Resmi Gazetede yayımlandı. Öğretim elemanı ilanları yayınlanmaya başlayacak

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile öğretim elemanı atama izinlerinde yetki belirsizliği sona erdi...Altmış gün içerisinde norm kadro yönetmeliği yürürlüğe konulacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Eylül 2018 07:54, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59
Resmi Gazetede yayımlandı. Öğretim elemanı ilanları yayınlanmaya başlayacak

Hatırlanacağı üzere, dün yayımlanan haberimizde; Yükseköğretim Kurulunun, izin verme yetkisinin kaldırılması ile birlikte yaklaşık üç aydır öğretim elemanı ilanları yayımlanmadığı ve adayların açıklama beklediğini dile getirmiştik.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi ile 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine şu fıkra eklenmiştir;

"Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır."

Ayrıca, düzenlemede belirtilen yönetmelik çıkartılana kadar işlemlerin aksamaması için geçici bir düzenleme eklenmiş;

"Yükseköğretim kurulunca 11 inci maddenin 4 üncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir."

DEĞERLENDİRMELER

1- Öğretim elemanı atamaları ile ilgili yetki belirsizliği giderilerek altmış gün içerisinde YÖK tarafından çıkartılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre kadrolara atama yetkisi "YÖK'ten izin alma şartı kaldırılarak" üniversitelere devredilmiştir.

2- Norm kadro yönetmeliğinin 60 (altmış) gün içerisinde yürürlüğe konulacaktır.

3- "Yönetmelik yayımlanana kadar yükseköğretim kurumları atama yetkisini kullanabilir" şeklinde yapılan geçici düzenleme ile ilan edilecek kadroların daha fazla beklemesinin önüne geçilmiştir. Ancak, geçici olarak üniversitelere verilen yetkinin kararnamede "kullanabilir" şeklinde geçmesi sebebiyle, yönetmelik yayımlanana kadar ki işleyişe dair Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklama yapılacağını değerlendiriyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber