Adalet Bakanlığı 2015 yılı hizmet içi eğitim planı

Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi gereğince hazırlanan "Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı" Eğitim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2015 19:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Adalet Bakanlığı 2015 yılı hizmet içi eğitim planı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.03.0.EDB.0.02.0.00.0.00.00.49135111/

HİZMET İÇİ EĞİTİM KURULUNA

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalışan adalet personelinin; kamu görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak suretiyle yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak, daha sonraki görevlerine hazırlamak amacıyla, 2014 yılı içerisinde yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hazırlanan rapor aşağıda belirtilmiştir:

I - Eğitim Dairesi Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri

1- Adli ve İdari Yargıda görevli icra müdür ve yardımcısı, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra katibi, zabıt katibi ve mübaşir olarak görev yapan adalet personeline, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şube müdürü, şef ile koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik olarak;

a) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi'nde:

-Hukuk mahkemelerinde görev yapan zabıt katiplerine yönelik;

03 Şubat - 08 Mart 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde hukuk mahkemelerinde görev yapan 606 zabıt katibine,

-Yeni atanan icra müdür ve yardımcılarına yönelik;

10 Mart-19 Nisan 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 281 yeni atanan icra müdür ve yardımcısına,

-Adli ve İdari Yargıda görev yapan mübaşirlere yönelik;

22-26 Nisan 2014 ve 06-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Adli ve İdari Yargıda görev yapan 321 mübaşire,

-Taşra teşkilatında veri girişi yapan zabıt katiplerine yönelik;

28 Nisan - 04 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulu adli sicil birimlerinde görev yapan 458 zabıt katibine,

-Ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan yazı işleri müdürlerine yönelik;

12- 24 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Ceza Mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan 304 yazı işleri müdürüne,

-Adli ve İdari Yargıda görev yapan idari işler müdürlerine yönelik;

26 - 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adli ve İdari Yargıda görev yapan 133 idari işler müdürüne,

-Bakanlık merkez teşkilatı şube müdürü ve şeflerine yönelik;

2- 14 Haziran 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 172 Bakanlık merkez teşkilatı şube müdürü ve şefine,

-2014 yılında atanan icra katiplerine yönelik;

15 Eylül-25 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 2014 yılında atanan 591 icra katibine,

-Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik;

15 Eylül-24 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 175 koruma ve güvenlik görevlisine,

-İdari Yargıda görev yapan zabıt katiplerine yönelik;

27 Ekim-20 Aralık 2014 tarihleri arasında 5 grup halinde idari yargıda görev yapan 774 zabıt katibine hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

b) Ankara Hakimevi'nde:

-Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan sekreterlere yönelik;

3- 13 Kasım 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 95 sekretere yönetici asistanlığı eğitimi düzenlenmiştir.

c) Bakanlık Gazi Ek Bina Konferans Salonu'nda:

-Bakanlık merkez personeline yönelik;

05 Haziran 2014 tarihinde Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde görev yapmakta olan 140 personele yönelik olarak "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konusunda konferans,

-Bakanlık merkez teşkilatı uzman yardımcılarına yönelik;

21 Nisan-06 Mayıs 2014 tarihleri arasında 117 uzman yardımcısı adayına yönelik temel eğitim kursu,

26-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında 113 uzman yardımcısı adayına yönelik hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenmiştir.

d) Bakanlık Ek Bina Konferans Salonu'nda:

-Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan aday memurlara yönelik;

3- 14 Mart 2014 (1.grup) ve 17-28 Mart 2014 (2.grup) tarihleri arasında 2 grup halinde Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan 106 aday memura temel eğitim kursu,

14 Nisan-16 Mayıs 2014 (1.grup) ve 20 Mayıs - 19 Haziran 2014 (2.grup) tarihleri arasında 2 grup halinde Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan 106 aday memura hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenmiştir.

e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Yargıtay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik:

13- 15 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya ATGV Eğitim Tesisi'nde "Eğitim Merkezleri Personel Eğitimi ve Eğitimde Yöntem ve Yaklaşımlar-I" konusunda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Yargıtay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görev yapmakta olan 166 hakim ve Cumhuriyet savcısına seminer düzenlenmiştir.

2- Çocuklar İçin Adalet Projesi Kapsamında;

Başkanlığımızın da paydaşlarından olduğu Avrupa Birliği'nin mali, UNICEF'in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Çocuklar İçin Adalet" projesi kapsamında; Başkanlığımız tarafından, "Özel bir çocuk adaleti eğitim müfredatının ve eğitmen ekiplerinin oluşturulması, çocuk adalet sisteminde görev alan 850 çalışana eğitim verilmesi" faaliyeti çerçevesinde; aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik olarak;

-Antalya Akka Antedon Otel'de; 15-17 Ocak 2014 tarihleri arasında 42 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 35 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 77 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (2. Grup),

-29-31 Ocak 2014 tarihleri arasında 48 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 90 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (3. Grup),

-12-14 Şubat 2014 tarihleri arasında 48 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 Sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 90 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (4. Grup),

-05-07 Mart 2014 tarihleri arasında 49 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 46 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 95 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (5. Grup) düzenlenmiştir.

Aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların ilk 5 grubuna yönelik olarak; 04 Aralık 2013-07 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen "Çocuklar için Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi'nin değerlendirildiği "Genel Süpervizyon Toplantısı"; paydaşlar, eğiticiler, UNİCEF ve proje danışmanlarının katılımıyla, 08-09 Mart 2014 tarihlerinde, Antalya Akka Antedon Otel'de düzenlenmiştir.

Afyon İkbal Otel'de; 02-04 Nisan 2014 tarihleri arasında 31 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 28 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 59 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (6. Grup),

-16-18 Nisan 2014 tarihleri arasında 41 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 26 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 67 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (7. Grup),

-07-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında 33 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 34 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 67 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (8. Grup),

-28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında 50 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 30 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 80 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (9. Grup),

-11-13 Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 61 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (10. Grup),

-24-26 Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal çalışma görevlisi olmak üzere toplam 61 kişinin katılımıyla "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" (11. Grup) düzenlenmiştir.

Başkanlığımızın da paydaşlarından olduğu "Çocuklar İçin Adalet" projesinin 1.4. numaralı aktivitesi kapsamında, "Çocuk Görüşme Odaları" ile ilgili olarak 26 pilot ilde (İstanbul (Çağlayan), İstanbul (Bakırköy), İstanbul (Anadolu), İzmir, Ankara, Ankara (Batı), Bursa, Antalya, Kayseri, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Aydın, Sakarya, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir, Trabzon, Çorum, Zonguldak, Manisa çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemesi olmayan illerin aile mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik olarak;

-22-23 Eylül 2014 tarihleri arasında (1.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 8 Cumhuriyet savcısı ve hakim ile 18 sosyal çalışma görevlisi,

-29-30 Eylül 2014 tarihleri arasında (2.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 6 Cumhuriyet savcısı ve hakim ile 16 sosyal çalışma görevlisi,

-13-14 Ekim 2014 tarihleri arasında (3.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 11 Cumhuriyet savcısı ve hakim ile 10 sosyal çalışma görevlisi,

-20-21 Ekim 2014 tarihleri arasında (4.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 12 Cumhuriyet savcısı ve hakim ile 21 sosyal çalışma görevlisine "Çocuk Görüşme Odaları Eğitimi" düzenlenmiştir.

Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni başlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile mahkemelerindeki sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programında görev alacak olan sosyal çalışma görevlisi, Cumhuriyet savcısı ve hakimden oluşan eğiticiler ile proje danışmanlarının katılımıyla, eğitim müfredatı ve katılımcı el kitabının oluşturulması amacıyla; 29 Eylül-01 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara Niza Park Otel'de "Eğitim Müfredatı ve Uygulanması Hazırlık Toplantısı" yapılmıştır.

Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni başlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile mahkemelerindeki psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik olarak; 14-18 Ekim 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Termal Otel'de 85 sosyal çalışma görevlisine "Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi" düzenlenmiştir.

26 Kasım 2014 tarihinde, Rixos Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen "Çocuklar İçin Adalet Projesinin Kapanış Toplantısı"na, 19 sosyal çalışma görevlisinin katılımı sağlanmıştır.

"Çocuklar İçin Adalet" projesi kapsamında eğitim materyali olarak;

- Sosyal Çalışma Görevlileri İçin Eğitim Kitabı,

- Hukukçular İçin Eğitim Kitabı,

- Ulusal Mevzuat,

- Uluslararası Mevzuat,

- Çocukla Adli Görüşme İçin Rehber, basılarak dağıtılmıştır.

Ayrıca;

Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu Koruma-Önleme/Yargılama/İnfaz Kitapları ve Çocuklarla Adli Görüşme Odaları Raporu da basılarak dağıtılmıştır.

Bütçe Kanunu hükümlerine göre, Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na tabi merkezlerde verilen yabancı dil kurslarına katılmak üzere İş Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu'nun kararı doğrultusunda 307 hakim-Cumhuriyet savcısı ile adalet uzman yardımcısına (172 taşra-135 merkez) kurs bedelinin %60'ı oranında katkı sağlanmıştır.

III- Başkanlığımızca Basımı ve Dağıtımı Yapılan Yayınlar

15 günlük periyotlarla www.edb.adalet.gov.tr adresinde yayınlanan "Yargı Mevzuatı Bülteni"nin 24 sayısı yayımlanmıştır.

IV - Eğitim Sonu Değerlendirmesine Yönelik Anket Çalışmaları

Yapılan eğitimler sonunda; eğitimin içeriği, eğitim yapılan yerin fiziksel koşulları ve eğitim sonunda bireylerde kazandırılmak istenen davranışlar konusunda geri bildirim alabilmek amacıyla Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi'nde 26 gruba, eğitim sonrası değerlendirme anketi yapılıp sonuçları rapor haline getirilmiştir.

Sonuç Olarak; 2014 Yılı Eğitim Planı ve programlarının uygulanması sürecinde 4959 Adalet personelinin fiilen katıldığı hizmet içi eğitim, çalıştay ve seminer ile 645 hakim ve Cumhuriyet savcısının katıldığı çalıştay ve seminerlerin yapıldığı bir eğitim dönemi geçirilmiş olup;

Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin 8/b maddesi gereğince, 2014 yılı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tasvibini arz ederim.

İbrahim ŞAHİN Hakim Başkan V.

TC.

ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sayı :

Konu : Yabancı Dil Kursları

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU'NA TABİ MERKEZLERDE VERİLEN KURSLARA KATILMA KOŞUL VE USULÜ

Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 30. sırasına göre: Kurumların üst yönetim görevlilerinin, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanların (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerin, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılım ücretlerin; yüzde 60'ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

Bu hüküm kapsamında, yukarıda belirtilen olanaktan faydalanma hakkı bulunan ve 2015 yılında Başkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) unvanları sayılacak olan personele, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Hak sahibi personelin, mesai saatleri dışında, kurs bedelinin %60'ı Bakanlıkça karşılanmak üzere, görev yaptıkları mahalde bulunan Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi merkezlerdeki kurslara, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar devam etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede; Bakanlığımız bünyesinde görev yapan ve Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 30. sırasında sayılan gruplara dahil unvandaki personelden; görev yaptıkları mahallerdeki Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na tabi merkezlerde verilen yabancı dil kurslarından faydalanmak isteyenlerin ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyanların; Başkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu, duyurulacak son başvuru tarihine kadar doldurup; Başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir.

Bu şekilde talepte bulunan ilgililerden başvurusu Başkanlığımızca uygun görülenler için İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararıyla ödenek tahsis edilecektir.

Buna göre;

Görev yaptığı mahaldeki Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na tabi merkezlerde verilen kurslardan faydalanmak isteyen hak sahibi personelin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1) Daha önce dokuz aydan fazla bir süre, %60 oranında yabancı dil kursu ücreti desteğinden faydalanmamış olmak.

2) Daha önce bu destekten yararlanmasına karar verilerek, adına ödenek tahsis edilmiş olan başvuru sahiplerinden; talep ettiği kursa başlamamış veya başlayıp da devam etmemiş olanların; söz konusu kursa başlamama veya devam etmeme gerekçelerinin, öngörülemeyen ve istekleri dışındaki bir nedenden (hastalık, başka yere atanma. v.b) kaynaklanması ve bu gerekçelerinin belgelendirilmesi.

Yukarıda belirtilen mazeretleri Daire Başkanlığımızca kabul edilen başvuru sahiplerinden kursa başlayamayanlar için 2015 yılı için geçerli %60 oranındaki ücret tahsisatı, bu desteğe ilk kez başvuranlar gibi olacaktır. Önceki yıllarda kursa bir süre gidip daha sonra devam edemeyenler; en fazla, önceki yıllarda adına tahsis edilen toplam kurs ücreti tutarından, kursa devam edememesi nedeniyle kullanamadığı ücret tutarı oranında bu destekten yararlanabileceklerdir.

3) Bakanlığımızın, bugüne kadar Bahçeşehir, Yeditepe ve Okan Üniversitesi ile vardığı mutabakat neticesinde, bu üniversitelerde düzenlenen yabancı dil eğitimlerine katılmamış olmak;

4) Bakanlığımızın, HSYK'nın ve diğer kurumların, dil öğrenimini teşvik amacıyla yabancı ülkelerde olanak tanıdığı dil eğitimine katılmamış olmak;

5) Yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ya da araştırma bursu eğitimi yapmamış

olmak.

ADALET PERSONELİNİN 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C.

ADALET BAKANLIĞI Eğitim Dairesi Başkanlığı ADALET PERSONELİNİN 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İhtiyaç Tespiti, Yöntem ve Konu

T-HİZMET İÇİ EĞİTİMİN AMAÇ VE KAPSAMI 1-Hizmet İçi Eğitimin Amaçları:

a) Personelin yetişmesini ve hizmete uyumunu sağlamak,

b) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak,

c) Hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek,

d) Personeli üst görevlere hazırlamak,

e) Personelin hizmet alanındaki değişme ve gelişmelere uyumunu sağlamak,

f) Çalışma metod ve sistemlerinin geliştirilmesi yönünden personelde ilgi ve istek uyandırmak, moralini yükseltmek, dinamizmini artırmaktır.

2- Hizmet İçi Eğitimin Kapsamı:

Hizmet İçi Eğitim, Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç olmak üzere,

a) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile merkez atamalı taşra personelini,

b) Özlük işleri komisyonlarca yürütülen personeli, kapsar.

Bu personelden, eğitime alınacak olanların nitelikleri ve sayıları, eğitimin yapılacağı yerler Bakanlık ilgili birimleri ile işbirliği yapılarak, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilir.

TT- BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ EĞİTİM İHTİYACININ TESPİTİ

Eğitim ihtiyacı olan Bakanlık merkez birimlerinin, eğitim konularını ve katılmasını öngördükleri unvanlara ilişkin taleplerini Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmeleri,

Taşra teşkilatı personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla uygulanan hizmet içi eğitim ihtiyaç analiz anket değerlendirmeleri,

Kalkınma planları ve yıllık programların ışığı altında,

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim ihtiyacı tespit edilir.

TTT- EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Hizmet içi eğitim çalışmaları;

1) Kurs,

2) Seminer,

3) Konferans,

4) Uygulamalı Eğitim,

5) Toplantı,

6) Çalıştay ve Sempozyum,

7) Yayın,

şeklinde yapılacaktır.

IV- EĞİTİMİN KONUSU

1) Hizmet içi eğitimler, merkez ve taşra teşkilatı personelinin; liyakat, kariyer, kıdem, eğitim, bilgi, yetenek, sınav ve hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak; verimliliğini ve etkinliğini arttırmaya, kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olacaktır.

2) Kurs, seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve uygulamalı eğitim programları, teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı yapılacaktır.

3) Hizmet içi eğitimde personelin; Anayasanın temel ilkelerini benimseyen, Atatürk ilkelerine bağlı, psikolojik ve moral düzeyi yüksek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, görevin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış kişiler olmalarına özen gösterilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Faaliyetlerinin Yapılacağı Yer, Süre ve Eğitime Katılacak Kişiler

I- EĞİTİMİN YAPILACAĞI YERLER VE EĞİTİME KATILACAKLAR

Hizmet içi eğitimlerin yapılacağı yerler ve eğitime katılacaklar Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıda gösterildiği şekilde belirlenecektir:

1- Eğitim Faaliyetlerinin Düzenleneceği Yerler

a) Adli ve İdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli için; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri, Hakimevleri, Antalya-Aksu Eğitim Tesisi, Personel Eğitim Merkezleri ile Başkanlığımızca uygun görülecek diğer yerler,

b) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel için; Bağlı oldukları genel müdürlük veya daire başkanlığı ile koordineli olarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek yerlerdir.

2- Eğitim Faaliyetlerine Katılacaklar

Adli ve İdari Yargı yardımcı yargı personeli için, ilgili adalet komisyonu başkanlıklarının, hizmeti aksatmadan her eğitime azami kaç görevlinin katılacağını belirtir listesi göz önüne alınarak, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanacak program kapsamında;

a) Kursa/Seminere;

- Yeni göreve atananların,

- Üst göreve atanabilecek olanların,

- Eğitimlere hiç iştirak etmemiş olanların, öncelikle katılımı sağlanacaktır.

b) Diğer eğitimlere, ilgililerin talepleri, hizmetin gereği, iş ve kadro durumu ile bütçe imkanları nazara alınarak personelin katılımı sağlanacaktır.

c) İcra müdür ve müdür yardımcısı, yazı işleri ve idari işler müdürü, şube müdürü, şef, sosyal çalışma görevlileri, sekreter, emanet memuru, zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför, teknisyen, hizmetli, mübaşir ile kurulacak eğitim merkezlerinde görevli personelin ve diğer personelin eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır.

d) Eğitim Dairesi Başkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi eğitimleri ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim verecek öğretim görevlilerine ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılara yönelik eğitici eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.

II- EĞİTİMİN SÜRESİ, ZAMANI VE EĞİTİME KATILACAKLARIN SEÇİMİ

Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek olan hizmet içi eğitim kursları ile seminer, toplantı, konferans ve uygulamalı eğitimlerin süreleri, eğitimin özelliğine göre belirlenecektir.

Bu kapsamda;

1- Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personel, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca görevli oldukları birimler ile koordineli olarak belirlenecek zaman ve sürelerde hizmet içi eğitime tabi tutulabilecektir.

2- Bakanlık merkez birimlerinin kendi görev alanları ile ilgili konularda lüzum görmeleri halinde, Bakanlık merkez atamalı taşra teşkilatında görev yapan personel, ilgili birimle koordineli olarak saptanacak süre ve tarihlerde eğitim faaliyetlerine alınabilecektir.

3- Hizmet içi eğitime katılmak isteyen taşra teşkilatında görevli yardımcı yargı personelinden, iş ve kadro durumu itibarıyla uygun görülenler, Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek tarih, yer ve sürede hizmet içi eğitime alınacaklardır.

4- Adli ve İdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli tarafından hizmet içi eğitime katılmak hususunda yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması halinde veya hizmetin gerekleri nedeniyle eğitime alınması gerektiği düşünülen ilave personel bulunduğu takdirde, Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek programa göre, ilgililer re'sen belirlenerek eğitim faaliyetlerine alınabileceklerdir.

5- Bulundukları görevden daha üst bir göreve veya farklı bir unvana atananların; atandıkları iş, özel bilgiyi gerektirdiği takdirde, hukuki ve cezai sorumluluk doğuracak hatalara düşmemeleri bakımından; ağır ceza merkezlerinde veya Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın uygun göreceği yerlerde, bütçe imkanları çerçevesinde kurs düzenlenip göreve başlatılmaları sağlanacaktır.

6- Bölge adliye mahkemelerinin fiilen faaliyete geçmesinden önce bu mahkemelerde görev alacak yardımcı yargı personelinin Bakanlık ilgili birimi tarafından belirlenmesini müteakip Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca belirlenecek yer ve sürede eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

7- Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları, İdari Yargı Adalet Komisyonları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bakanlık Merkez Teşkilatında çalışan Hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak idari konularda eğitim seminer ve konferans düzenlenecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Okutulacak Dersler, Eğitim Faaliyetleri ve Öğretim Görevlileri

I- HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDE OKUTULACAK DERSLER

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'ne göre; kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer nazara alınmak suretiyle aşağıda gösterilen derslerden istenilenler alınabileceği gibi, kursa tabi personelin görev özelliğine göre burada gösterilenler dışındaki dersler de programa dahil edilebilir. Programa alınan dersler, genel esasları dahilinde okutulur ve bu konular hakkında genel bilgiler verilir.

A- Adli ve İdari Yargıda Görevli Personel İçin;

1- Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları

2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku hakkında genel bilgiler)

3- Usul Hukuku Bilgisi (Kurslara katılanların görevine bağlı olarak)

4- Tebligat Hukuku

_________ 5- Kalem Mevzuatı ve Harçlar Kanunu, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı

İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, Suç Eşyası Yönetmeliği (Kurslara katılanlann görevine bağlı olarak)

6- Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bakanlık Genelgeleri, Devlet Memurları Kanunu (disiplin işlemleri,özlük hakları, görevde yükselme, vs.)Hakkında Genel Bilgiler

7- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri İle Yargı Örgütü

8- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi

9- İnsan Hakları

10- Kişisel Gelişim Eğitimi (İletişim- Öfke Kontrolü- Stresle Başa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip Çalışması)

11- Meslek Etiği

12- Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim Eğitimi,

13 - Zaman Yönetimi

14- Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

15- 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bütçe Hazırlıkları Eğitimi,

16- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi

17- Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi

18- Adli Tıp İşlemleri

19- Elektronik İmzalı Belge Mevzuatı

20- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Arabuluculuk Uygulamaları

B- İcra ve İflas Daireleri Personeli İçin;

1- Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları

2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflas Kanunu, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza ve Medeni Usul Hukuku hakkında genel bilgiler)

3- Tebligat Hukuku

4- Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bakanlık Genelgeleri ile Devlet Memurları Kanunu (disiplin işlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler

5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi

6- İnsan Hakları

7- Kişisel Gelişim Eğitimi (İletişim-Halkla İlişkiler-Öfke Kontrolü-Stresle Başa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip Çalışması)

8- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları

9- Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim Eğitimi

10- Zaman Yönetimi

11- İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları,

12- İcra Dairelerinin Yapısı ve Görevleri,

13- İcra ve İflas Takip Yolları İle Haciz ve Satış İşlemleri,

14- İcra Harç ve Vergileri,

15- İcra İşlemlerindeki Tebligat ve Süreler,

16- İcra Müdürlüklerinde Dosya, Defter ve Diğer Basılı Kağıtları Hazırlama

Usulü,

17- İcra Müdürlüklerinin İşlemlerine Karşı İtiraz ve Şikayet Yolları,

18- Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri Eğitimi,

19- Yeni İcra Modeli,

20- Sıra Cetveli, Haczedilemezlik,

21- İ.İ.K. Yönetmelik, Matbu Evrak ve Dosya Hazırlama,

Konularında hizmet içi eğitim kursu, seminer, konferans ve/veya yayın yollarıyla eğitim verilecektir. Hizmet içi eğitim kursları mesleğe yeni başlayanlar için mesleğin başında, görevde olanlar için düzenlenecek seminer, konferans gibi eğitimler ise ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre belirlenecek sürelerde, ülke genelindeki belirli merkezlerde, uygulamanın içerisinde bulunan eğiticiler tarafından somut uygulamalara yönelik olarak yapılacaktır.

C- Bakanlık Merkezinde Görevli Personel İçin;

1- Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları

2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve Medeni Usul Hukuku hakkında genel bilgiler)

3- Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adli ve İdari Yargı Mahkemeler Teşkilatı ve Devlet

Memurları Kanunu (disiplin işlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında Genel Bilgiler

4- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri İle Yargı Örgütü

5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi

6- İnsan Hakları

7- Kişisel Gelişim Eğitimi (İletişim-Öfke Kontrolü-Stresle Başa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip Çalışması)

8- Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim Eğitimi,

9- Zaman Yönetimi,

10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları,

11- Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları,

12- 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bütçe Hazırlıkları Eğitimi,

13- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi,

14- Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Bütçe ve Harcama İşlemleri ile İlgili Diğer Yönetmelikler,

15- Harcırah ve Maaş İşlemleri.

D- Bakanlık Atamalı Taşra Personeli İçin;

1- Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları

2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuk Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve Medeni Usul Hukuk hakkında genel bilgiler)

3- Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adli ve İdari Yargı Mahkemeler Teşkilatı ve Devlet Memurları Kanunu (disiplin işlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.)

Hakkında Genel Bilgiler,

4- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi

5- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri İle Yargı Örgütü

6- İnsan Hakları,

7- Kişisel Gelişim Eğitimi (İletişim-Öfke Kontrolü-Stresle Başa Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip Çalışması) Görev Alanları İle İlgili Konularda

Alan Bilgisi Eğitimi,

8- Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim Eğitimi,

9- Zaman Yönetimi,

10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları,

11- Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları,

E- Bakanlık Atamalı Sosyal Çalışma Görevlileri İçin;

1- Çocuk Koruma ve Adalet sistemi,

2- Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim Eğitimi,

3- Çocuk Adalet Sisteminde Disiplinler Arası İşbirliği,

4- Adalet Bakanlığı Teşkilatı ve Sosyal Çalışma Görevlisinin Yeri,

5- Aile, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Çalışan Sosyal Çalışma Görevlilerinin Rol, Görev ve Sorumlukları,

6- Sosyal İnceleme ve Sosyal İnceleme Raporu,

7- İnsan Hakları,

8- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları,

9- Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları.

II- ADALET PERSONELİNE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ

Bakanlık birimlerinin görüşü alınarak hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Programına göre aşağıda belirtilen eğitim faaliyetleri, ilgili birimler ile müştereken gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda;

A) MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELDEN:

a) Sosyal çalışma görevlisi olarak çalışan personele yönelik;

13- 18 Nisan 2015 tarihleri arasında 100 sosyal çalışma görevlisine Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi'nde "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenecektir.

b) İcra ve İflas Müdür ve Müdür Yardımcılarına Yönelik;

2015 yılında ilk defa ataması yapılacak olan 300 icra müdür ve yardımcısına, 25 Mayıs-02 Haziran 2015 tarihleri arasında, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi'nde "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenecektir.

c) İcra katiplerine yönelik;

9- 17 Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra katibine,

20- 28 Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra katibine,

olmak üzere toplam 450 icra katibine Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi'nde "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenecektir.

B) ÖZLÜK İŞLEMLERİ ADALET KOMİSYONLARINCA YÜRÜTÜLEN PERSONELDEN:

Yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt katibi, mübaşir, emanet memuru, veznedar gibi unvanlarda çalışanlardan istekli olanlar öncelikli olmak üzere görev yaptıkları komisyon başkanlıklarının görüşleri dikkate alınarak ve gerektiğinde re'sen belirlenecek olanlar; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün eğitim merkezlerinde, bu merkezlerin kapasitesi uygun olmadığında Hakimevleri, ATGV Antalya-Aksu Eğitim Tesisi, Personel Eğitim Merkezleri veya Başkanlığımızca uygun görülecek diğer yerlerde, (disiplin işlemleri, UYAP uygulamaları, resmi yazışma kuralları, protokol kuralları, meslek etiği, özlük hakları, değişen mevzuata uyum eğitimi ve kişisel gelişim eğitimi, vb. konularda) hizmet içi eğitim kursuna, ayrıca oluşacak ihtiyaca göre seminer, toplantı, konferans ve/veya uygulamalı eğitime tabi tutulacaktır.

Bu çerçevede;

Adli ve İdari Yargıda görevli yazı isleri müdürleri, komisyon müdürleri, zabıt katipleri ve mübaşirlere yönelik;

- 02-07 Şubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt katibi,

- 16-21 Şubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt katibi,

- 23-28 Şubat 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt katibi,

- 02-07 Mart 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt katibi,

- 09-14 Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt katibi,

- 16-21 Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt katibi,

- 30 Mart-04 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt katibi,

- 06-11 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt katibi,

- 13-18 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt katibi,

- 27-29 Nisan 2015 tarihleri arasında 300 veri girişinden sorumlu zabıt katibi,

- 30 Nisan-02 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri girişinden sorumlu zabıt katibi,

- 04-06 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri girişinden sorumlu zabıt katibi,

- 07-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri girişinden sorumlu zabıt katibi,

-11-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında 200 adli yargı komisyon zabıt katibi,

- 28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü,

-28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü,

- 05-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü,

- 05-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü,

- 12-17 Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü,

- 19-24 Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü,

- 02-07 Kasım 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü,

- 07-12 Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaşir,

- 14-19 Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaşir,

- 21-26 Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaşir,

olmak üzere toplam 5450 yardımcı yargı personeline Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi'nde "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenecektir.

C) BAKANLIK MERKEZİNDE GÖREVLİ PERSONELDEN:

a) Bakanlık merkezinde görevli personelden adalet uzman yardımcılarına yönelik;

8- 13 Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez Teşkilatında görevli 160 adalet uzman yardımcısına, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi'nde "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlenecektir.

b) Bakanlık merkezinde görevli memurlara yönelik;

11- 16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez Teşkilatında görevli 150 memura, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi'nde "Hizmet İçi Eğitim Semineri"

düzenlenecektir.

c) Bakanlık Merkez Teşkilatta görevli tüm personele 25-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konusunda konferans düzenlenecektir.

d) Şoför olarak görevli personele belirlenecek tarihlerde; ilk yardım, ileri ve güvenli sürücülük teknikleri, protokol kuralları, stres yönetimi, meslek etiği gibi konuları kapsayan teorik ve pratik eğitim düzenlenecektir.

e) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan bilişim personeline belirlenecek tarihlerde; ifa ettiği görevin niteliğine uygun olarak ihtiyaç duyulan Linux temel eğitimi, TSM eğitimi, AIX eğitimi gibi benzer konularda ileri seviyede yazılım ve program eğitimi düzenlenecektir.

D) ADAY MEMUR EĞİTİMİ:

Bakanlık merkezinde ve adalet komisyonları bünyesinde görev yapmakta olan aday memurların, temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile stajları Bakanlık ve Adli-İdari Yargı Adalet Komisyonları tarafından 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

E) UYAP KAPSAMINDA BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 2009 yılı itibariyle mülhakat adliyeleri dahil tüm Türkiye'de işletime geçirilmiştir. Bu kapsamda Adalet personelinin, UYAP uygulamalarını daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, UYAP uzman kullanıcıları tarafından aşağıda belirtilen eğitim künyeleri içeriğine göre, mahallinde UYAP uygulama eğitimleri verilecektir.

1- Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri Eğitimi

a) Eğitimin Amacı:

Kullanıcılara, Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

b) Eğitim Konuları: aa)Fonksiyonel

Gelen-Giden Evrak İşlemleri, Sorgulama İşlemleri, Soruşturma Dosyası Açma İşlemleri, İfade Alma, Müzekkere Hazırlama, Talimat İşlemleri, Memur Suçları, Tebligat İşlemleri, Taraf İşlemleri, Tutuklama İşlemleri, Ek Gözetim Süresi İşlemleri, Bilirkişi İşlemleri, Çekle İlgili Suçların Soruşturulması, Nöbetçi Savcılık İşlemleri, İcra ve Noter Denetleme, Emanet İşlemleri, Yasa Yolları ve Esas İşlemleri, İlamat İşlemleri, Genel İşlemler.

bb)Genel

Editör Kullanımı, Şablon Özelleştirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak İşlemleri, Sanal Tartışma, E-Posta, Veri Bankası İşlemleri, Yayın Rezervasyon İşlemleri, Rezervasyon Talep Formu, Arşiv İşlemleri, Kütüphane İşlemleri, Tabiplik İşlemleri.

2- Ceza Mahkemeleri İşlemleri Eğitimi

a) Eğitimin Amacı:

Kullanıcılara, ceza mahkemeleri işlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

b) Eğitim Konuları: aa)Fonksiyonel

Gelen-Giden Evrak İşlemleri, Hazırlık İşlemleri, Duruşma İşlemleri, Talimat İşlemleri, Taraf İşlemleri, Tebligat İşlemleri, Karar İşlemleri, İnfaz İşlemleri, Temyiz İşlemleri, Raporlar, Genel İşlemler, Sorgulama, Rapor - Uyarı. bb)Genel

Editör Kullanımı, Şablon Özelleştirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak İşlemleri, Sanal Tartışma, E-Posta, Veri Bankası İşlemleri, Yayın Rezervasyon İşlemleri, Rezervasyon Talep Formu, Arşiv İşlemleri, Kütüphane İşlemleri, Tabiplik İşlemleri.

3- Hukuk Mahkemeleri İşlemleri Eğitimi

a) Eğitimin Amacı:

Kullanıcılara, Hukuk Mahkemeleri İşlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

b) Eğitim Konuları: aa)Fonksiyonel

Tevzi İşlemleri, Dava Açılış İşlemleri, Evrak Tarayıcı, Derdest Dosya Açma, Dava Hazırlık İşlemleri, Taraf ve Vekil İşlemleri, Genel İşlemler, Tebligat İşlemleri,____________________________________

Duruşma Öncesi İşlemler, Müzekkere İşlemleri, Duruşma İşlemleri, Duruşma Sonrası İşlemleri, Bilirkişi İşlemleri, Keşif İşlemleri, Reddi-Hakim İşlemleri, Tereke İşlemleri, Ara Karar İşlemleri, Karar İşlemleri, Tavzih İşlemleri, Birleştirme İşlemleri, Görevsizlik ve Yetkisizlik İşlemleri, İşlemden Kaldırma İşlemleri, Tefrik İşlemleri, Temyiz İşlemleri, Değişik İş İşlemleri, Giden Talimat İşlemleri, Gelen Talimat İşlemleri, Posta İşlemleri, Harç Masraf İşlemleri, Sorgu İşlemleri. bb)Genel

Editör Kullanımı, Şablon Özelleştirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak İşlemleri, Sanal Tartışma, E-Posta, Veri Bankası İşlemleri, Yayın Rezervasyon İşlemleri, Rezervasyon Talep Formu, Arşiv İşlemleri, Kütüphane İşlemleri, Tabiplik İşlemleri.

4- İcra Daireleri İşlemleri Eğitimi

a) Eğitimin Amacı:

Kullanıcılara, İcra-İflas İşlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

b) Eğitim Konuları: aa)Fonksiyonel

Dosya Açılış İşlemleri, Vekil İşlemleri, Genel Evrak İşlemleri, Tebligat İşlemleri, Mal İşlemleri, Haciz, İstihkak, Yed-i Emin İşlemleri, Rehin İşlemleri, Harç / Kasa İşlemleri, Müzekkere İşlemleri, Satış İşlemleri, Talimat İşlemleri, Bilirkişi İşlemleri, İflas İşlemleri, Teminat İşlemleri, Devir İşlemleri, Tevzi İşlemleri. bb)Genel

Editör Kullanımı, Şablon Özelleştirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak İşlemleri, Sanal Tartışma, E-Posta, Veri Bankası İşlemleri, Yayın Rezervasyon İşlemleri, Rezervasyon Talep Formu, Arşiv İşlemleri, Kütüphane İşlemleri, Tabiplik İşlemleri.

5- İdari Yargı İşlemleri Eğitimi

a) Eğitimin Amacı:

Kullanıcılara, İdari Yargı İşlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

b) Eğitim Konuları: aa)Fonksiyonel

Evrak, Hazırlık, Karar, Tebligat, Posta, Bilirkişi, Keşif, Duruşma, Dosya, Diğer, İtiraz, Temyiz, Talimat, Harç Masraf, Raporlar, Genel İşlemler, Kamu Görevlileri/4483, Tevzi İşlemleri, Taşra İşlemleri, Harç Masraf, Toplu Harç Masraf, Toplu Reddiyat, Kasa/İptal İşlemleri, Banka İşlemleri, Tanımlama İşlemleri.

bb)Genel

Editör Kullanımı, Şablon Özelleştirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak İşlemleri, Sanal Tartışma, E-Posta, Veri Bankası İşlemleri, Yayın Rezervasyon İşlemleri, Rezervasyon Talep Formu, Arşiv İşlemleri, Kütüphane İşlemleri, Tabiplik İşlemleri.

6- Tedarik, Finans, Analitik Bütçe Ve Malzeme İşlemleri Eğitimi

a) Eğitimin Amacı:

Kullanıcılara, analitik bütçe, finans, malzeme ve tedarik faaliyetlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

b) Eğitim Konuları: aa)Fonksiyonel

Tedarik, Tanımlamalar, Satın alma ve Sipariş, Raporlar Finans, SGK'ya Bağlı Personel Bordrosu Muhasebeleştirme, Bordro Fiş Satırları Tanımlama, Bordro Alanları ve Fiş Satırları Karşılıkları Tanımlama, Analitik Bütçe, Analitik Bütçe Tanımlama İşlemleri, Analitik Bütçe Hazırlık İşlemleri, Analitik Bütçe Denetim İşlemleri, Bütçe Uygulamalarının İzlenmesi, Yatırım İşlemleri, Yolluk İşlemleri, Kovuşturma İşlemleri, Cezaevi İzleme Kurulu İşlemleri, Fatura Ödeme İşlemleri, Personel Tahakkuk, Tanımlama, Bordro, Özel Gider İndirimi, Yol Tazminatı, Parametreler, SGK Tahakkuk, Tanımlamalar, Puantaj, Bordro, Özel Gider

İndirimi, SGK, Ücret Artışları, Emeklilik İşlemleri, Malzeme İşlemleri, Stok İşlemleri, Araç İşlemleri, Yemek İşlemleri, Demirbaş İşlemleri, Raporlar.

bb)Genel

Editör Kullanımı, Şablon Özelleştirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak İşlemleri, Sanal Tartışma, E-Posta, Veri Bankası İşlemleri, Yayın Rezervasyon İşlemleri, Rezervasyon Talep Formu.

7- Personel, Eğitim, Kamp, Lojman, Avukatlık İşlemleri Eğitimi

a) Eğitimin Amacı:

Kullanıcılara, personel, eğitim, kamp, lojman ve avukatlık işlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

b) Eğitim Konuları:

aa)Fonksiyonel

Personel, Atama, Kadro, Terfi İşlemleri Personel Eğitimi, Genel Parametreler, Kurs Faaliyet İşlemleri, Hükümlü Eğitimi İşlemleri, Raporlar, Kamp, Kamp Faaliyetleri Raporlar, Lojman, Tanımlamalar, Lojman Tahsis ve İzleme İşlemleri, Raporlar Avukatlık, Tanımlama, Stajyer İşlemleri

bb)Genel

Editör Kullanımı, Şablon Özelleştirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak İşlemleri, Sanal Tartışma, E-Posta, Veri Bankası İşlemleri, Yayın Rezervasyon İşlemleri, Rezervasyon Talep Formu.

Bu programlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülecektir.

III- ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

a- İnsan Hakları ile mesleki konulardaki dersler öncelikle hakim ve Cumhuriyet savcıları, yüksek mahkeme üyeleri ile avukatlar tarafından verilecektir. Bu kişilerin iş ve kadro durumları müsait olmadığında veya gerek görülen hallerde eğitimler, mesleki konulardaki uzman akademisyenler ya da yetişkin eğitimi konusunda eğitilen yazı işleri müdürleri ve şube müdürleri tarafından verilecektir.

b- Dil bilgisi ve bilgisayar dersleri için, Milli Eğitim Bakanlığı branş öğretmenleri görevlendirilebilir. Bakanlık bünyesinde bu branşlarda eğitim görmüş görevliler olduğu takdirde öncelikle bunlardan yararlanılacaktır.

c- Özel uzmanlık gerektiren konularda, konunun uzmanlarından da yararlanılacaktır.

d- Eğitim Dairesi Başkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi eğitimleri ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim vermek üzere görevlendirilecek eğitici eğitimi almış öğretim görevlileri kadrosu oluşturulacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

I- HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDE SINAV YAPILMASI

Kurs şeklinde uygulanan eğitim sonunda sınav yapılabilir. Sınav öngörülmesi halinde; sınavın şeklini, usulünü ve sınav komisyonunu belirlemeye Eğitim Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

II- EĞİTİM GİDERLERİ

Hizmet içi eğitimde görevlendirilecek öğretim elemanlarının ve katılanların ücretleri, harcırah ve sair ödenekleri, Bütçe Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ödenecektir. Personelin hizmet içi eğitiminde görev alacak hakim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer öğretim görevlilerine ve eğitime katılanlara bu ücretler Genel Bütçeden ödenecektir.

Ancak; eğitim programlarının uygulanmasında Başbakanlığın halen yürürlükte bulunan veya yıl içinde çıkarılabilecek olan tasarruf genelgeleri ile getirilebilecek olan sınırlandırmalar saklıdır.

III- YÜRÜRLÜK TARİHİ

Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği uyarınca, "Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı"nın onaylanmasından sonra eğitim çalışmalarına başlanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz