Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 26 Ocak 2022 12:17
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru şartları ile değerlendirme kriterleri "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmektedir.

Anılan Yönetmeliğin "Nihai Değerlendirme" başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır." düzenlemesine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında sınava giren adayların ilgili maddede belirtilen oranlara göre toplam değerlendirme puanının 65 altında kalması halinde kişi BAŞARISIZ sayılmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanlarının değerlendirme sonuçları 25 Ocak 2022 tarihinde ilgili kurumun web sayfasından ilan edilmiştir.

Değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Değerlendirme sonuçlarını incelediğimizde, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Araştırma Görevlisi alımında yazılı sınavdan 40 alarak toplam puanı 72,148 olan aday ile yazılı sınavdan 42 alarak toplam puanı 66,001 olan aday yönetmeliğe aykırı şekilde BAŞARISIZ (Giriş Sınavından 65 puan ve üzeri alamadı) ilan edilmiştir.

Yukarıda yer verdiğimiz gibi ilgili Yönetmelik hükmüne göre kişilerin yazılı sınavdan 65 değil, toplam değerlendirme puanının (ALES, yabancı dil, lisans mezuniyeti ve giriş sınavı) 65 ve üzeri olması gerekmektedir.

İşin diğer trajikomik tarafı üniversite tarafından aynı tarihte ilan edilen Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımında ASİL olarak ilan edilen adayın giriş sınav notu 48, yedek adayın ise 54'tür.

Özetle, üniversiteye bağlı Hukuk Fakültesi mevzuata uygun işlem tesis ederken, Spor Bilimleri Fakültesi açık şekilde ilgili Yönetmeliğe aykırı bir karar vermiştir.

Bu itibarla, hatalı karardan süratle dönülerek Spor Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alımı giriş sınavı sonuçlarının mevzuata uygun şekilde ilan edilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz