Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 14:00, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 10:34
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrenci/kursiyerlere ilişkin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu 13 üncü maddesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde yer alan hükümler gereği; Kurumlar, öğrenim gören öğrenci/kursiyer sayısının %3'ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler.

Kurumlarca ücretsiz okutacakları öğrenci/kursiyeri belirlerken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilmektedir. Kurumlar ücretsiz okutmak zorunda oldukları öğrenci/kursiyerlerden yukarıda belirtilerek öncelik verilen çocukları kurumun öğretim süresince tamamen ücretsiz okutmak zorundadır. Öncelik verilenlerin dışındakiler okullarda bir öğretim yılı süresince, diğer kurumlarda ise öğretim programı süresince ücretsiz okutulmak zorundadır.

Özel öğretim kurumları ücretsiz öğrenci/kursiyer okutma yükümlülüklerini Kanunda öncelikli olduğu belirtilenlerden % 3 ün altında kuruma başvuru olması durumunda kalan kısmını, öğrenim ücretinin tamamını almadan okutabileceği gibi; öğrenim ücretinin % 25, % 50 veya % 75 oranı kadar kısmını ücretsiz okutmak kaydıyla Kanunda belirtilen zorunluluğu yerine getirmiş olacakları ve kurumların kısmen veya tamamen ücretsiz okuttukları öğrenci/kursiyerlerin kuruma toplam maliyeti, kurumun Kanunda belirtilen ücretsiz okutma zorunda olduğu öğrenci/kursiyer maliyetinin altında olmaması kaydıyla uygulanması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber