Kaçakçılıkta, soruşturma aşamasında görev alan tüm personele ikramiye ödenecek

Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre, kaçak eşya, uyuşturucu gibi maddelerin yakalayan personelin yanı sıra, soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan personele de el koyma ikramiyesi verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Ekim 2018 17:32, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58
Kaçakçılıkta, soruşturma aşamasında görev alan tüm personele ikramiye ödenecek

Kaçak eşya, uyuşturucu gibi maddelerin yakalayan personele nasıl elkoyma ikramiyesi ödeneceği, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenmiştir.

Ancak Kanunun 34. maddesinde, elkoyma ikramiyesinin sadece yakalamayı bizzat ve fiilen yapanlara verilmesi öngörülmüştür.

Ak Parti'nin, 10 Ekim 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre, elkoyma ikramiyesi yakalamayı bizzat ve fiilen yapanların yanı sıra, soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen elkoyma işleminde yer almayan personele verilecek.

Kanun teklifine göre, elkoyma ikramiyesi;

- Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlardan yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanların yanı sıra;

- yapılan soruşturmada iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması,

- gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya

- bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle,

katkı sağlayanlara da verilecektir.

İŞTE KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN MADDE

MADDE 34- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "elkoyanlara" ibaresi "el koyma ikramiyesine hak kazananlara" şeklinde, "elkoyanların" ibaresi "elkoyma ikramiyesine hak kazananların" şeklinde; ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde; dördüncü fıkrasında yer alan "el koyanlara" ibaresi "el koyma ikramiyesine hak kazananlara" şeklinde; altıncı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine" ibareleri "el koyma ikramiyesine hak kazananlara" şeklinde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyma ikramiyesine hak kazananlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlardan yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanlar ile yapılan soruşturmada iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar elkoyma ikramiyesine hak kazanır."

"(8) Cumhurbaşkanınca belirlenecek birim miktarını aşmayan uyuşturucu veya uyarıcı madde yakalamalarında, kamu davası açılmasını müteakip ve kabul edilen iddianame sayısı üzerinden, örgütlü suçlarda muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara, bireysel suçlarda ise sadece el koyma ikramiyesine hak kazananlara, Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer, tek seferde ikramiye olarak ödenir. Bu durumda birinci fıkranın (b) bendi kapsamında ayrıca ikramiye ödemesi yapılmaz.

(9) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ikramiye ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı 3.000 gösterge rakamının olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması durumunda ikramiye talep dosyası hazırlanmaz."

Kanun teklifinin gerekçesi

MADDE 34- Mevcut durumda kaçak eşya, uyuşturucu gibi maddelerde yakalamayı bizzat ve fiilen yapanlara ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Düzenleme ile soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen elkoyma işleminde yer almayan personelin de ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır. Elkoyma ikramiyesinden kimlerin yararlanacağı detaylı olarak tanımlanmış ve genele şamil olmaması amacıyla sınırlandırılmıştır.
Sokak düzeyinde gerçekleşen operasyonlarda ise küçük miktarlarda uyuşturucu, uyarıcı veya hayal gösterici maddeler ele geçirilmekte ve çok sayıda şüpheli yakalanmaktadır. Her ne kadar çok sayıda şüpheli (satıcı, taşıyıcı, kullanıcı, vb.) yakalanmış olsa da yakalanan madde miktarlarının az olması sebebiyle operasyonda katkısı bulunan muhbir ve elkoyanlara ikramiye dosyası düzenlenememektedir. Sokak düzeyinde faaliyet yürüten uyuşturucu tacirlerine müdahale etmek oldukça güçtür. Bunların organizasyonlarını ortaya koyabilmek adına muhbir motivasyonunun önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle örgütlü düzeyde sokak ticaretine muhbir ve hak edenlere, bireysel sokak ticaretinde ise elkoyanlara ikramiye ödenmesi sağlanmıştır.

Kanun maddesinin şuanki hali

(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Elkoyma ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar hak kazanır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber