İdari Uygulamalar

İdari Uygulamalar

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (2005 yılındaki değişiklikleri içermez)
7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (2005 yılındaki değişiklikleri içermez)
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 153)
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 153)
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzan Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzan Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük (İşçilere yönelik)
Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük (İşçilere yönelik)
Tebligat Tüzüğü
Tebligat Tüzüğü
Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük (İşçilere yönelik)
Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük (İşçilere yönelik)
Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük
Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük
Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı
Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı
Anketimiz Zaman Gazetesinde Yayınlandı
Anketimiz Zaman Gazetesinde Yayınlandı
TTB'ce Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili 3 dava açıldı.
TTB'ce Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili 3 dava açıldı.
Orman Genel Müdürlüğü KPSS sonuçlarına göre 400 personel alacak.
Orman Genel Müdürlüğü KPSS sonuçlarına göre 400 personel alacak.
Devlet memurlarının özel sağlık kurumlarında tedavi görebilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı
Devlet memurlarının özel sağlık kurumlarında tedavi görebilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı
Milli Eğitim Bakanı Çelik, formasyonu olmayan veya tezsiz yüksek lisans programını bitirmeyen adayların özel öğretim kurumlarında yardımcı öğretmen statüsünde çalışmalarına izin vereceklerini söyledi
Milli Eğitim Bakanı Çelik, formasyonu olmayan veya tezsiz yüksek lisans programını bitirmeyen adayların özel öğretim kurumlarında yardımcı öğretmen statüsünde çalışmalarına izin vereceklerini söyledi
Mutemetlik Ücreti Adı Altında Ücretlerden Yapılan Kesintilerin Yasal Olup Olmadığı
Mutemetlik Ücreti Adı Altında Ücretlerden Yapılan Kesintilerin Yasal Olup Olmadığı
Kamu Personeli İçin Yaz Dönemi Kıyafet Uygulaması
Kamu Personeli İçin Yaz Dönemi Kıyafet Uygulaması
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Kamu Konutları Yönetmeliği
Kamu Konutları Yönetmeliği
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeli
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeli
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik
Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik
Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik (KPSS)
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik (KPSS)
Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
«215921602161216221632164216521662167216821692170»