Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ocak 2022 00:11
Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) (ç) bendindeki hüküm saklı kalmak üzere;

1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinden birinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak bu bölgelerde toplam çalışma süresi, her bir bölge için belirlenen çalışma süresinin iki katını geçemez.

2) 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak bu bölgelerde, aynı hizmet alanında çalışma süresi 8 yılı geçemez."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz