Advertisement

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Haziran 2022 13:00
Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan bir müracaatta başvurucu; Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz MYO Gıda İşleme Bölümü için yapılan öğretim görevlisi giriş sınavına katıldığını, sınavın çok iyi geçmesine rağmen sınav notunun 39 olarak açıklandığını, tutanakta ismi geçen jüri üyelerinden birisinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde görev yaptığını, ilgilinin lisans eğitimini biyoloji, yüksek lisans eğitimini mikrobiyoloji ve doktora eğitimini de biyoloji alanlarında tamamladığını, bu haliyle kişinin gıda bilimi ve teknolojisi ile ilgili bir sınavda soru hazırlaması ve cevabı değerlendirmesinin uygun olmadığını belirterek sınav jürisinden bir üyenin ilgili kadronun görev alanıyla ilgisi olmadığından giriş sınavının ve kadronun İPTAL edilmesini talep etmiştir.

İlgili üniversite tarafından yapılan savunmada ilgili jüri üyesinin gıda alanında yüksek lisans ve doktora tezleri hazırladığı, ayrıca Gıda Mühendisliğinin Kimya ve Biyoloji alanları ile iç içe giren bir alan olduğu, Gıda Mühendisliği Bölümlerinde bazı durumlarda Kimya, Biyoloji gibi alanlarda eğitim almış kişilerin istihdam edildiği ve ders verdiği, bir Kimya veya Biyoloji alanındaki bir kişi Gıda Mühendisliği ile ilgili sorular hazırlayabilmekte ve sorabilmekte olduğunu belirtmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 9 uncu maddesinde yer verilen; "seçilecek jüri üyelerinin atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır" şeklinde düzenleme yapıldığı, Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının bire bir gıdaların biyolojik kontrolü ile ilgili bir bölüm olduğu göz önünde bulundurulduğunda biyoloji alanında doktora yapmış olan öğretim üyesinin söz konusu bölümün alanı ile ilgili olduğu ve kendi alanına ait konularda soru hazırlamasında mevzuata aykırılık görülmediği ifade edilerek başvurunun reddine karar verilmiştir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz