POMEM'de yaş düzenlemesi, TBMM'ye sunuldu

Memurlar.net'te daha önce gündeme getirilen POMEM'de yaş düzenlemesi, Ak Parti tarafından TBMM'ye sunuldu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Ekim 2018 12:41, Son Güncelleme : 10 Ekim 2018 17:48
POMEM'de yaş düzenlemesi, TBMM'ye sunuldu

PAEM veya PMYO'ya girişlerde yapılan yaş düzenlemesinin bir benzerinin POMEM'lere girişti de yapılması gerektiği yönündeki talep, memurlar.net tarafından gündeme getirilmişti. Tıklayınız.

POMEM'lere girişi düzenleyen 3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesinin ikinci fıkrası şu şekildedir:

"Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar. Toplam kontenjanın %20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu da bu fıkrada belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir."

Ak Parti'nin 10 Ekim 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunduğu teklif şu şekildedir:

"Madde 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ""taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın" ibaresi "taban puanı almış olan erkek ve kadın" şeklinde değiştirilmiştir."

DEĞERLENDİRME

Yapılan düzenlemeyle yaş belirleme sonusundaki takdir hakkı bütünüyle İçişleri Bakanlığı uhdesine alınmakadır. Bu teklifin yasalaşması halinde, sadece 31 Aralık atrihi değil yaşın 30 veya daha yüksek olup olmayacağına da, İçişleri Bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle belirlenecektir.

50 maddelik torba kanunun tam metni

Bu Habere Tepkiniz