KDK açıkladı, aile birliğinin sağlanması için, geçici görevlendirme yapılabilir mi?

Aile birliğinin sağlanması için, geçici görevlendirmesinin yapılması talebi hakkında Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 25/03/2024 tarih ve 2024/3357-S.24.5294 sayılı kararı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:39
KDK açıkladı, aile birliğinin sağlanması için, geçici görevlendirme yapılabilir mi?

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME TALEBİ HAKKINDA KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN (OMBUDSMANLIK) KARARI

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 25/03/2024 tarih ve 2024/3357-S.24.5294 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"1. Başvuran, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptığını, eşinin Gebze Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna atandığını, aile birliği mazereti nedeniyle eşinin tayin talebinde bulunduğunu ancak idarenin reddettiğini, kendisinin de aile birliği mazereti nedeni ile Gebze İlçesine geçici görevlendirilmesini talep ettiğini, ancak bu talebinin reddedildiğini aile birliğinin sağlanamadığını, bir yaşında çocuğu ile birlikte eşinin Gebze ilçesinde kaldığını belirterek geçici görevlendirmesinin yapılmasını talep etmektedir.

10. Başvuranın geçici görevle Kocaeli İline görevlendirme talebini de idarenin Yönetmeliğin "Eğitim müfettiş yardımcılarının yer değiştirmesi" başlıklı 38 inci maddesini esas alarak reddettiği anlaşılmaktadır. Fakat aynı yönetmeliğin 53 üncü maddesinde "Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmelerinde Bakanlığın onayı aranır." düzenlemesine yer verilerek müfettiş yardımcılarının da geçici görevlendirmesinin yapılabileceği açıkça düzenlenmiştir.

11. Bilindiği üzere hizmet ihtiyacı doğması nedeni ile personelin de rızası alınarak Kurumlar arası ya da Kurum içi taşra ve merkezde de geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir. İdarenin göndermiş olduğu cevapta Kocaeli İlinde müfettiş yardımcılığı kadrosunda personel ihtiyacının olup olmadığı hususuna değinilmemiştir.

12. Netice olarak; Müfettiş yardımcılarının geçici görevlendirmesi ile ilgili mevzuatta herhangi bir kısıtlama olmadığı, hatta Bakanlığın onayı ile geçici görevlendirmenin yapılabileceği açıkça düzenlendiğinden, idarenin yönetmeliğin farklı bir hükmünü gerekçe göstererek ilgilinin talebini reddetmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE;

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin "Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri" başlıklı 53 üncü maddesinin 2. Fıkrası gereğince Kocaeli İlinde müfettiş yardımcılığı kadrosunda ihtiyaç olup olmadığı hususu değerlendirilerek yeniden işlem tesis edilmesi yönünde MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

Kararın BAŞVURANA ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA tebliğine;

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, idare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi."

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 25/03/2024 tarih ve 2024/3357-S.24.5294 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber