2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ocak 2022 21:20
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.

01/01/2022 ila 01/07/2022 tarihleri arasında geçerli olan katsayılara göre memurlarla ilgili gerekli bilgileri açıklıyoruz.

KATSAYILAR

-

Maaş Katsayısı

0,235445 (0,179797 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)

Taban Aylık Katsayısı

3,68518 (2,814188 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)

Yan Ödeme Katsayısı

0,074667 (0,057019 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)

Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)

Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.273*Maaş Katsayısı)

408,67 liradan 535,16 liraya çıkacak

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

44,94 (Bir çocuk) liradan 58,86 TL'ye çıkacak
89,89 (İki çocuk) TL'den 117,72 TL'ye çıkacak
124,84 (Üç çocuk) TL'den 176,58 TL'ye çıkacak
179,76 (Dört çocuk) TL'den 235,44 TL'ye çıkacak
224,7 (Beş çocuk) TL'den 294,3 TL'ye çıkacak

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)

Doğum Yardımı Ödeneği
633 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi hükmü gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren;

Türk vatandaşlarına,
canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL,
ikinci çocuğu için 400 TL,
üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL
doğum yardımı yapılır.

Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocuğun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)

1.708,07 liradan 2.236,72 TL'ye çıkacak
3.416,14 liradan 4.473,45 TL'ye çıkacak

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı

1.708,07 liradan 2.236,72 TL'ye çıkacak

YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden

a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukarı Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar

80,00
75,00
71,00
63,00
62,00

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar


23,50
22,40

Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Memurlara Yapılan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapılacak Kesintiler

VERGİ ORANLARI

Damga Vergisi Oranları (16.08.1999'dan İtibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden


Binde 7,59

.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)

32.000 Türk Lirasına kadar

%15

70.000 Türk Lirasının 32.000 lirası için 4.800 TL, fazlası

%20

170.000 Türk Lirasının 70.000 lirası için 12.400 TL(ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası

%27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL)

%35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL) fazlası

%40

BRÜT ASGARİ ÜCRET

5.004 TL

SGK PRİMİ% 14

700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

50,04

KESİNTİLER TOPLAMI

750,60

NET ASGARİ ÜCRET

4.253,40

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

5.004,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)

775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2

100,08

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

5.879,70

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz