BILSEM'e hazırlık adı altında açılan kurslar kapatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17.11.2023 tarih ve 89895150 sayılı yazılarıyla; BİLSEM'e hazırlık adı altında açılan kurslara velilerimizin çocuklarını göndermemeleri yönünde bilgilendirici çalışmaların yapılması, bu adla faaliyet gösteren yerler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari para cezası uygulanması ve bu yerlerin Valiliklerce kapatılmasını emretti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 10:00, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 09:28
BILSEM'e hazırlık adı altında açılan kurslar kapatılacak

Özel yetenekli öğrenciler doğuştan getirdikleri potansiyel ile yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerdir. Ülkemizde özel yetenekli öğrencilerin tanılama süreçleri Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bilindiği gibi özel yetenekli öğrencilerin tanılanması çocuğun doğuştan getirdiği potansiyelini ortaya koymak ve ihtiyaçlarına uygun eğitim almalarını sağlamak için yapılmaktadır. Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) tanılama sürecinde genel zihinsel yetenek, resim ve müzik yeteneğine ilişkin öğrencilerin potansiyeli herhangi bir hazırlık süreci ile arttırılabilecek bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle çocuğun tanılama süreci için hazırlanması, tanılama sürecinin sonucunu değiştirecek bir durum değildir.

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanmak için öğrencilerin tanılama sürecine hazırlanması uygun olmamakla birlikte birçok olumsuz duruma da neden olmaktadır. Bilim ve sanat merkezi tanılama sürecine hazırlık yapıldığında bu süreç çocuk için endişe yaratan ve performansını olumsuz yönde etkileyen bir durum haline gelerek, çocuğun gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına engel olmaktadır. Ayrıca çocukların gelişimleri açısından gerçek potansiyeline uygun bir yerde olmamanın uzun vadeli başka sorunları da beraberinde getireceği unutulmamalıdır. Bu nedenle BİLSEM tanılama sürecine öğrencileri hazırlamak amacıyla açılan sözde özel ders, kurs vb. yerlere velilerimizin çocuklarını göndermemeleri, BİLSEM'e hazırlık adı altında ticari amaçlarla satılan hiçbir yayını almamaları ve çevirim içi platformlara üye olmamaları gerekmektedir. Bununla birlikte öğrenci velilerimizin maddi kazanç elde etmekten başka bir amacı bulunmayan bu kurslara yönelmelerini engellemek, velilerimizin ekonomik yönden uğrayacağı zararın da önlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3'üncü maddesinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağı, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin Bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bu kursların açılabilmesi için uygulayacakları öğretim programının Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanması, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak bir bilim grubunda hazırlanmış ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan programı uygulayacağına dair taahhütlerinin olması gerekmektedir. Ancak BİLSEM'e hazırlık adı altında açılan hiçbir kursun gerek Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından gerekse Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından onayı bulunmamaktadır. Bu nedenle Bakanlığımızın izni olmadan sözde BİLSEM'e hazırlık adı altında açılan bu kurslara velilerimizin çocuklarını göndermemeleri yönünde bilgilendirici çalışmaların yapılması, bu adla faaliyet gösteren yerler hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 17/07/2023 tarihli ve 2023/26 sayılı Genelgesi hükümleri doğrultusunda idari para cezası uygulanması ve bu yerlerin Valiliklerce kapatılması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber