SAVDES-SEN'den müdür ve kariyer uzmanlarına özlük hakları talebi

Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Vergi Dairesi Müdürleri, Saymanlık Müdürleri, Gelir Uzmanları ve Defterdarlık Uzmanlarının artan risk ve sorumluluklarına rağmen özlük haklarında yaşanan gerilemeye ve ücret düşüşüne dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin sorunlarını dile getiren Cengiz, sektördeki zorluklara vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 07:18, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 11:11
SAVDES-SEN'den müdür ve kariyer uzmanlarına özlük hakları talebi

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz yaptığı basın açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığındaki müdür ve kariyer uzmanı olarak görev yapan personelin sorun ve taleplerine değinerek; "Vergi Dairesi Müdürleri ve Saymanlık Müdürleri ile Gelir Uzmanları ve Defterdarlık Uzmanlarının risk ve sorumlulukları arttıkça özlük haklarında gerileme ve ücretlerde düşüş yaşanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz sözlerine şöyle başladı:

"Bütçe görüşmelerinin, bütçe gelir ve hedeflerinin gündemde olduğu şu günlerde, belirlenen bütçe hedeflerini tutturmada Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarına büyük görevler tevdi edildiğini müşahede etmekteyiz. Bununla birlikte, Vergi Dairesi Müdürleri ve Saymanlık Müdürleri ile Kariyer Meslek Gruplarından Gelir Uzmanları ve Defterdarlık Uzmanlarının risk ve sorumlulukları arttıkça özlük haklarında gerileme ve ücretlerde düşüş yaşandığını görüyoruz. Halbuki ki, bazı kurumlarda kamu çalışanlarının risk ve sorumlulukları azaldıkça özlük haklarında ve ücretlerinde artışların olduğunu gözlemliyoruz.

Bu nedenle de konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesince TBMM gündemine getirilmesi planlanan torba yasa düzenlemesinde teknik iş ve işlemler yürüten ve teknik kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin hizmet sınıfının Genel İdare Hizmetler sınıfının dışında tutularak "Mali Hizmetler Sınıfı" olarak düzenlenmesinin ve kurumsal hiyerarşinin bu sınıf içerisinde yeniden ele alınmasının faydalı olacağını değerlendiriyoruz."

"Kariyer uzmanlık ve yöneticilik sisteminin yeniden gözden geçirilmelidir"

Kariyer uzmanlık ve yöneticilik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Genel Başkan Cengiz, "Kariyer uzmanlarının özlük haklarının sadece merkez veya taşrada görev yapıyor olmasına göre değil; görevin özellikleri, risk ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmesinin ve merkez ve taşra ayrımının yeniden ele alınmasının gerektiğini belirtti."

Cengiz, "Bazı kamu kurumları tarafından zaman zaman kariyer uzman istihdamına yönelik yapılan taleplerin gerçek anlamda kariyer meslek uzmanına ve uzmanlık gerektirir bir çalışma sistemine yönelik bir ihtiyaçtan mı? yoksa memur ve sözleşmeli personel eliyle gördürülecek olan işlerin uzman eliyle yapılmak istenmesinden mi? kaynaklandığı konusunda, mevcut uygulamalar nedeniyle endişe yaşanmaktadır." dedi.

Uygulamada bazı kamu kurumlarca, kariyer uzmanlarına sekreterlik, danışma memurluğu, kurye, veznedarlık, evrak kayıt memurluğu gibi sözleşmeli memurlar eliyle gördürülmekte olan işlerin yaptırıldığını, bu görevlerin herhangi bir uzmanlık gerektirmediğini belirten ve bu uygulamaya itiraz eden kariyer meslek mensuplarının disiplin cezalarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Genel Başkan Cengiz, Cumhurbaşkanlığına yazılı müracaatta bulunarak;

" Kariyer meslek uzmanı istihdamı talebinde bulunan kurumların söz konusu taleplerinin gerçek bir uzmanlık ihtiyacından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususlarının değerlendirilmesini,

" Kariyer uzman istihdam eden ve yapılacak işin gereği olarak kurumların personel ihtiyaçları arasında yer alan sekreter, danışma memuru, kurye, veznedar, tahsildar, evrak kayıt ve veri giriş memuru gibi unvanların haiz olduğu görevler ve tanımlarına uygun işlerin uzmanlar eliyle gördürülmesi uygulamasına bir an önce son verilmesinin sağlanmasını,

" Bu konuda kurumlara inisiyatif bırakılmayacak şekilde kariyer meslek mensuplarının hangi işlerde çalıştırılacağına dair çerçeve görev tanımlarının yapılarak, bu konudaki düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini,

" Halen kurumların kariyer meslek kadrolarında istihdam edildiği halde fiilen sekreterlik yapan uzman/müfettiş gibi unvanlarda bulunan kamu görevlilerinin sekreterlik görevlerinin sonlandırılmasını,

" Kariyer meslek sahibi personelin kendi talebi olsa dahi atamalı oldukları kadrolarda istihdamının sağlanmasını, talep ettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber