Vakıf üniversiteleri tarafından verilen Kantin İşletmeciliği Eğitim Belgesi geçerli midir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıf üniversiteleri tarafından verilen "Kantin İşletmeciliği Eğitim Belgesi"nin okul kantin kiralama ihalelerinde istekli olabilecek kişilerden istenilecek belgelerden sayılıp sayılmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 00:10, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:46
Vakıf üniversiteleri tarafından verilen Kantin İşletmeciliği Eğitim Belgesi geçerli midir?

Bilindiği gibi 739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16 ncı maddesi ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kurulmuş olan okul aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Mezkür Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; "Kantin kiralama ihalelerinde isteklilerde, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantin işletmeciliğinden alınmış ustalık belgesine veya kantin işletmeciliğinden alınmış iş yeri açma belgesine sahip olma şartı aranır. Ancak isteklilerin hiçbirinde yukarıda sayılan belgelerin bulunmaması durumunda Ağırlama ve Gıda, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile Ekonomisi ve Beslenme, Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Aşçılık, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Ekonomisi, Ev İdaresi, Ev Yönetimi-Beslenme, Ev Yönetimi Eğitimi, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Gıda Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Mutfak, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Pasta ve Tatlı Yapımı, Pastacılık, Pastacılık Tatlıcılık ve Şekerlemecilik, Servis, Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Programı/Bölümü/Alanı/Dallarından birine ait Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış ustalık/iş yeri açma belgesi, mesleki ve teknik ortaöğretim diploması, ön lisans/lisans diploması, kantin işletmeciliğinden alınmış kalfalık belgesi veya hayat boyu öğrenme kurumları tarafından verilen kantin işletmecisi kurs programı kurs bitirme belgesine ya da 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmış kurslardan alınan kantin işletmecisi kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranır." hükmü ile okul kantin kiralama ihalelerinde istekli olabilecek kişilerden istenilecek belgeler sayılmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 04.04.2024 tarih ve 100141784 sayılı görüş yazısında; "vakıf üniversiteleri tarafından verilen "Kantin İşletmeciliği Eğitim Belgesi" bahsi geçen Yönetmelik hükmünde sayılan belgeler arasında yer almadığından, okul kantin kiralama ihalelerinde istekli olabilecek kişilerden istenilecek belgeler arasında sayılmayacak olup gerekli iş ve işlemlerin buna göre yapılması" açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber