Kadın memurun doğumu sebebiyle yarım gün çalışma izninde aylıkları tam ödenir mi?

Kadın memurun doğumu nedeniyle talebi halinde günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma hakkından yararlandığı gibi mali haklar ile sosyal yardımlarından da herhangi bir kesinti yapılamaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 16:30, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 10:59
Kadın memurun doğumu sebebiyle yarım gün çalışma izninde aylıkları tam ödenir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun "mazeret izni" başlıklı 104'üncü maddesinin (F) fıkrasında yapılan düzenlemeye göre;

" Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."

(G) fıkrasında yapılan düzenlemeye göre;

"Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz."

Bununla birlikte, 13.04.2016 tarihli 29683 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği'nin "yarım gün izin" başlıklı I-(C) maddesinde yarım gün izin talebi, yarım gün izin süresi, yarım gün izin kullanımı örneklerle açıklanmıştır.

Bu mevzuat ışığında, kadın memur çalıştığı kuruma dilekçe vererek talep etmeleri halinde günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilme hakkından yararlandırılması mümkün olup, bu şekilde çalışacaklara mali haklar ile sosyal yardımlarının ödenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Başka bir ifade ile, doğum nedeniyle yarım gün çalışma hakkından yararlanacak kadın memura aylıkları tam olarak ödenecektir.

Bu Habere Tepkiniz