Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü şube koordinatörlükleri konusunda karar almalı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı olarak oluşturulan kademeler çalışanları isyan ettirdi. Kamu personeline ilişkin genel prensipleri belirlemeye yetkili olan Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi için acil harekete geçilmelidir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 10:23, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 14:52
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü şube koordinatörlükleri konusunda karar almalı!

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak hiyerarşik kademeler belirlenmiştir

Mezkur Kararnamede bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler şu şekilde belirlenmiştir.

"MADDE 509 -

a) Bakanlık merkez teşkilatında:

1) Bakan Yardımcılığı,

2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

b) Bağlı kuruluşlarda:

1) Genel Müdürlük,

2) Daire Başkanlığı,

3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü..."

"Bakanlıklarda daire başkanlıklarına bağlı olarak şube müdürlüğü kadrosu yer almaktadır."

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı örnek verilirse daire başkanlıklarına bağlı olarak Şube Koordinatörü( Çalışma Uzmanı) gibi görevlendirmeler ilgili Genel Müdür onayıyla hemen hemen her Daire Başkanlığında bulunmaktadır.

Bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve Devlet Teşkilatına aykırılık oluşturmakta, Daire Başkanlarının görevlerini doğrudan yapmamasına ve Kariyer Uzmanlarının yine aynı konumdaki kariyer uzmanlarının amiriymiş gibi işlemesine yol açmaktadır. Bu konuda Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce genel bir prensip kararı alınıp tüm bakanlıklara duyurulması uygun olacaktır.

Aynı zamanda VHKİ memur gibi unvanlardakilerin de kariyer uzmanın amiriymiş gibi işlemesine yol açıyor.

Şube koordinatörü, çalışma uzmanı (şube koordinatörü) vb. unvanlar Bakanlığın hiçbir kadro kütüğünde vs. mevzuatta yeri yok. Genel müdür onayıyla böyle bir görevlendirme de yapılamaz. Yürürlükteki hiçbir mevzuat hükmüne uygun değildir. Özel kanunlardaki ve mevzuatlardaki hükümler saklı tabi ki. Koordinatör olarak daire başkanlıklarında çalışma uzmanı, memur, VHKİ, şef görevlendiriliyor. Dolayısıyla tüm hiyerarşik kademeler hiçe sayılmaktadır. Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklarda bu uygulamaya son verilmelidir. CB Kararnamesi hükümleri açıkça belirtmiş hiyerarşik kademeleri.

İdarenin kanuniliği, yetkide ve usulde paralellik vb ilkelere de aykırılık oluşturmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının disiplin amirleri yönetmeliğine de aykırıdır.

Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünün yetkisi var

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükmü

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

MADDE 8 - (1) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensiplerin tespit edilmesi, direktiflerin verilmesi, önlemler alınması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli işlemleri yapmak...

CB Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünce prensip kararı alınıp bu duruma son verilmelidir

Bu Habere Tepkiniz