İşçi emeklisi, memur olduğunda 2 emekli aylığı alabilir mi?

2 çeşit aylık, hem işçi veya bağ-kur statüsündeki yaşlılık aylığını, hem de memur statüsündeki emekli aylığını aynı anda almak demektir. Ancak, kişilerin tek veya iki aylık almalarındaki önemli kriter 2008 öncesi memurluk hizmetlerinin olup olmadığıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 11:40
İşçi emeklisi, memur olduğunda 2 emekli aylığı alabilir mi?

Soru : Merhabalar ben 1964 doğumluyum 1989 yılında devlet memuru olarak çalışmaya başladım.1990 yılında yedek subay olarak askerliğe başlayıp 1991 yılında terhis oldum. Temmuz 2009 yılında devlet memurluğundan istifa edip özel hastanede doktor olarak çalışmaya başladım. Yirmi Mayıs 2013 yılında tekrar devlet memuru oldum ve 21 mart 2016 yılında 4 a dan emekli oldum. 2023 yılına kadar özel hastanede çalıştım.1 Şubat 2023 tarihinde tekrar devlet memuru oldum. Benim sorum şu: devlet memuru olarak ne zaman emekli olabilirim Teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır, bu işlem 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü gereği olmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında hizmet bütünleşmesi işlemlerinde de 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan kanun hükümlerinin uygulanmasında aylık bağlanacak statünün tespitinde son 7 yıllık hizmet toplamının yarısından fazlası (1260 gün ve fazlası) hangi statüde geçmişse o statü uygulanarak emeklilik şartlarına bakılır. 7 yıl hesabı tarih olarak değil hizmet toplamı olarak uygulanır.Ayrıca, herhangi bir statüden, yani işçi, esnaf, memur olarak emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar, yeniden kamu işyerlerinde görev aldıklarında aylıkları kesilmektedir. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne istinaden kesilmektedir.

2 ayrı emekli/yaşlılık aylığı alabilme şartları;

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında aylık, hizmet şartı, ikramiye vb. gibi konularda 5434 sayılı Kanun, aylık kesilme şartlarında 506 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesi şartlarında 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden emekli statüsündeki kişiler;

- İşçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde prim ödemek suretiyle 506 sayılı Kanun hükümleri gereği emekli aylıklarını kestirdikten sonra memurluğa başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl hizmet kuralının (1260 gün ve daha fazla hizmet) işlemesi gerektiğini ve son 7 yıl hizmet toplamına göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılması gerektiğini ve tek bir aylık ödenmesi gerektiğini,

- Şayet, işçi statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir. İşçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, memur statüsündeki hizmet süresi ve yaşı uygun olursa hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabileceğini, Değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgilerden, 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olduğu, bu duruma göre de;

1- İşçi statüsünde emekli aylığı almakta iken yine işçi statüsünde özel hastanede çalıştığınızı, dolayısıyla da bu çalışmanız sırasında işçi statüsündeki emekli aylığınızın kesilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz, Şayet, işçi statüsündeki emekli aylığınız kesilmiş iken memur statüsünde göreve başlamış iseniz ve memuriyet hizmetinizin de en az 3 yıl 6 aydan fazla olması şartıyla ve gerek hizmet gerekse yaş koşulunun da tamamlanması şartıyla sadece memurluk statüsü üzerinden tek bir emekli aylığı alabileceğinizi,

2- Ancak, yine verdiğiniz bilgilerden hareketle ikinci bir değerlendirmemiz de şöyle olacaktır. Şayet işçi statüsünde emekli aylığını almakta iken, yani bu aylığınız SGK tarafından kesilmeksizin ödenmeye devam etmekte iken memur statüsünde göreve başlamış iseniz bu durumda işçi statüsündeki emekli aylığınızın 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü işletilerek kesilmiş olması gerektiğini ve 1 Şubat 2023 tarihinden sonraki memurluk hizmet toplamınızın en az 15 yıl ve yaşınızın da en az 61 yaşının dolumu olması şartıyla memur statüsünden emekli aylığınızın bağlanabileceğini ve aynı zamanda da bu işlem sonrasında da işçi statüsündeki emekli aylığınızın aktif hale getirilmesi gerektiğini, dolayısıyla da bu şart olduğunda hem işçi statüsünden hem de memur statüsünden iki emekli aylığı alabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekilde olup, tavsiyemiz ayrıca bu konularda bilgi almak için hem görev aldığınız Kuruma, hem de SGK na müracaat etmeniz olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber