MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kalan 1588 kadroya atama yapacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mart 2022 15:23
MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kalan 1588 kadroya atama yapacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST VE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI) İSTİHDAMINA İLİŞKİN EK DUYURU

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu adayların tercihlerine yerleşememeleri, yetersiz başvuru ve çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanlardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

. 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

. Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

. Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

. Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Duyurunun tamamına ulaşmak için Tıklayınız

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz