1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Harcırah Uygulamaları İle İlgili Genel Açıklamalar

Harcırahtan yararlanabilecek kimseler ve harcırah ödemelerine ilişkin bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ilk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle atanmalarında kendilerine, eşlerine ve çocuklarına; şartları Harcırah Kanunu ile saptanan durumlar esas olmak üzere, belirli miktarda ödeme yapılır. Aşağıda bu durumdan yararlanabileceklere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Aşağıdaki açıklamalardan önce; sık sık yer alan bazı kavramları açıklamak gerekmektedir.
1)Memur:Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);
2)Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;
3)Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu(torun-dede) ve erkek ve kız kardeşlerini; belirtir.


A-)Harcırah Kanunu Kapsamı
1) Genel büteçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar;
2)Özel kununlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);
3)Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;


B-)Harcırahtan Yararlanacak Olan Kimseler
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
7. Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlara ve bunların aile fertlerine;
8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;
10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;
harcırah verilir.
C-)Harcırahtan yararlanamayacak Olanlar
1)Becayiş yapanlar harcırahtan yararlanamaz. Karşılıklı olarak yer değiştirmeye becayiş denmektedir. Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

2)Mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine, yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez. Bunların naklen atanmalarında harcırah verilir.

D-)Harcırahın Unsurları:
Harcırah;yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından oluşur. Harcırahtan yararlanacak olanlar bu unsurların bir veya birkaç unsurunu, durumlarına uygun olarak alırlar.

E-)Harcırah Uygulamaları
a-)Sürekli Görev Harcırahı:
-İlk defa veya
-yeniden bir memuriyete atananlarla,
-görev yeri değişenlere
sürekli görev harcırahı verilir.

Bu kişilere yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödenir.

b)Emekliye Ayrılanların harcırahı:
Emekliliğini isteyen veya emekliye sevkedilen yada haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere , Türkiye dahilinde sürekli olarak oturacakları yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödenir.

c)Geçici Görev Harcırahı:
Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir. Bu kişilere ayrıca hamal, (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ödenir. Geçici görev harcırahı aşağıdaki durumların gerçekleşmesinde ödenir.


1.Harcırah Kanunu kapsamında bulunan kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi maksadiyle geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;
2.Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten elçektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;
3.Memuriyet merkezlerinin bulunduğu yer dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenlere;
4.Fiilen oturduğu yerden başka bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİK MİKTARLARI
Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.
6245 sayılı Kanunun 33. maddesinin b bendinde sayılanlardan;
(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,
(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,
Gündelik olarak ödenir.

Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere fatura bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik:

Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

2002 yılı Bütçe Kanununda öngörülen bazı gündelik miktarları
a)1. Derece+Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar 13,000,000
b)1. Derece+Ek göstergesi 5800 dahil ve 8000 hariç olanlar 11,000,000
c)1. Derece+Ek göstergesi 3000 dahil ve 5800 hariç olanlar 10,000,000
d)Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar 9,000,000
e)Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar 8,000,000
f)Ülke düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları 16,900,000
g)Bölge düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları 14,300,000
h)İl düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları 11,700,000

Bu belirttiğimiz rakamlar sadece kişiye verilen gündeliktir.

Harcırah ödemeleri çok çeşitli ve ayrıntılı olup, konuya ilişkin sorularınızı memurlar@memurlar.net adresine gönderebilirsiniz.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:02 - Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu00:01 - 5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik23:48 - Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem23:35 - Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor23:34 - Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
23:25 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nakillerde hizmet puanı uygulamasına geçti23:19 - Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı23:18 - İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı23:15 - Online alışverişte haklarınız nedir?23:08 - 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor23:02 - Yurt dışından gelen yolculara 3 saatte Kovid-19 testi
22:59 - İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu22:47 - Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran üniversiteli22:40 - Malatya'da trafik kazasında 2 uzman onbaşı yaralandı22:40 - Belediye görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler22:28 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2020 Uzman Erbaş tayin sonuçları açıklandı
22:17 - Türkiye yolları 'elektriklenmeye' devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam