1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, zorunluda da doğru yolda

MEB, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenlere, 2014 Haziran ayı içerisinde zorunlu hizmet alanlarındaki okulları tercih edebilmesine sağlayacak
22 Mayıs 2014 10:30
+Aa- Yazdır
MEB, zorunluda da doğru yolda

Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşan il dışı tayinler öncesinde, okulların hizmet puanlarını güncelleyerek 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki "Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi" Mayıs 2014 tarihli ve 2680 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

55 bin okulun hizmet puanı güncellendi

Okulların hizmet puanı, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler ile İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeye başvuracak öğretmenler için önem arz etmektedir.

Mayıs 2014 tarihli ve 2680 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi"ne göre zorunlu hizmet alanına alınan veya zorunlu hizmet alanı dışına alınan okullardaki Öğretmenlerin bulunduğu ilde zorunlu hizmetini yapmak için zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirebilmesinin önemini, yayınlamış olduğumuz bir makalede dile getirmiştik.

Zorunluya gitmek isteyen öğretmene neden engel olunuyor?

MEB, yer değiştirmelerde doğru adımlar atmaya devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermiş olduğu 16.05.2014 tarihli e-mailine göre zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvurularının reddedilmesi istemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu e-mailinde zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenlere 2014 Haziran ayı içerisinde zorunlu yer değiştirme başvurusu yapacaklarını açıklamışlardır.

Bu durumda 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 3 yıl görev süresini dolduran zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenlere öncelikle bulundukları il içindeki zorunlu hizmet alanlarındaki okullar tercihlerine yansıtılacaktır.

Bu açıklama ile MEB'in yer değiştirmelerde doğru adımlar atmaya devam ettiğini görmekteyiz.

Bu konuda duyarlılık gösteren MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza AYDOGDU'ya Öğretmenler adına teşekkür ederken il içindeki zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenlerin ataması yapıldıktan sonra il içi sıraların çalıştırılmasının da çok yerinde bir uygulama olacağını bildirmek isterim. Bu durumda zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler köy ve beldelere giderken köy ve beldelerdeki öğretmenlerde şehir merkezlerine yer değiştirebileceklerdir.

Hatta zorunlu zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen ile zorunlu hizmet alanındaki öğretmenlerin becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması da ayakta alkışlanacak bir durum olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının bu durumda 3 yıl şartı aradığı muhakkaktır.

Fakat 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6. fıkrası; "(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar." hükümleri bulunmakta ve bu hükümlerde hiçbir süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

Bu hükümlerde süre kısıtlaması olmamasına rağmen 3 yıl şartının aranmasında kamu yararı bulunmamaktadır.

Sayın Hamza AYDOGDU, bırakın 3 yılını doldurmayan öğretmenler de bulundukları ilde zorunlu hizmetini yapmak için zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirebilsin, zorunlu hizmetini tamamlasın inanın bundan devlette kar eder, millette kar eder, öğrencide kar eder. Bu tür okullara göndermek için öğretmen bulma zorluğu yaşayan il milli eğitim müdürlükleri de rahatlar.

Kısacası MEB gönüllü olarak ben zorunlu hizmete gitmek istiyorum diyen öğretmenlere engel olmasın.

Öğretmenlerin zorunlu hizmet durumları ile alakalı sorulara cevaplar.

Soru 1- Kimler zorunlu çalışma yükümlüsüdür?

Bu soru; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri" başlıklı 27. maddesinde cevap bulmaktadır.

""MADDE 27 - (1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;

a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl

çalışmakla yükümlüdürler."

Bu maddeye göre; 06.05.2010 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür.

Soru 2- Hangi hallerde zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir?

Bu soru; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin " Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi" başlıklı 33. maddesinde cevap bulmaktadır.

"MADDE 33 - (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken sağlık ve eş durumu özründen dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık ve eş özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

(3) Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.

(4) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

(5) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi ya da eşi askerlik dahil aylıksız izinli sayılanların zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

(6) Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında istihdam imkanı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

(7) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya da kardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içerisinde öldüğünü belgelendirenlerin istemeleri halinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir. Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptal edilir.

(8) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tabi olmaması halinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir."

Soru 3- Görev yaptığı okul zorunlu hizmet alanına alınan bu okulda görevli öğretmenin eski görev süresi zorunlu hizmete sayılır mı?

Bu soru; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler" başlıklı 31. maddesi 3. fıkrasında cevap bulmaktadır.

"(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz."

Bu fıkraya göre; Görev yaptığı okul zorunlu hizmet alanına alınan bu okulda görevli öğretmenin eski görev süresi zorunlu hizmete sayılmaz.

Soru 4- Görev yaptığı okul zorunlu hizmet alanı dışına alınan bu okulda görevli öğretmenin yeni görev süreleri zorunlu hizmete sayılır mı?

Bu soru; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler" başlıklı 31. maddesi 5. fıkrasında cevap bulmaktadır.

"(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır."

Bu fıkraya göre; Görev yaptığı okul zorunlu hizmet alanı dışına alınan bu okulda görevli öğretmenin yeni görev süreleri zorunlu hizmete sayılır.

Soru 5- Eski görev yaptığı okul zorunlu hizmet alanına alınan bu okulda görevli öğretmenin eski görev süresi zorunlu hizmete sayılır mı?

Bu soru; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler" başlıklı 31. maddesi 4. fıkrasında cevap bulmaktadır.

"(4) Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez."

Bu fıkraya göre; Eski görev yaptığı okul zorunlu hizmet alanına alınan bu okulda görevli öğretmenin eski görev süresi zorunlu hizmete sayılmaz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:38 - Korona tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti10:35 - 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılacak hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı10:23 - Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif10:13 - Kemal Sunal'ın Keriz filmini oynadığı köyde Yeşilçam izleri10:05 - Korona geçirenlere uyarı: Bu hastalıklara dikkat!10:01 - 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı
09:59 - KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi09:57 - Yargıtay'dan emsal karar: İşveren, müdürün işlemlerinden sorumludur09:51 - Açelya Apartmanı ile ilgili soruşturma yürütülüyor09:40 - Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi09:30 - Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı09:25 - MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
09:10 - Temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağı kalktı09:00 - Pembe Porsche'lu çete lideri!08:50 - Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi08:35 - Çip krizine çözüm: Yerli otoya yerli çip08:28 - Montrö bildirisinde WhatsApp'a sızıldı iddiası
08:19 - AB iç çekişmesine Türkiye'yi alet etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam