1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim ve araştırma görevlisi kadrolarında liyakat nasıl sağlanır?

Yükseköğretim Kurulunun, öğretim üyelerinin yanı sıra öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında liyakatı sağlaması gerekiyor.
04 Mart 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Öğretim ve araştırma görevlisi kadrolarında liyakat nasıl sağlanır?

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu" uygulamaya konuldu. Söz konusu platform ile doktoralı insan kaynağının Türk yükseköğretim sisteminde şeffaf ve liyakat odaklı istihdama katkı sağlaması hedeflenmektedir. Doktoralı insan kaynağı ile doktor öğretim üyesine ihtiyaç duyan üniversiteler bu platformlar üzerinden birbirleriyle etkileşime geçebilecektir. Söz konusu projenin öğretim üyesi kadrolarında liyakat temelli yaklaşımlara vesile olmasını ve üniversitelerde yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.

Diğer taraftan, öğretim üyesi kadrolarında liyakat ve şeffaflık arzulanırken, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında son iki yıldır çok ciddi sorunların olduğunu görüyoruz. Yükseköğretim Kurulunun, 2018 yılında yaptığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte ilanların özel şartlarını kontrol etme hususunda tamamen devre dışı kalması ve bu önemli yetkinin üniversitelere bırakması çok ciddi suiistimalleri de beraberinde getirmiştir.

YÖK Başkanı Yekta SARAÇ, Akademik Kariyer Liyakat Projesinin tanıtımında bu sorunun farkında olduklarını, "Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakati önceleyerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını" belirtti.

Bu kararlara katkı vermesi ve arzulanan liyakat projesinin tabana yayılması amacıyla öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında yaşanan sorunları örnekleriyle ve kanıtlarıyla birlikte size dört başlıkta sunmak isteriz.

A) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA ÇALIŞMA ALANI YAZILMASI

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin açık hükmüne rağmen; bazı üniversitelerimiz öğretim görevlisi kadrolarının özel şartına "çalışma alanı" yazmak suretiyle başvuruyu sınırlandırmakta, belirli bir adayı tarif etmektedir. Hal böyle olunca, aşağıdaki tablodan yıl sonunda ilan edilen bazı kadroların sonuçlarına bakıldığında yazılı sınavlara 1-2 kişinin girdiği görülmektedir.

Bu durum, sınırlı sayıda üniversitenin uygulaması gibi görülse de, kötü örneklerin yayılma etkisi çok daha hızlı olabilmektedir. Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulunun özel şartlarla rekabeti engelleyen bu türden alımların önüne geçmesi bir keyfiyet değil zorunluluktur.

ÜNİVERSİTE

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM-PROGRAM

UNVAN

ÖZEL ŞART

SINAVA GİREN ADAY

SAYISI

SONUÇLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri MYO

İlk ve Acil Yardım

Öğr. Gör.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu, Beden Eğitimi ve

Spor Öğretiminde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sosyal anksiyete alanında çalışmış olmak.

2

TIKLAYINIZ.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi Programı

Öğr. Gör

Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında Tezli Yüksek

lisans yapmış olmak, TSE deney ve kalibrasyon laboratuvar

yeterliliği eğitimleri almış olmak,

tavukçuluk ve balıkçılık "su ürünlerinde genetik çalışmalar

ve gıdalarda DNA barkodlama "konusunda yurtiçi ve

yurtdışı deneyimi bulunmak.

1

TIKLAYINIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi Programı

Öğr. Gör

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans ve tezli yüksek

Lisans Mezunu olmak, belgelendirmek şartıyla uçak imalatında kullanılan

çinko stanat malzemesi ile ilgili araştırma yapmış

olmak, uygulamalı kaynak teknikleri belgesi almış olmak

1

TIKLAYINIZ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Yeşilyurt MYO

Endüstriyel Cam ve Seramik

Öğr. Gör

Geleneksel Türk El Sanatları bölümü lisans mezunu olmak,

Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatlarında

tezli yüksek lisans yapmış olmak,

belgelendirmek kaydıyla kamu kurumunda

en az 5 (beş) yıl Hüsnü Hat eğitimi vermiş olmak

1

TIKLAYINIZ

Dokuz Eylül Üniversitesi
Efes MYO

Gıda Teknolojisi

Öğr. Gör.

Kimyada tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteler

üzerinde çalışmaları olmak.

2

TIKLAYINIZ

Bozok Üniversitesi

Sosyal Bilimler MYO
Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör

İşletme, Bankacılık ve Finans veya Matematik bölümlerinin

birinden lisans mezunu olup, İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış,

yükseköğretim kurumlarında ders verme ve çok kriterli

karar verme yöntemleri ile ilgili tecrübeli olduğunu belgelendirmek.

1

TIKLAYINIZ.

B) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARININ KİŞİYİ TANIMLAMASI

Araştırma görevlisi kadrolarının; akademinin ilk basamağı, öğretim üyesi kadrolarının ise kaynağını oluşturduğu kuşkusuzdur. Bu kadrolara atananlar, doktora sonrası ilişikleri kesildiğinden, rekabetin en yüksek düzeyde olması ve tabiri caizse en nitelikli genç mezunların alınması hedeflenmelidir.

Nitekim, üniversitelerin büyük çoğunluğunda bu amaçlanırken, öğretim görevlisi kadroları için belirttiğimiz türden çalışma alanı yazılması hususu araştırma görevlisi kadrolarına da yayılmıştır. Bazı üniversiteler, araştırma görevlisi kadrolarında başvuruları sınırlandırarak Yönetmeliğe aykırı işlem yapmaktadır.

Bir kişinin şartlarını taşıdığı araştırma görevlisi alımının, "kişiye özel" olduğunu tescillemekten başka izahı mümkün değildir. Aşağıdaki tablodan görebileceğiniz üzere, ilanlarda yer alan özel şartlardan dolayı, yazılı sınavlara birkaç aday girebilmiştir. Bu durum, akademik kariyerine devam etmek isteyen kişilerde büyük bir hayal kırıklığına sebep olmaktadır. Yükseköğretim kurulunun, liyakatı öncelikle buralarda sağlaması gerektiğinden bu unvandan alımlar için kesinlikle tedbir alınması gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM-PROGRAM

UNVAN

ÖZEL ŞART

SINAVA GİREN ADAY

SAYISI

SONUÇLAR

Marmara Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Mekanik ABD

Arş. Gör.

Makine Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES puanı en az 80, Yabancı Dil

(İngilizce) puanı en az 80 olmak; Geometrik optimizasyon

konusunda en az lisans seviyesinde çalışma yapmış olmak.

1

TIKLAYINIZ.

Marmara Üniversitesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Polimer ABD

Arş. Gör.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,

Plastik kompozitleri üzerine tezli yüksek lisans yapmış,

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında Doktora yapıyor olmak.

YÖK'ün kabul ettiği İngilizce yabancı dil sınavlarından en az 60 puan almış olmak

3

TIKLAYINIZ.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı ve Değişme ABD

Arş. Gör.

Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve sosyoloji bölümlerine

bağlı bir lisansüstü programda yüksek lisans yapıyor olmak, göç

sosyolojisi alanında bilimsel bir çalışması bulunmak ve

saha deneyimine sahip olmak.

2

TIKLAYINIZ

Mersin Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Arş. Gör.

Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.

Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler alanında doktora yapıyor olmak

1

TIKLAYINIZ.

Gaziantep Üniversitesi

İİBF

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Arş. Gör

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak.

Akıllı Kentleşme üzerine tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak.

1

TIKLAYINIZ.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olup aynı

alanda doktora yapıyor olmak. Ölçme ve Değerlendirme

konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

TIKLAYINIZ

Hitit Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Arş. Gör

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak,

belgelendirmek kaydıyla sporla ilgili projelerde görev almış

olmak, Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında tezli yüksek lisans

yapmış olmak, Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapıyor olmak

3

TIKLAYINIZ.

Trakya Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim Sanatları

Arş. Gör

İletişim ve Tasarım veya Görsel Kültür alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Üç boyutlu animasyonlar konusunda deneyimli olmak.

1

TIKLAYINIZ

C) TECRÜBENİN BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAMASI

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." ifadesi bulunmaktadır.

Yönetmelikteki hüküm, ilanlarda yer alan tecrübe şartının doğrudan bir adayı tarif etmemesi, geniş bir katılıma imkan vermesini amaçlamaktadır. Bazı üniversiteler tecrübe şartını daha sınırlı düzeyde tutarken, bazıları ise doğrudan belirli bir adayı tarif edecek şekilde süreler belirlemektedir.

Bu durum, sınavlara çok az sayıda adayın girmesine neden olduğu gibi, kişiye özel hale getirilmesi amaçlanan ilanlar için bir araca dönüşmüştür.

ÜNİVERSİTE

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM-PROGRAM

UNVAN

ÖZEL ŞART

SINAVA GİREN ADAY

SAYISI

SONUÇLAR

Kocaeli Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör

İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi İşletme Bölümü lisans ve İşletme tezli yüksek lisans mezunu olup Üniversitelerde en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak

1

TIKLAYINIZ

D) BÖLÜM/PROGRAMLA İLGİSİZ ALANLARIN YAZILMASI, İLGİLİ ALAN MEZUNLARININ ÖNÜNÜN KESİLMESİ!

Üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarındaki en büyük sorunlarından birisi de bölümlerde/programlarda ilgili alan mezunlarına imkan vermek yerine, istenilen adayı almak amacıyla ilgisiz bölümlere şans verilmektedir.

Bu durum, kişiye özel ilanı oluşturmanın başka bir türden yolu olmuştur. Aşağıdaki tablodan bir takım örnekler üzerinden bakabileceğiniz üzere, farklı bölümlere şans verilerek adaylar tarif edilmekte, bunun sonucunda da az sayıda adayın müracaatına imkan verilmektedir.

ÜNİVERSİTE

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM-PROGRAM

UNVAN

ÖZEL ŞART

SINAVA GİREN ADAY

SAYISI

SONUÇLAR

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Arş. Gör

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans mezunu olup

Üretim yönetimi ve pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

TIKLAYINIZ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı

Öğr. Gör

İşletme lisans mezunu olup uluslararası ticaret

ve lojistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

3

TIKLAYINIZ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Öğr. Gör

Biyomühendislik lisans bölümü mezunu olmak

ve Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

TIKLAYINIZ.

Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir MYO

Harita ve Kadastro

Öğr. Gör

Ekonometri lisans mezunu, ekonometride tezli

yüksek lisans yapmış olmak. Alanı ile ilgili çalışması olmak.

6

TIKLAYINIZ

Trakya Üniversitesi

Edirne Teknik Bilimler MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör

Fizik lisans mezunu olup, fizik alanında tezli

yüksek lisans yapmış olmak. En az B sınıfı iş

güvenliği uzmanlık belgesine sahip olmak.

4

TIKLAYINIZ

Bizim sadece bir kısmını ortaya koyabildiğimiz somut örneklerinde de görüldüğü üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında söz konusu Yönetmelik bu ilanların belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde yapılmasını şart (!) koşarken Üniversiteler tarafından yayımlanan ilanlar kontrolden geçmediğinden bir şikayet söz konusu olup ilgililer tarafından da bu süreç takip edilmedikten sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu bu duruma gözlerini kapatarak (!) Hatta yönetmeliğe uygunluk haricinde KDK'dan mevzuata aykırı öğretim görevlisi alımına iptal tavsiyesi! haberimizde de görüleceği üzere hukuka aykırılıkların da yapıldığı örnekleri de ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Akademik alandaki atamalarda liyakatten çok söz edilir. Ne yazık ki gündeme getirdiğimiz bu ilanlarda atamaların çoğu zaman liyakate göre olmadığını görüyor ve şahit oluyoruz. Zaman zaman buradan gündeme getirdiğimiz örneklerde olduğu gibi, belli bir kişiyi işaret eden kadro ilanları, eş, akraba, yakın çevre ve tanıdık kişilerin liyakate bakılmaksızın atanmaları gibi örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Bu durumlarda gün geçtikçe hak, hukuk ve adalet kavramlarının zedelenmesiyle sonuçlanarak, bu olumsuzluklarda eğitim kalitesinde azalmaya, bireyler arası çatışmaya ve akademik ortamdaki üretkenliğin verimsizleşmesine ve kaliteden yoksun eserlerin çıkmasına neden olmaya başlamıştır.

Sonuç olarak, yükseköğretim kurumlarının yöneticileri özerk olmalarından kaynaklı yetkilerini ortaya bilimsel bir eser üretmek için kullanmak yerine kişiye özel ilanlar çıkma konusunda birbirleri ile yarışmayı bırakmadıkları veya bu tür alım yapılan yerlerde yetkililer tarafından ciddi yaptırımlar uygulanmadıktan sonra sadece kağıt üzerinden öteye gidemeyecek "liyakat" kavramının ön plana çıktığı ilanları görmekten gittikçe uzaklaşılacaktır.

Denetlemek ya da soruşturmak bir öncül ya da öncelik değil, tedbirler alındıktan sonra ortaya çıkan art niyetli durumlara yaptırım uygulamak için kullanılan bir araç olmalıdır. Ancak Yükseköğretim sistemimizde sorunun kanyağı çözülmeden ve dahi soruna sebep olan yapı iyileştirilmeden sopanın ucunu gösterme yöntemine başvurulur olmuştur.

Çalışma hayatında önemli değerlerden biri olan liyakat kelimesi iyi ve doğru olan birçok özelliği kapsamaktadır. Yükseköğretimde bazı özellikler tek başına yeterli olmadığından kişinin eğitimli ve adil olması, diğer bir değişle "ehliyet" sahibi de olması liyakatın diğer önemli özellikleridir.

"Liyakat" ve "ehil" olma durumunun sağlanması verimliliği arttıracağı gibi adaleti ve barışı sağlayacağından akademisyenliğin ilk adımı olan araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi gibi ilanlardan başlanarak;

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca diplomalarda Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış anabilim/anasanat dalındaki programın adı yer aldığından ve öğrenciler bu programlarda lisansüstü eğitim aldıklarından Araştırma Görevlisi alımlarındaki ilanlarda aranan eğitimlerde bu isimler haricinde bir isim kullanıma ve mezuniyet ve eğitim haricinde bir şart aranmasına izin verilmemesi,

Araştırma Görevlisi alımlarında hangi anabilim dalına alım yapılacak olursa olsun lisans mezuniyeti olarak o bölüm mezunlarının ve o bölümde lisansüstü eğitim yapanların başvurularının engellenmesine izin verilmemesi,

Öğretim Görevlisi alımlarında ise uçsuz bucaksız örnekler karşımıza çıktığından tecrübe konusunun YÖK, ALES'ten muaf alanları belirledi yazımızda belirtildiği gibi somut bir şekilde ortaya koyulacak bir tecrübe ve istenecek belge çalışmasının YÖK tarafından yapılarak bu sınırlar dışına çıkılmasına izin verilmemesi,

Bir sertifika/eğitim belgesine yönelik şart koyulacaksa en az 6 ay öncesinde ve bu süre boyunca aranacak bu belgenin duyurulması zorunluluğunun ortaya koyulması veya bu belgenin temini için 6 aya kadar süre verilecek şekilde bir başvuru imkanının sağlanması kısmen de olarak sorunları çözecektir.

Son olarak YÖK'ten, lisansüstü öğrenci alımlarına uyarı! başlıklı haber, YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı başlıklı haber ve en son YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı başlıklı haberde gittikçe sertleşen bir uyarı ile "öğrenci" ve "idari personel" alımlarına bile dikkat çekerken "akademik personel" alımlarında bu cesareti göstermediği ve denetlemeyi yapmadığı sürece bazı şeyler yine görmezden gelinmeye devam edecektir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
54 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:45 - Azerbaycan'da Sağlık Bakanı Şiraliyev'i görevden alındı16:38 - Türkiye Ermenileri Patriği: Halkımızın acısı politik amaçlara alet ediliyor16:32 - Kaymakam aşı konusunda uyardı: Vefat yaşı düşüyor16:31 - Türk SİHA'ları için tarihi gün16:25 - Öğrencilerin katıldığı yarışmanın birincisi tribünden atlan köpek oldu16:19 - İstanbul Valiliğinden Taksim'de düzenlenen törene ilişkin açıklama
16:13 - Çocuk çobanın bayrak hassasiyeti duygulandırdı16:05 - Kılıçdaroğlu: Meclisin yetkilerinin gaspına sessiz kalmaması gerekir16:00 - 'Muska yazma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı15:57 - Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara: Bizim için tek Karadeniz var15:56 - Çanakkale'de kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti15:44 - Yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli yakalandı
15:40 - Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi15:38 - MEB yurt dışında yaşayan Türk çocukları için sesli hikaye kitabı hazırladı15:36 - Merhum Vali Yazıcıoğlu'nun makam aracı cip satışa çıkartıldı15:32 - 'Ağlayan gelin'i koparana 80 bin lira ceza15:32 - Babası tarafından nehre atılan çocuk hastanede hayatını kaybetti
15:30 - Başdanışman Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam