2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu sürecinin 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına öncelik verildiği için ertelendiği kanaatindeyiz. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme de Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacağından bu tarihlerde göz önünde bulundurularak 2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusunun yayınlanması beklenmektedir

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2023 10:00, Son Güncelleme : 20 Ocak 2023 11:21
2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusu Ne Zaman Yayınlanacak?

MEB alan değişikliği iş ve işlemleri için geçen yıl 30 Aralık 2021 tarihinde 2022 Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlamış, ardından 7-11 Şubat 2022'de başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci gerçekleştirilmiş, 21-25 Şubat'ta tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması yapılmış, atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla gerçekleştirilmişti.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurul Çalışma Toplantısında "-2022 yılı içerisinde öğretmenlerin alan değişikliği iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz ve duyuru yayımlanmalı; alan değişikliği işlemleri a tama takvimine dahil edilmelidir." talebi ve sendikaların MEB'e bu konuda çağrıda bulunmasına rağmen Ocak ayının üçüncü haftasına gelmemize rağmen herhangi bir takvim ve bir duyuru yayımlanmamıştır.

Sürecin 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına öncelik verildiği için ertelendiği kanaatindeyiz. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme de Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacağından bu tarihlerde göz önünde bulundurularak 2023 Yılı Alan Değişikliği Takvimi ve Duyurusunun yayınlanması beklenmektedir.

"Alan" Bakanlık tarafından belirlenen ve aday öğretmen ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları ifade etmektedir.

"Alan değişikliği" ise Öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini ifade etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 60. maddesinde şu hükümler bulunmaktadır:

"Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 60 - (1) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.
(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır."

Bu hükümlere göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde;

1-Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler,

2-Öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler,

3-Başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler,

adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerde talep edilen bu konuda bir açıklama yapması uygun olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber