Ayten ATALAYIN,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Bozova Hâkimi 41369 Ahmet ÇAMOĞLU,

Düziçi Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 41376 Halil İNAL,

Olur Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 41379 Murat ŞİMŞEK,

Arapkir Hâkimliğine, Ortaca Hâkimi 41382 Cevat KESKİN,

Kuyucak Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 41393 Mustafa SÖYLER,

Çaldıran Hâkimliğine, Karasu Cumhuriyet Savcısı 41399 Tufan ARSLANTAŞ,

Erzin Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 41407 Hüseyin ULUÇAY,

Ezine Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 41409 Nuray DEMİR,

Kırkağaç Hâkimliğine, Hizan Hâkimi 41429 Mehmet AKBAL,

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına, Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 41430 Abdülkerim ÇALIŞKAN,

Sivaslı Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 41443 Mehmet YAVAŞ,

Ömerli Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 41466 Mehmet EVMEZ,

Mut Cumhuriyet Savcılığına, Felâhiye Cumhuriyet Savcısı 41479 İbrahim ŞAHİNCE,

Kozluk Hakimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 41785 Ayhan ÖZBERK,

Horasan Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 41816 Ahmet MEYDAN,

Ömerli Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 41817 Hayri ÖZTÜRK,

Akçakale Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 41819 Oğuz AKALIN,

Bozova Hâkimliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 41821 Ecevit Kerem SÖYLER,

Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 41822 Atilla ÖZTÜRK,

Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığına, Zile Cumhuriyet Savcısı 41825 Çetin AKKAYA,

Hani Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 41832 Alim POLAT,

Bulanık Hâkimliğine, İncesu Hâkimi 41833 Harun KARAKUŞ,

Yıldızeli Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 41834 Umut KARÇKAY,

Olur Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 41835 Mehmet CENGİZ,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Hâkimi 41837 Veysel AYDIN,

Ardeşen Cumhuriyet Savcılığına, Hani Cumhuriyet Savcısı 41838 Selahattin DOĞAN,

Eğil Hâkimliğine, Aydın Cumhuriyet Savcısı 41839 Kadir KAPLAN,

Gölova Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 41841 Gültekin DEMİR,

Şemdinli Cumhuriyet Savcılığına, Tavas Cumhuriyet Savcısı 41842 Harun AYIK,

Dicle Hâkimliğine, Hendek Cumhuriyet Savcısı 41843 Saim KÖROĞLU,

Çıldır Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 41846 Kemal ŞENGÜL,

Altıntaş Hâkimliğine, Tirebolu Hâkimi 41851 İsmail ÇELİK,

Eleşkirt Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 41852 Bünyamin Alper EKŞİ,

Gemerek Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 41853 Gökhan ERDOĞAN,

Maçka Hâkimliğine, İdil Hâkimi 41855 Murat AZAKLI,

Ahlat Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Hâkimi 41856 Umut SADAK,

Cihanbeyli Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 41857 Erdinç ÇİVİ,

Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 41859 Zeki VATAN,

Sason Cumhuriyet Savcılığına, Tosya Cumhuriyet Savcısı 41861 İsmet KARABULUT,

Bulanık Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 41864 Alpaslan UZ,

Tortum Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 41865 Mutlu ÇAT,

Beytüşşebap Hâkimliğine, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 41866 Mustafa YILDIRIM,

Kızıltepe Hâkimliğine, Tomarza Hâkimi 41870 Serdar SEZER,

Kemaliye Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 41875 Adem ÇELİK,

Pazaryeri Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 41876 Şükrü DURMUŞ,

Reşadiye Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 41878 Mehmet ÇALIŞIR,

Pazar Cumhuriyet Savcılığına, Baskil Cumhuriyet Savcısı 41879 Cemali ÇİFTÇİ,

Çerkezköy Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 41881 Suzan POLAT,

Şaphane Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 41885 Erkan KALKAN,

Halfeti Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 41887 Kadir DOĞAN,

Midyat Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 41888 Ercan ADALI,

Eskipazar Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 41891 Barış BAKİ,

Çayırlı Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 41892 Serbülent SANCAR,

Çıldır Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 41896 Kemal DURMAZ,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı 41898 Halil İbrahim ÇİFTÇİ,

Muradiye Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 41905 Murat GÜLAÇ,

Yazıhan Hâkimliğine, Dikili Hâkimi 41907 Coşkun HALİTOĞLU,

Kangal Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 41912 Ömer Faruk YILDIRIM,

Çivril Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 41913 Erhan İNAL,

Gülşehir Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 41915 Esra Dürdane BÜYÜKKARAMUKLU,

Araban Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hakimi 41916 Muhammed YAVUZ,

Kangal Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 41923 Adem AYGÜN,

Karakoçan Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 41924 Muharrem YILMAZ,

Aladağ Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 41925 Fatih AKDOĞAN,

Yumurtalık Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 41926 Marziye ŞAHİN,

Tuzluca Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 41927 Ali SANDIKCI,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 41929 İsa ESEN,

Beşiri Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı 41936 Cuma Ali YAKAR,

Akyazı Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 41938 Ebru ÖZDEMİR,

Kuyucak Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 41939 Musa ERİŞ,

Tufanbeyli Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 41943 Ender GENCER,

Ulubey (Ordu) Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 41945 Metin KUKUL,

Gölyaka Cumhuriyet Savcılığına, Koçarlı Cumhuriyet Savcısı 41948 Ömer KARAKAYA,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Hâkimi 41949 Salih BAŞ,

Göynük Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 41950 Mustafa Kurtuluş DEPREM,

Gemerek Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 41952 Muttalip YILMAZ,

Göle Hâkimliğine, Mut Hâkimi 41953 Gülcan ÇAKIR KAYA,

Düziçi Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 41956 Ziya KOÇ,

Bingöl Hâkimliğine, Beydağ Hâkimi 41959 Mehmet Zafer ÖZCAN,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Elmalı Hâkimi 41964 Yakup AVŞAR,

Pütürge Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 41966 Fikri KARAKAYA,

Tercan Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 41968 Erkan ÖZKAYA,

Ağın Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 41970 Fatih ÖNDER,

Halfeti Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 41975 Tahsin TAŞKIN,

Darende Cumhuriyet Savcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı 41976 Aydın SEVİM,

Diyadin Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 41978 Adem ÇAKMAK,

Pervari Hâkimliğine, Koçarlı Hâkimi 41981 Nihat TOPAL,

Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığına, Gürün Cumhuriyet Savcısı 41982 Sami ŞAHİN,

İkizdere Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 41989 Uğur AĞRI,

Besni Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 41992 Tugay SAVUR,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Banaz Hâkimi 41994 Bülent DİNÇEL,

Tercan Hâkimliğine, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 41997 Murat TURAN,

Bozdoğan Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 41998 Melek KARAKUŞ,

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 42000 İzzettin ÜŞÜMEZ,

Arguvan Hâkimliğine, Bünyan Hâkimi 42001 Kamil GÜRSOY,

Eğirdir Hâkimliğine, Atabey Hâkimi 42004 Sevnur ŞAHİN,

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 42005 Barış DUMAN,

Elbistan Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 42007 Nebahat KARATEPE,

Akseki Hâkimliğine, Hizan Hâkimi 42008 Kazım Menderes USLU,

Akyaka Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 42011 İhsan DOĞAN,

Karapınar Hâkimliğine, Çayırlı Hâkimi 42014 Mehmet YILDIZ,

Baykan Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 42017 İlyas ŞAHİN,

Erciş Hâkimliğine, Ağlasun Cumhuriyet Savcısı 42018 Mehmet TETİK,

Akpınar Hâkimliğine, Borçka Hâkimi 42024 Yusuf ÖNDER,

Aladağ Hâkimliğine, Kars Hâkimi 42025 Hüdayi TAŞPINAR,

Arpaçay Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 42030 Mevlüt DÖNERTAŞ,

Gürpınar Hâkimliğine, Terme Hâkimi 42034 Akın DOMBAYCI,

Çukurca Hâkimliğine, Vize Hâkimi 42035 Bahadır AKGÜR,

Eruh Hâkimliğine, Emet Hâkimi 42036 Nail KAŞLI,

Çemişgezek Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 42037 Selahattin KIRKOÇ,

Palu Hâkimliğine, Mihallıççık Cumhuriyet Savcısı 42038 Atilla Mete SEKMAN,

Çukurca Hâkimliğine, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 42039 Kerim DUMAN,

Kavak Hâkimliğine, Hakkari Cumhuriyet Savcısı 42042 Özcan KESKİN,

Göynük Hâkimliğine, Fatsa Cumhuriyet Savcısı 42044 Hüseyin Kürşad SERBES,

Şiran Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 42047 Süleyman BOZOĞLU,

Suruç Hâkimliğine, Kadınhanı Hâkimi 42050 Nurol KARADENİZ,

Gürpınar Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 42051 Metin ÇİFTÇİ,

İdil Hâkimliğine, Perşembe Hâkimi 42052 Barış YARALI,

Tufanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Akçakoca Cumhuriyet Savcısı 42054 Tahsin GÜREL,

Şefaatli Hâkimliğine, Bünyan Hâkimi 42057 Yıldız ANGI SARAÇOĞLU,

Bozkır Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 42058 Taner ERDOĞAN,

Altınekin Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 42059 Osman İSMAİLOĞULLARI,

Olur Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 42061 Murat KAÇAN,

Andırın Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 42062 Orhan CÜNİ,

Gerger Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 42075 Turgut GÖK,

Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığına, Suluova Cumhuriyet Savcısı 42076 Hasan SAYAR,

Tefenni Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 42077 İbrahim TOKLUCU,

Başkale Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 42080 Ahmet ÇELİKKOL,

Karlıova Cumhuriyet Savcılığına, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı 42081 Enver IRMAK,

Gercüş Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 42085 İsmail BÜLBÜL,

Yusufeli Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 42086 Süleyman YALDUZ,

Kemah Hâkimliğine, Sivrihisar Hâkimi 42088 Muhsin DURMAZ,

Posof Cumhuriyet Savcılığına, Emirdağ Cumhuriyet Savcısı 42091 Osman KARLI,

Selim Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 42092 Mehmet Emin KURT,

Lâdik Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 42093 Umut TEPE,

Korgan Hâkimliğine, Samandağ Cumhuriyet Savcısı 42101 Halil TARKAN,

Harran Cumhuriyet Savcılığına, Bulancak Cumhuriyet Savcısı 42102 Mustafa GÖKÇE,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 42103 Hayati YELESDAĞ,

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 42104 Hacı ÜNAL,

Dereli Hâkimliğine, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 42105 Yavuz GENÇ,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Gölova Hâkimi 42108 Burhan BİNİCİ,

Besni Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 42109 Nuray SAVUR,

Araban Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 42117 Ahmet Turan ORAL,

Akçakale Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 42118 Uğur PARLAK,

İslâhiye Hâkimliğine, İdil Hâkimi 42119 Nurullah BODUR,

Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına, Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı 42127 Gürkan IŞIK,

Araç Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 42139 Muhammet ACAR,

Kuluncak Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 42150 Güray BATUR,

Kozluk Hâkimliğine, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı 42152 Mehmet Veysi AKTAŞ,

Abana Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı 42153 Ramazan USLU,

İyidere Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 42156 Mesut ARKUNTAŞ,

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Çan Cumhuriyet Savcısı 42159 Eyüp YILDIZ,

Ayvacık Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 42165 Orhan BİÇİCİOĞLU,

Şaphane Hâkimliğine, Hatay Cumhuriyet Savcısı 42167 Mustafa ÜMİT,

Bozkurt Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 42168 Halil TÜRKMEN,

Torul Cumhuriyet Savcılığına, Hacıbektaş Hâkimi 42170 Şentürk BULUT,

Yüksekova Hâkimliğine, Taşova Hâkimi 42173 Murat TOLAN,

Silopi Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 42178 Tülay ŞAFAK,

Kemah Hâkimliğine, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 42185 Mustafa DÜNDAR,

Sorgun Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 42186 Mustafa SAVAŞ,

Aydıncık Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 42259 Murat ÇAĞLAK,

Felâhiye Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 42263 İsmail GÜRSOY,

Mazgirt Hâkimliğine, Malkara Cumhuriyet Savcısı 42264 Harun YÜKSEL,

Çameli Cumhuriyet Savcılığına, Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı 42288 Serkan ÖZGEN,

Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42320 Serhat ERTÜRK,

Güdül Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 42321 Cihat GEZMEN,

Çat Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 42343 Sezai ÖZTÜRK,

Suluova Hâkimliğine, Saray (Van) Hâkimi 42354 İbrahim KAYABAŞI,

Suşehri Hâkimliğine, Sürmene Cumhuriyet Savcısı 42355 Alparslan KOÇAK,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 42356 Tülün ERDOĞDU,

Saimbeyli Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 42360 Serdar DEVRİM,

İkizdere Hâkimliğine, Söğüt Hâkimi 42372 Kürşat KÖYLÜ,

Elbistan Hâkimliğine, Sinanpaşa Hâkimi 42374 Adem YEŞİLKAYA,

Başkale Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 42381 Emin KAYA,

Ergani Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 42384 Mustafa KOCAOĞLU,

Aralık Hâkimliğine, Taraklı Hâkimi 42385 Aliye YILDIZ VARSIN,

Samandağ Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 42387 Aynur ÇELİK,

Gercüş Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 42388 Orçun ARILAR,

İmranlı Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42389 Ahmet TÜRKERİ,

Sarıveliler Hâkimliğine, Suluova Hâkimi 42390 Timur DEMİR,

Kuluncak Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 42400 Hamit YELKEN,

Akyurt Hâkimliğine, Delice Hâkimi 42403 Nurcan ÖZKAN,

Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığına, Bolvadin Cumhuriyet Savcısı 42407 Mehmet SAY,

Solhan Hâkimliğine, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 42408 Gül KARAŞAHİN,

Tatvan Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 42418 Aslı SAYDAM,

Sulakyurt Hâkimliğine, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 42420 Yasemin BAŞ,

Pazarcık Hâkimliğine, Enez Hâkimi 42425 Hacer DAĞ,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 42426 Yüceler ASLAN,

Baskil Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 42432 Hakan ÖZTATAR,

Eruh Hâkimliğine, Susurluk Cumhuriyet Savcısı 42434 Fatih CAN,

Hakkari Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 42441 Eyüp Murat DURAN,

Ağın Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 42442 Oğuzhan AKKURT,

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığına, Bulanık Cumhuriyet Savcısı 42443 Hüseyin TIĞLI,

Bingöl Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 42446 Mehmet KAHRAMAN,

Cihanbeyli Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 42448 Esra Seden ÇİVİ,

Delice Hâkimliğine, Enez Hâkimi 42450 Yavuz AYDIN,

Sarız Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 42452 Mesut UZUNTOK,

Avanos Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 42455 Gülşah HACIÖMEROĞLU ÖZTOPRAK,

Kağızman Hâkimliğine, Ordu Cumhuriyet Savcısı 42466 Tuğba Zülbiye SUCU,

Çayıralan Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 42468 Yönel ÖZKAN,

Nusaybin Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 42474 Güliz OKYAR ÇALIŞKAN,

Özalp Hâkimliğine, Salıpazarı Hâkimi 42476 Mehmet TEKKOYUN,

Perşembe Cumhuriyet Savcılığına, Gevaş Cumhuriyet Savcısı 42483 Volkan KAVUKÇU,

Avanos Cumhuriyet Savcılığına, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 42486 Tolgahan ÖZTOPRAK,

Şebinkarahisar Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 42487 Hatice ÖZTÜRK,

Refahiye Cumhuriyet Savcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 42493 Mehmet BAHADIR,

Çayırlı Hâkimliğine, Mudurnu Hâkimi 42494 Durmuş ELDEN,

Hozat Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 42500 Ali Erdem SEVDİM,

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 42509 Yalçın GÖNENÇ,

Taşlıçay Hâkimliğine, Mut Hâkimi 42516 Mehmet KÜSMÜŞ,

Cizre Hâkimliğine, Yunak Hâkimi 42517 Mustafa ERDOĞAN,

Çüngüş Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 42529 Abdullah ÖZTÜRK,

Siirt Hâkimliğine, Çaykara Hâkimi 42532 Aydın ÇOLAK,

Karlıova Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 42536 İbrahim TAV,

Göynük Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 42537 Yunus Abdullah TOKGÖZ,

Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı 42538 İsmail KANTAR,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Atabey Cumhuriyet Savcısı 42542 Necip DOĞAN,

Oğuzeli Cumhuriyet Savcılığına, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı 42545 Nevzat SEZER,

Tortum Cumhuriyet Savcılığına, Düziçi Cumhuriyet Savcısı 42548 Hasan KÜÇÜKOSMANOĞLU,

Midyat Hâkimliğine, Yeşilova Hâkimi 42562 Kenan TÜRK,

İliç Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 42567 Seçkin ÜRKMEZ,

Yenice (Karabük) Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 42569 Esra ATLI ERTÜRK,

Ardanuç Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 42572 Salih BENLİ,

Feke Hâkimliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 42573 Ercan KUMHAK,

Ayaş Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 42574 Tevrat ATEŞ,

Kırıkhan Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi 42576 Emir Erdem ŞİMŞEK,

Aydıncık Hâkimliğine, Savur Hâkimi 42578 Mehmet Selim EREN,

Bahçesaray Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 42588 Kerim KIRIM,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 42593 Mustafa ARDAL,

Halfeti Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 42598 Ömer ÇITAK,

Mutki Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 42605 Nurullah YAMALI,

Abana Hâkimliğine, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı 42611 Yusuf DEMİRCİ,

Arsin Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 42613 Adem KAHRİMAN,

Başkale Hâkimliğine, Anamur Cumhuriyet Savcısı 42616 Mehmet GÜLOĞLU,

Bayburt Hâkimliğine, Hadim Cumhuriyet Savcısı 42617 Ömer POLAT,

Pazar Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 42618 Ebru PEYNİRCİOĞLU ÇİFTÇİ,

Çaycuma Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 42619 Salih Emre NUROĞLU,

Kadınhanı Cumhuriyet Savcılığına, Digor Cumhuriyet Savcısı 42620 Ceyhun YILMAZ,

Gölyaka Hâkimliğine, Hatay Cumhuriyet Savcısı 42633 Neslihan Havva KARAKAYIŞ,

Suşehri Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 42640 Nuriye TAŞDEMİR,

Derik Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcısı 42642 Cesur AYKUL,

Taraklı Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 42645 Erdem DALKILIÇ,

Çaycuma Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 42648 Fatma NUROĞLU,

Tomarza Hâkimliğine, Tirebolu Hakimi 42650 Ulvi ALTINIŞIK,

Keşap Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 42653 Abdullah ÇELİK,

Kiraz Hâkimliğine, Bozcaada Hâkimi 42657 Bilgen MAVİŞ,

Ağrı Hâkimliğine, Kargı Hâkimi 42658 Burak KILIÇ,

Göynücek Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı 42663 Hasan Fatih DEMİRER,

Afşin Cumhuriyet Savcılığına, Karayazı Cumhuriyet Savcısı 42664 Ramazan KEKLİK,

Derinkuyu Hâkimliğine, Zile Hâkimi 42667 Tubanur KARAKURT AKKAYA,

Yalvaç Hâkimliğine, Ceylânpınar Hâkimi 42673 Hülya ÖZKAN,

Çumra Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 42674 Emine Dilek YILDIRIM,

Beşiri Hâkimliğine, İskilip Hâkimi 42678 İdris BERBER,

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, Sultandağı Cumhuriyet Savcısı 42680 Ahmet GÜLER,

Kurtalan Hâkimliğine, Köprübaşı Hâkimi 42683 Ayhan SAVAŞ,

Almus Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 42710 Erdem DOĞAN,

Develi Cumhuriyet Savcılığına, Çınar Cumhuriyet Savcısı 42851 Sıtkı KULUALP,

Kırıkhan Hâkimliğine, Arsin Hâkimi 92514 Hacer ŞİMŞEK,

Güdül Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 92595 Gülden ŞENOL,

Siirt Hâkimliğine, Pamukova Cumhuriyet Savcısı 92601 Rahime BAŞ,

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Hâkimi 92635 İlker ÇALIŞKAN,

Naklen,

2- 2. derecenin 2. kademesi olan 1210+3600 gösterge karşılığı aylıkla;

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kars eski Hâkimi 33249 Cafer Koray ÜNAL,

Arhavi Hâkimliğine, Tokat eski Hâkimi 34226 Fatih KARAKULLUKÇU,

3- 7. derecenin 1. kademesi olan 705+1500 gösterge karşılığı aylıkla;

Tuzluca Hâkimliğine, Altınekin eski Hâkimi 35184 Tülay ÖZTÜRK,

Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,

Atanmışlardır.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam