Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları neden inceleme yetkisi istiyor?

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği, uzlaşma yönetmeliğinin değiştirilmesi dair taleplerini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 13:50, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 15:58
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları neden inceleme yetkisi istiyor?

- 2023 yılında her 100 mükelleften sadece 1,66 tanesi incelenmiştir

- Denetim ve inceleme oranlarının düşüklüğü nedeniyle, kayıtdışı ekonomide oecd ülkeri içerisinde ülkemiz kayıtdışılığın en fazla olduğu II. ülke haline gelmiştir.

- Vergi gelirlerinin %86,6 sını toplayan GİB in merkez ve taşra teşkilatlarında inceleme yapabilecek kariyer kadro personeli bulunmasına rağmen, inceleme birimleri bulunmamaktadır.

- GİB da inceleme yetkisi Vergi Dairesi Müdürlerinde olup, müdürlerin asli görevleri daire sevk ve idaresidir.

İnceleme yetkisini tarama kontrol bölümü aracılığıyla yerine getiren müdürlerin imzasıyla çıkan sınırlı sayıdaki vergi inceleme raporlarıda gelir uzmanları tarafından düzenlenmektedir.

- Denetim ve inceleme fonksiyonunun Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde olmaması bürokratik hantallığa, vergi kayıp kaçaklarına hızlı müdahale edilememesine ve kayıt dışı ekonomiye yol açmaktadır.

- Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı denetim ve inceleme genel müdürlüğünün oluşturulması ve yaklaşık 20 bin kariyer uzmanını sistematik bir yapı içerisinde denetim ve inceleme biriminde değerlendirmesi durumunda hızlıca kayıt dışı ekonomi ile mücadele edebilecektir.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Yeterliğe tabi Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcıları olarak, 2023 yılında mükellef nezdinde 515 bin denetim yapılmış, bu denetimlerde 31 bine yakın kayıt dışı faaliyeti tespit edilen kişilere mükellefiyet tesis ettirilerek kayıt altına alınmış ve 3.067 kayıt dışı çalışan işçi tespit edilerek, toplamda 1.495.750.239 TL ceza kesilmiştir. Aynı zamanda yine yeterliğe tabi Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcıları olarak, 2.3 milyon adet yoklama faaliyetinde bulunarak Devletimize ve Milletimize hizmetimiz devam etmekteyiz.

Uzlaşma yönetmeliği neden değiştirilmelidir?

Çoğunlukla YT Gelir Uzmanlarının saha denetimleri sonucunda mükelleflere kesilen cezalar, mükelleflerin talepleriyle uzlaşma kapsamına alınmaktadır. Uzlaşma öncesi ve sonrası işlemlerin tamamı Gelir Uzmanları tarafından yapılmakta fakat yalnızca uzlaşma komisyonlarında yer alan üyelere ünvanlarına göre değisiklik gösteren yüksek miktarlarda huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır. Huzur hakkı ödemeleri Çoğu zaman uzlaşılan tutarların çok daha üstünde tutarlar olmakta ve bu durum malesef süreklilik arz eden bir kamu zararı oluşturmaktadır. Tasarruf tedbirleri kapsamında uzlaşma yönetmeliğinde yapılacak düzenleme ile komisyonların YT Gelir Uzmanlarından oluşması halinde zaten mesai saatleri içerisinde kurulan uzlaşma komisyonlarında bu kamu hizmetinin yürütülmesi için yeterliğe tabi gelir uzmanlari ücret talep etmeksizin fedakarca görev almaya hazırdırlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber