1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları

27 Mayıs 2019 00:20
Yazdır
MEB'den 2019 yılı merkezi sınav ve bursluluk sınavı açıklamaları

01 Haziran 2019 tarihinde 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, 02 Haziran 2019 tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11' inci sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Merkezi Sınav iki oturum halinde uygulanacak, Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. İOKBS ise saat 10.00 'da başlayacaktır.

Merkezi Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. İOKBS' de ise 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınav öncesi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ile okul müdürlüklerinde salon görevlilerine yönelik yapılacak toplantılara gerekli önem verilecektir. Sınav görevi olan bütün ilgililerin toplantılara katılmaları sağlanacaktır.

Bahsedilen sınavlarla ilgili sınav giriş yerleri belirlenmiş ve baskı işlemleri tamamlanmıştır. Bu sınavlarda öğrencilerin belirlenen binadaki salon ve sırada sınava girmesi esastır.

1. Sınavlara başvuran öğrencilerden;

- Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren,

- Başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan,

- Ailesi tarım işçisi olarak çalışan

öğrencilerin durumları,

Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, başvurusu kabul edilenler bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır. Bu durumda olan adaylar için Merkezi Sınavda her bina için 20 (yirmi) adet yedek sınav evrakı diğer sınav evrakı ile birlikte gönderilecektir. Bu evraklar, gerektiğinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler için ve baskı hatası durumunda kullanılacaktır.

2. Sınavlara başvuran ve Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından süresi içinde özel eğitim ihtiyacı sisteme işlenmeyen;

-Hiç görmeyen ya da büyük punto sınav evrakı gibi özel hizmet alması gereken,

-Evde, hastanede veya cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan ve sınava girmesi gereken

öğrencilerin durumları,

25.05.2019 tarihine kadar kurumumuza ulaştırılması durumunda gerekli sınav evrakı hazırlanarak ilinize gönderilecektir.

3. Sınavlara başvuran ve farklı yabancı dil (Fransızca, İtalyanca, Almanca) ya da farklı din mensubu öğrencilerden;

-Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren,

-Başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan,

-Ailesi tarım işçisi olarak çalışan

öğrencilerin durumları,

25.05.2019 tarihine kadar kurumumuza ulaştırılması durumunda gerekli sınav evrakı hazırlanarak ilinize gönderilecektir.

Yukardaki durumlar dışında sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav hizmeti alması gereken öğrencilerden daha önce Genel Müdürlüğümüze bildirilmeyenlerin durumlarına uygun hizmeti alabilmeleri için gerekli işlemler kılavuzun ilgili hükümlerine göre Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca yapılacaktır. Kılavuza göre öğrencinin tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda yedek salon evrakıyla sınava alınacaktır. Öğrencinin sınava girdiği salon yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak ayrıca Komisyon kararının aslı sınav dönüş kutusuna konulacaktır. Bu durumdaki öğrencilerle ilgili işlemler Bölge Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla yapılacağı için bu konularla ilgili Genel Müdürlüğümüze resmi yazı gönderilmeyecektir.

İOKBS'de öğrenci yerleştirmeleri sınıf seviyelerine göre yapılmıştır. Yedek olarak sınava girecek öğrenci yerleştirmesinde binada yerleşen sınıf seviyesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Binada bulunan her sınıf seviyesi için 4 (dört) adet yedek sınav evrakı diğer sınav evrakı ile beraber gönderilecektir. Bu evraklar, gerektiğinde yedek olarak sınava girecek öğrenciler için ve baskı hatası durumunda kullanılacaktır. İOKBS' de ayrıca bütün sınav merkezlerine ilçe yedek kutusu gönderilecektir. Bu kutuda sınav yapılacak her sınıf düzeyi için 4'er tane sınav evrakı yer alacaktır. Bahsedilen yedek kutular, ihtiyaç duyulması halinde Bölge Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla kullanılacaktır. Bunun dışında bu kutular sınav binalarına gönderilmeyecek olup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü saklama odasında muhafaza edilecektir.

Yedek salonda sınava girmek için başvuran öğrencilerin kayıtlı oldukları okuldan aldıkları fotoğraflı, onaylı giriş belgesini ibraz etmeleri esastır. Sınava başvurusu olmayan öğrenciler hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır. Yedek salonda sınava girmesi uygun görülen öğrencilerin kimlik bilgileri, kayıtlı oldukları okuldan aldıkları fotoğraflı sınav giriş belgesinden kontrol edilecektir. Yedek salonda sınava girecek öğrencilerin cevap kağıtlarına aday bilgilerini yazmaları ve T.C. kimlik numaralarını ilgili bölüme kodlamaları gerekmekte olup kodlamaların doğru yapıldığı salon görevlilerince kontrol edilmelidir. Cevap kağıdındaki kimlik bilgileri eksik veya hatalı olan öğrencilerin cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca bu öğrencilerin geçerli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav esnasında alacakları tedbirler ve kullanacakları süreler sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda MEBBİS- Bina Bilgileri Modülü altında, Kurum İşlemleri menüsünde yer alan Kurum Raporları bölümünden "Salon Aday Yoklama Listesi"nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bina sınav komisyonunca bu listelerden 2 (iki) adet çıktı alınarak biri sınav salonu kapısına asılacak, diğeri ise sınav güvelik poşeti ile birlikte salon başkanına teslim edilecektir. Salon görevlilerinin öğrencinin alacağı hizmet ve sınav süresine dikkat ederek öğrencileri salonda tutması gerekmektedir.

Merkezi Sınavda;

a) Ek süre verilen engelli adaylarda;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika

olarak uygulanacaktır.

b) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan adayların birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler okul idarelerince yapılacaktır.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrencilerin bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun mutlaka duyurulması gerekmektedir.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler Merkezi Sınav için en geç saat 09.00'da, İOKBS için de 09.30'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması sağlanacaktır.

Geçerli kimlik belgesi, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. (Onbeş yaşından küçüklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunması gerekmemektedir. )

Sınavda görevliler dışındaki kişiler ile öğrenci velilerinin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

Merkezi Sınavda, sözel bölüm ve sayısal bölümün sınav evrakı ayrı sınav güvenlik poşeti ile poşetlenerek kutulanmıştır. Sınav güvenlik poşetlerinin üzerinde ait olduğu bölüm belirtilmiştir. Her bölümde yapılacak sınav için o bölüme ait sınav evrak kutusu süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı bölüme ait sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik kutu ve poşetlerinin kendi bölümü haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava alınmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. İlk 15 dakikadan sonra gelen adayları sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

Okullarda emniyet görevlileri tarafından öğrencilere üst araması yapılmayacaktır. Ancak sınav yapılan okullarda genel asayişin sağlanması ve sınav evrakının okula intikalinden sınav sonrası sınav evrakı nakil görevlisine teslimine kadar her okulda emniyet personeli bulunacaktır.

Salon görevlileri, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kağıdına doğru kodladıklarını kontrol edecek, kitapçık türlerini ve girmedi bilgilerini sınıf yoklama listesine doğru ve eksiksiz olarak kodlayacaktır. Bu hususu, bina sınav sorumluları sınavdan önce yapılacak toplantıda sınav görevlilerine bildirmeleri önem arz etmektedir.

Salon görevlileri tarafından cevap kağıtları, sınıf öğrenci listesi, hazırlanan tutanaklar ve benzeri sınav evrakını sınav güvenlik poşetine koyacak, poşetin ağzını sınav salonunda öğrencilerin önünde kapatacak ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edecektir.

Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Merkezi Sınavın her iki bölümü ile İOKBS tamamlandıktan bir saat sonra, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları bina sınav komisyonu tarafından verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Sınavlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve sınav uygulamalarında bu durumda olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamalarına dikkat edilecektir.

Sınavlarda bu öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilecek okuyucu ve kodlayıcı öğretmenler, öğrencinin engel durumuna göre, matematik dili okumayı bilen ve yabancı dil okumaya yatkın olanlardan seçilecektir.

Öğrencilerin engellerinden dolayı sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınavda verilecek destek ve hizmetler, her iki sınav kılavuzunun ilgili bölümünde yer alan talimatlara uygun olarak verilmesi sağlanacaktır.

Sınavlarla ilgili duyurular www.meb.gov.tr internet adresinde sürekli olarak yayımlanacaktır. Öğrencilerin, velilerin sözü edilen internet adresini takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda MEB İletişim Merkezi "MEBİM 444 0 632" hattına başvurmaları gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
02:10 - Erciş'te terör soruşturması: 8 tutuklama02:09 - Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de00:04 - Geliştirme ödeneğinde görevlendirme süreleri00:03 - 22 Ekim 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Simfer ile az enerji, çok ısı23:47 - 3 bin yıllık 'Asur mührü' kazılarda ortaya çıktı23:40 - Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı23:33 - Eski futbolcuların demanstan ölme riski daha fazla23:27 - Altın Top adayları açıklandı23:21 - Herkes merakla bekliyordu! Talihli parasını teslim aldı
23:16 - Konya'da minibüs otomobille çarpıştı : 2 ölü, 11 yaralı23:11 - Bingöllü çocuklar 'ana dillerini' okulda öğreniyor23:06 - Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi23:01 - Kapıkule'den günlük araç çıkış sayısı rekora ulaştı22:56 - Polisin kolunu ısırmıştı, şimdi de hakaret etti22:50 - Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı 'özel bir sitede' yakalandı22:44 - AK Parti'den, CHP'li Soyer'in 'Kıbrıs' açıklamasına tepki22:38 - Kars'a şehit ateşi düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayı nasıl buluyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam