İşte MEB'in 'Mezuniyet Günü Etkinlikleri' genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 30.05.2024 tarih, 103466874 sayılı ve 2024/40 nolu "Mezuniyet Günü Etkinlikleri" genelgesi yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 00:01, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:52
İşte MEB'in 'Mezuniyet Günü Etkinlikleri' genelgesi

Söz konusu genelgede aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmi/özel eğitim kurumlarında öğretim programlarının yanında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkan vermek, milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile ilgili konularda farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.

Okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen etkinliklerin, dini ve milli bayram kutlamalarının, ülkemizin örf, adet ve geleneklerimize uygun olarak düzenlenmesi; yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması; etkinlik programlarının milli, manevi değerleri yüceltecek şekilde hazırlanarak faaliyetlerin bu çerçevede pedagojik esaslara ve yaş sevilerine uygun olarak yürütülmesi, milli kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi gerekmektedir.

İl Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında sıralanan etkinlikler arasında mezuniyet günü de yer almakla birlikte Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının bu minvalde faaliyetler gerçekleştirmesine yönelik bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Milletimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetişmesi yönünde çaba gösterdiğimiz öğrencilerimizin eğitim yolculuğunda yeni bir aşamaya geçişlerini kutlamak, aynı zamanda bu yolculukta birlikte oldukları arkadaşlarına ve öğretmenlerine veda etmek düşüncesiyle mezuniyet günü düzenlemek istemeleri durumunda; mezuniyet günü etkinliklerinin amacından sapmaması, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına aykırı durumlar ortaya çıkmaması için;

1- Etkinlikler gönüllülük esasına göre, veli izni alınarak, öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2- Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecektir.

3- Velileri ve okulları külfete sokacak etkinliklerden kaçınılacak, etkinlikler için okulların uygun mekan ve/veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir.

4- Okul/kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecektir.

5-Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan etkinlikler planlanacaktır.

6- Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.

7- Okul aile birliklerince düzenlenecek benzer etkinlikler de ilgili mevzuatın ve bu Genelge'nin hükümlerine tabidir.

11.05.2019 tarihli ve 2019/6 sayılı "Mezuniyet Günü Etkinlikleri" konulu Genelge yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmi/özel eğitim kurumları tarafından planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinin yukarıda ifade edilen hükümlere uyularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber