İstekle emeklilikte ayrıca ikramiye farkı ödenir mi?

Kendi istekleri ile emekli olanlar, emekli oldukları tarihteki katsayı üzerinden hesap edilecek ikramiye tutarlarını alırlar, takip eden katsayı üzerinden ayrıca ikramiye farkı alamazlar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 10:35
İstekle emeklilikte ayrıca ikramiye farkı ödenir mi?

Soru : Sayın Memurlar net yetkilileri merhaba, Ocak ayında verdiğim Emeklilik dilekçe sonucu, Şubat ayında 657 DMK ile Memur emeklisi oldum. İkramiyemi aldım ancak bu gün bir sohbet sırasında 6 aylık bir ikramiye farkımın daha olduğunu, alıp almadığımı sordular, bende bundan haberimin olmadığını belirttim. Şimdi size sorum böyle bir ikramiye farkı var mı, varsa nerden ve ne şekilde araştırma yapmam gerek efendim. Normal sürem dolduğu için emekli oldum, yaş haddiyle bir alakam yok benim. Saygılarımla

Detaylar/Değerlendirmeler;

5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde yer alan uygulamaya göre 4 şekilde emeklilik işlemi uygulanan memurlar, bir sonraki artış oranı kadar ikramiye farkı alırlar.

Bu madde içeriğine göre:

- Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlar, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)
- Yaş hadlerinden dolayı resen emekli edilenler,

- Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenler, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)

- Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahipleri, (Memur iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

Bu durumda olanlara aylık bağlandığı tarihten sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenmektedir. Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenmektedir.

Sonuç bağlamında; yukarıda belirtilenler dışında yani normal isteği üzerine emekli olmuş memurlar ile aylık bağlandıktan sonra vefat nedeniyle aylık bağlanmış hak sahipleri için ikramiye farkı ödemesi yapılmaz. Ancak, sadece aylık tutarları memur maaş katsayısı oranında artırılır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Sizin emekliliğiniz, kendi talebiniz üzerine gerçekleşmiş bir emeklilik işlemi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla size Ocak ayında geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmiştir. Tarafınıza ayrıca 6 ay sonraki Temmuz ayında geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden ikramiye farkı ödenmesi kanunen mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber