1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik.
03 Haziran 2019 02:32
Yazdır
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/9/1993 tarihli ve 21706 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

Madde 20 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak kaydıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar Müfettişliğe atanırlar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yabancı dil sınavının yapılması yerine, 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil bilgisi tespit sınavı sonucunda alınan puan esas alınabilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "Makine," ibaresinden sonra gelmek üzere "İnşaat," ibaresi eklenmiştir.

"b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar ve her halükarda sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 - Müfettiş yardımcılarının ahlaki, sıhhi, mesleki yetersizlik veya meslekle bağdaşmayacak tutum ve davranışlarının yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile ispatlanması hallerinde bu kişiler yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Kısmının Üçüncü Bölüm başlığı "Yeterlik Sınavı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan "tayin edilen" ibaresi "atanan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (i) fıkrasında yer alan "mütalaanın birer nüshası" ibaresi "mütalaa" şeklinde, (c) ve (f) fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) fıkrasında yer alan "takım halinde iki nüsha olarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"c) Cevaplı teftiş raporları, Kurum Merkez birimlerinin teftişlerinde ihtiyaç doğrultusunda en az bir, bağlı birimlerin teftişlerinde iki nüsha olarak düzenlenir.

Merkez birimlerinde ve bağlı birimlerde rapor en çok 15 gün içinde cevaplandırılmak üzere teftiş edilen yerin amirine tevdi ve tebliğ olunur.

Rapor, teftiş edilen yerin cevabı ile bu cevap üzerine Müfettiş tarafından yazılan son mütalaa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir."

"f) Nitelikleri ve kuruluş yetkileri bakımından müteaddit işletmeleri veya şubeleri olan taşra veya Merkez birimlerinin bu işletmeleri veya şubeleri, kendilerine yeterli sayıda nüsha olarak tevdi ve tebliğ edilen cevaplı teftiş raporuna karşı 15 gün içinde hazırlayacakları cevabı, bağlı oldukları birime gönderirler.

Taşra veya Merkez birimi, bunları 15 gün içinde inceleyip bağlı birimin cevabına iştirak ediyorsa bu husus açık bir biçimde, iştirak etmiyorsa sebebini ve bu konudaki görüşünü Müfettişe göndereceği cevapta belirtir ve cevabına bağlı birimden aldığı cevabı da ekler."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yer alan "üç nüsha olarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üç" ibaresi "bir" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "PTT makbuzları ve listesi ile uçak bileti" ibaresi "harcama belgeleri liste halinde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin başlığında yer alan "AYRILIŞLARI İLE ADRESLERİNİ" ibaresi "AYRILIŞLARINI" olarak, birinci fıkrasında yer alan "telgraf veya teleksle" ibaresi "yazı ile" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yazı ve" ibaresi "bilgisayar," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Maden," ibaresinden sonra gelmek üzere "Jeoloji, Jeofizik, Kimya," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
13:53 - Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar13:50 - Güneydoğu'nun LGS'deki gururları13:47 - e-devlet de 'engelsiz' olacak13:45 - İBB'de yarın, devir teslim töreni yapılacak13:44 - Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davası: 1 ceza, 3 beraat istemi13:40 - Üçüncü çeyrekle birlikte Türkiye ekonomisi büyüme trendine girecek13:31 - Jandarma'dan ince çalışma, hırsızları 'ayak izi'nden yakaladı13:28 - Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak13:24 - 2. Çiftlikbank vakası... Polis ve asker de dolandırıldı13:20 - Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor
13:18 - Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'sosyal medya' uyarısı13:14 - Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin avro ile kayıplara karıştı13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip gasp etti, tutuklandı13:05 - 15 Temmuz sonrası Konya'da ilk tatbikat12:55 - FETÖ sanığı eski yüzbaşıya hapis cezası12:46 - Eğitim verecek robotlar geliyor12:44 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
23 Haziran 2019 İstanbul BBB seçim sonuçlarını nasıl buldunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam