Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.

Eklenme : 27 Haziran 2022 00:04
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

2020 yılında Bekçilerle ilgili yetki tartışması olan süreçte yeni Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi 22 Ocak 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş ve 11 Haziran 2020 kabul tarihli ve 7245 sayılı olarak Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu adı ile toplam 18 madde olmak üzere kanunlaşmıştı.

7245 sayılı bu kanunun 18 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması ile beraber 1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kanun ile halka yardım görevi, önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler, durdurma ve kimlik sorma, adli görev ve yetkiler, zor ve silah kullanma yetkisi, genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır.

7245 sayılı kanunda Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni düzenlemelerden bazıları şu şekildedir;

* Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

* Çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.

* Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

* Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra durdurma yapabilecek, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. Bu kişilere kimliğini ispatlamada gerekli kolaylık gösterilecek.

* Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre arttırılabilecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek.

* Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde, belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

* Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

7245 sayılı yeni Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunundaki geçici madde esaslarına göre çıkarılması öngörülen yönetmelikler 6 ay içerisinde çıkarılır hükmü bulunmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Kanunla çıkarılması öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.

(2) Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

KAPAT [X]

Ancak, kanunun resmiyete kavuşmasından itibaren 2 yıl geçmesine rağmen halen herhangi bir yönetmelik çıkarılmamıştır.

30 bine yakın Çarşı ve Mahalle Bekçisi, uygulamalarda aksama olmaması ve kafa karışıklığının giderilmesi adına yönetmeliğin acilen çıkarılmasını bekliyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz