Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Ekim 2021 00:01
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?

Örneğin; rutin müfredat kapsamında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise haftada 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan bir genel bilgi ve meslek dersi öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. maddesi kapsamında ayrıca ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır." hükmüne yer verilerek resmi okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, özel öğretim kurumları, diğer kurumlara bağlı okullar ve yükseköğretim kurumlarında ne şekilde ek ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.

Gelelim sorumuza, Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27.12.2018 tarih ve 25096434 sayılı yazılarıyla bu soruyu; " Bu çerçevede, haftada 40 saat ders okutan bir genel bilgi ve meslek dersi öğretmenine, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları arasında bulunan halk eğitimi merkezlerinde ilgi (b) Kararın 26'ncı maddesi kapsamında ayrıca ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." şeklinde cevaplamıştır.

İşte o cevap;

Bu cevap bizce hatalı bir cevap olmuştur. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde öğretmenlerin alanları itibarıyla rutin müfredat kapsamında aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada kaç saate kadar ders okutabilecekleri belirlenmiş; Kararın ilgili diğer hükümlerinde ise öğretmenlerin rutin müfredat kapsamı dışında yerine getirdikleri hangi görevlerine bağlı olarak haftada/ayda kaç saate kadar ders görevi alabilecekleri ve karşılığında kaç saate kadar ek ders ücretinden yararlanabilecekleri düzenlenmiştir.

Yapılan her düzenleme öncelikle kendi özelinde daha sonra da Kararın bütünü göz önünde bulundurularak değerlendirilmek durumundadır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. maddesinde; Diğer okul ve kurumlarda "görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez." hükmü nedeniyle halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir.

26. maddede açıkça "haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez." ibaresi bulunmakladır. 26. maddenin, Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira aksi bir durumun söz konusu olması halinde bunun Kararda belirlenmiş olacağı kuşkusuzdur.

Bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1135096 tarih ve 06.11.2018 sayılı yazılarındaki "Kararda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına karşın bu yargıya varılmasının nedeni de anlaşılamamıştır." açıklamasıyla üstte verilen kendi görüşünü görüşü çürütecek şekilde cevaplandırmıştır.

İşte o görüş yazısı;

Konu hakkındaki diğer hususlarla ilgili detaylı değerlendirmelerimiz için aşağıdaki araştırma haberimizden faydalanabilirsiniz.

Öğretmenlerin gireceği azami ders saatinde 40 saat sınırı nedir ne değildir?

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz