Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?

Yabancı uyruklu bir kişinin KPSS'ye girip sözleşmeli olarak atanması halinde hangi evraklar istenecek?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2021 00:07, Son Güncelleme : 25 Şubat 2021 10:39
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?

Yabancıların, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli, akademik personel, işçi olarak çalışmalarına ilişkin hususlar mevzuatlarda açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda da KPSS Kılavuzlarının adayların "UYRUĞU"na ilişkin kısmına hüküm konulmaktadır. Örneğin; 2020 KPSS Kılavuzu-Lisans'ın Aday Başvuru Formunun "Uyruğu" ile ilgili kısmında şu açıklamalar yer almaktadır:

"a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

c) Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) "Mavi Kartlı" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular "T.C." seçeneğini işaretlemelidir. T.C. hariç uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular "KKTC" seçeneğini işaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar, ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.

e) Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

f) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancı Uyruklular" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Birden fazla uyruğu olan adaylar, başvuru merkezine giderken bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebileceklerdir ancak, diğer uyruk bilgilerinin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe esas belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize göndermelidir. Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı, Mavi Kartlı, 9 ile başlayan KKTC ve/veya Yabancı Uyruklu adaylar için sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak gelir ve aday veya başvuru merkezi görevlisi tarafından değiştirilemez. Adaylar uyruk bilgilerindeki değişiklik taleplerini doğrudan ÖSYM'ye iletmelidirler."

Bu kapsamda KPSS'ye başvurabilecekler; TC uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, KKTC uyruklular, mavi kartlılar, Türk soylu yabancılar, yabancı uyruklular olarak 6 gruba ayrılmıştır.

Yabancı uyruklu bir kişinin KPSS'ye girip sözleşmeli olarak atanması durumu?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, "403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişi" yabancı olarak tanımlanmıştır.

Kanuna göre, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye'de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Süreli çalışma izni, istisnalar hariç olmak üzere şu şekildedir:

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir.

Süresiz çalışma izni, istisnalar hariç olmak üzere şu şekildedir:

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılar ile eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.

Süreli ve süresiz çalışma iznine ilişkin istisnalar ayrıca Kanunda tek tek sayılmıştır.

Bu itibarla, KPSS sonucuna göre bir kuruma 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olarak atananların atama başvurusu sırasında diğer evrakları ile birlikte geçerli bir ikamet izninin ve çalışma izninin olup olmadığına bakılmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber