Mersin MEM'in rehber öğretmen görüşü

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün rehber öğretmenlere ek ders görüşü özelinde bir değerlendirme

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Aralık 2013 10:54, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Mersin MEM'in rehber öğretmen görüşü

Ortaokullarda Şube Rehber Öğretmenlerine ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin değerlendirmemizi daha önce detaylı olarak ele almıştık.

O yazımızda dayanaklarımızı da aşağıdaki şekilde ortaya koymuştuk.

"Ortaokullarda Şube Rehber Öğretmenliği yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmediği konusunda bir çok bilgi gelmektedir. Gerekçe olarak da Liselerde öğretmenlerin bir saat derse girdikleri bunun karşılığında ücret aldıkları Ortaokulların haftalık ders çizelgelerinde ise böyle bir dersin bulunmadığı gösterilmektedir.

Konu ile ilgili; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'daki maddeye bakacak olursak;

"Madde 6-... (5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir."

Şeklinde olduğu görülecektir. Buradan da görüldüğü üzere 2 saat olarak ödenen ek ders ücreti derse girme şartına bağlı değildir. Sadece sorumlu olunan sınıf varsa ödenmesi gereken bir ücrettir. Haftalık ders çizelgesinde ders saati olarak bulunmaması Şube Rehber Öğretmenliğinin kaldırıldığı anlamına gelmemektedir.

Çünkü İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde;

"Şube Rehber Öğretmeni

Madde 76 (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında ortaokulların her şubesinde bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. İlkokullarda bu görevi sınıf öğretmenleri yürütür.

Şube rehber öğretmenleri "Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği"nde(4) sınıf rehber öğretmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Şube rehber öğretmeni, müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur."

Hükmü bulunmaktadır. Öğretmene hem kulüp görevi hem de Şube Rehber Öğretmenlik görevi verilmişse sadece birine ücret ödenir.

Okul müdürlerinin ders yok gerekçeleri doğru olmayıp Şube Rehber Öğretmenlerine haftada iki saat ek ders ücreti ödenmesi gerekir."

MERSİN MEM'DEN ÜCRET ÖDEMEYİN YAZISI

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir görüş yazısında ücret ödenmeyeceği belirtilmekte ve fiilen yapılmayan ders için ücret ödenmeyeceği ifade edilmektedir.

İl MEM bu noktada yanlış yapmaktadır. Çünkü Liseler de de bir saat fiilen ders yapılır fakat 2 saat ücret ödenir. Kaldı ki şube rehber öğretmenliğine ücret ödemenin koşulları esasların 6.maddesinde açıklanmıştır.

Mersin İl MEM'in bu görüş yazısını tekrar gözden geçireceğini umuyoruz.

Mersin İl MEM özellikle Yönetici Atamada yayımladığı kılavuzlarla ülke geneline öncülük ederken bu konuda yanlış görüş belirtmesi yerinde olmamıştır.

Konunun düzeltilmesi ve bilgi verilmesi halinde yayımlamaktan imtina etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Maksut BALMUK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber