Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmelikte Değişiklik

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 00:27, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:30
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Türkiye İstatistik Kurumundan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/12/2007 tarihli ve 26722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, istatistik grup müdürü, istatistikçi, matematikçi, mühendis, sosyolog ve programcı kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bu maddede belirtilen iş ve işlemler, Kurum tarafından kurulan teknik alt yapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "I. Hukuk Müşaviri" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Daire Başkanı", "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" ve "ana hizmet birimi" ibaresi "istatistik" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK-3'ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber