Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık uzmanlarından muhasebe denetmeni kadrosu talebi

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 20 Eylül 2021 14:06
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık uzmanlarından muhasebe denetmeni kadrosu talebi

İlandır

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları, geçtiğimiz ay yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muhasebe Denetmenliği kadrosunun yeniden ihdas edilmesi ile anılan kadroya atanmaları için taleplerini dile getirdiler.

Bakanlık bünyesinde sayıları 118 olan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları tarafından; "Talebimiz; yapılacak yasal bir düzenleme ile kazanılmış hakkımız olan denetim, inceleme ve soruşturma yetkimizin "Muhasebe Denetmeni" unvanı ile iade edilmesidir" denildi.

25.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'de kaldırılan Muhasebe Denetmenliği unvanı yeniden getirildi. Ancak bu unvan sadece 2011 yılı öncesi mesleğe muhasebe denetmen yardımcısı olarak giren Denetim ve İnceleme yetkili Defterdarlık Uzmanlarına tanındı.

83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi öncesi durum

2011 yılında 659 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni ve bunların yardımcıları ile Muhasebe Uzmanı, Milli Emlak Uzmanı ve bunların yardımcıları "Defterdarlık Uzmanı/ Uzman Yardımcısı" unvanı altında birleştirilmişti.

Mesleğe 2011 yılından önce 'Denetmen' unvanı ile girmiş denetim elemanları 2011 itibarıyla Bakan Olur'ları ile Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı olmuştu. 2011 yılını izleyen yıllarda 4 farklı promosyonda Defterdarlık Uzmanı alımı gerçekleştirilmiş olup bunlar içerisinden de Bakan Olur'u ile Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atanmışlardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra denetim kadrosu olarak mesleğe 2011 öncesi denetmen unvanı ile girenlerle sonradan atananlar 10 yıllık süreçte Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanı unvanı altında aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak birlikte görev yapmışlardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerek mevzuat hükümleri gerek fiili uygulamalarla Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları ile birimlerde görevli Defterdarlık Uzmanları arasında net bir ayrım yapılmıştı. Görevleri süresince Muhasebe ve Mal müdürlüklerinde görevli defterdarlık uzmanlarından farklı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmuş, sadece Defterdar emrinde görevlendirilmiş, resmi mühür verilmiş, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma alanlarında denetim elemanı olarak tecrübe kazanmışlardı.

25.08.2021 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan Defterdarlıklarda görevli Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık uzmanlarının toplam sayısı 170, bunların 52'si 2011 yılı öncesi, 118'i 2011 yılı sonrası atanan personellerden oluşmakta.

25/08/2021 TARİHLİ 83 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞIKARARNAMESİ İLE NE DEĞİŞTİRİLDİ?

25.08.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Defterdarlık Uzmanlarının denetim ve inceleme yetkisini düzenleyen 241/2 ve 243/3 Maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup "...Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşra teşkilatında Defterdarlık Uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce Muhasebe Denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Muhasebe Denetmeni kadrosuna atanırlar" Hükmüne yer verilmiştir.

Düzenleme ile Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yetkisine sahip Defterdarlık Uzmanları arasında ayrıma gidilerek; sadece 2011 yılı öncesi Muhasebe Denetmeni/Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlara Muhasebe Denetmeni unvanı verildi.

2011 yılından sonra mesleğe atanan ve 10 yıllık süreçte onlarla aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak görev yapan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarına ise muhasebe denetmeni unvanı tanınmamıştır. Ayrıca anılan Defterdarlık Uzmanlarının Denetim ve İnceleme yetkileri de kaldırılmıştır.

DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞECEK?

KAPAT [X]

Aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip iken 2011 yılı öncesi atananlara Muhasebe Denetmeni unvanın verilmesi 2011 yılı sonrası atananlar için denetim ve inceleme yetkisinin kaldırılması ve Muhasebe Denetmeni unvanı tanınmamasının, Anayasa tarafından güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı düşünülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı denetim kadrosunun %70'ini oluşturan 2011 yılı sonrası atanmış Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının atıl kalmasının denetimde ciddi aksaklıklara yol açacağı öngörülmektedir.

Denetim ve inceleme yetkisi kaldırılan Defterdarlık Uzmanlarının daha önce denetimini gerçekleştirdikleri, haklarında ön inceleme, inceleme, soruşturma yaptıkları personelin astı ya da eşiti konumunda görevlendirilebilir olmalarının önü açılmıştır. Bu durumun çalışma barışının ciddi düzeyde zedelenmesine neden olacağı, kamu hizmetini de olumsuz etkileyeceği konusunda endişeler doğmuştur.

İlaveten, yardımcılık süreci dahil atandığı tarihten bugüne "Denetim Elamanı" olarak yer değiştirme suretiyle farklı illerde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma alanlarında deneyim kazanan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanının denetmen unvanına atanmaması kamu personel kaynağının rasyonel kullanılmamasına da sebebiyet verecektir.

DENETİM VE İNCELEME YETKİLİ DEFTERDARLIK UZMANLARI NE TALEP EDİYOR?

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları;

En etkin şekilde istihdamlarının sağlanmasını, daha önce aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip oldukları 2011 yılı öncesi mesleğe giren ve düzenleme ile Muhasebe Denetmeni unvanı tanınanlarla aynı unvanda birleşmeyi,

Anayasanın eşitlik ilkesi gereği kişisel durumları ve nitelikleri aynı olanlar arasında, konulan kurallarla farklılık oluşturulmaması ve kamu personel kaynağının rasyonel bir şekilde kullanımı, çalışma barışı, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda "Muhasebe Denetmeni" unvanına atanmayı talep ediyorlar.

#

Bu Habere Tepkiniz